Laurean opiskelijoilla on oikeuksia, jotka tulevat niin Suomen laista kuin ammattikorkeakoulun sisäisistä sopimuksista. Näiden oikeuksien valvominen ja parantaminen on Laureamkon merkittävimpiä tehtäviä. Tämä työ koostuu monesta palasesta aina opiskelijoiden toimeentulon ja asumisen parantamisesta Laureassa tapahtuvaan opetuksen laadun kehittämiseen ja hyvinvoinnin edistämiseen. Tätä työtä tehdään Laureamkossa erilaisina palveluina ja siitä puhutaan yleensä edunvalvontana. Haluamme tehdä edunvalvontaa näkyvämmiksi ja edelleenkehittää sitä. Tätä työtä varten haluamme kuulla Sinulta, miten hyvin nykyiset palvelut tunnetaan ja miten niitä voisi kehittää. Edunvalvonnan palvelullistaminen on opiskelijakunnan toiminnan ja strategian keskiössä ja työtä jatketaan seuraavat pari vuotta.

Tästä pääset kyselyyn. Vastaaminen vie vain pari minuuttia.

Kiitos avustasi!