edustajisto

pähkinänkuoressa

Opiskelijakunnan korkeinta päätäntävaltaa käyttää edustajisto, jonka opiskelijat valitsevat vaaleilla vuodeksi kerrallaan. Edustajisto päättää toiminnan suurista linjoista, nimittää hallituksen ja lakisääteiset opiskelijaedustajat, ohjaa ja valvoo hallituksen toimintaa sekä johtaa strategisen tason työskentelyä. Edustajistoon kuuluu 15 jäsentä sekä varajäseniä. Edustajiston kokoukset ovat avoimia kaikille jäsenille, eli kuka tahansa opiskelijakortin omaava voi tulla seuraamaan päätöksentekoa.

Tutustu vuoden 2021 ehdokkaisiin

Laureamkon edustajistovaaleissa kaudelle 2021 on ehdolla 19 ehdokasta kolmesta eri vaaliliitosta. Lue ehdokkaiden esittelyt vaaligalleriasta. Lue vaaliliittojen esittelyt tästä: La’SOTE, Opiskelevat Kokoomuslaiset ja TASE.

vaalijuliste

Mistä edustajistovaaleissa on kyse?

Edustajistovaaleissa valitaan Laureamkon ylimmät päättäjät seuraavalle vuodelle. Edustajistoon valitaan 15 jäsentä ja 15 varajäsentä, jotka edustavat opiskelijoiden ääntä. Edustajiston jäsenet eli edaattorit päättävät kokouksissaan mm. Laureamkon budjetista, toimintasuunnitelmasta ja poliittisista linjoista. Edaattorit voivat vaikuttaa Laureamkon toimintaan.

Vuoden 2021 edustajisto valitaan vaaleilla 28.10.-4.11.2020. Äänestys on sähköinen ja äänioikeutettuja ovat kaikki Laureamkon jäsenet, jotka ovat maksaneet jäsenmaksunsa määräaikaan mennessä. Katso vaalien ehdokkaat täältä.

Lataa tästä vaalien materiaalit:

Käytä ääntäsi!

Haluatko vaikuttaa opiskelijakuntasi toimintaan? Kiinnostaako kuka päättää miten jäsenmaksusi käytetään? Laureamkon jäsenenä sinulla on äänioikeus edustajiston vaaleissa. Äänestämällä näkemystesi kanssa samaa mieltä olevaa ehdokasta varmistat, että opiskelijakuntasi toiminta on sellaista kuin haluat.

Edustajistovaaleissa 28.10-4.11.2020 pääsee äänestämään yli 2500 äänioikeutettua opiskelijakunnan jäsentä. Jäsenyyden merkkinä sinulla on voimassa oleva lukuvuositarra opiskelijakortissasi tai toimiva Slice App -puhelimessa.

Edustajistovaalien äänestys on sähköinen. Äänestyslinkit saapuvat äänioikeutettujen jäsenten @student.laurea.fi -sähköposteihin äänestyksen alkaessa 28.10. Äänioikeutettuja ovat kaikki opiskelijakunnan jäsenet, jotka ovat maksaneet jäsenmaksunsa 16.10. klo 12.00 keskipäivään mennessä.

Lähde ehdolle!

Kiinnostaisiko päättää mihin Laureamko budjetoi rahaa? Haluatko vaikuttaa opiskelijakuntasi lobbaamiin tavoitteisiin? Lähde ehdolle edustajistoon ja ota valta käsiisi.

Edustajistossa toimiminen on tehokas tapa vaikuttaa, mutta myös oppia. Edaattorina toimiessa tutuksi tulee opiskelijakunnan rahankäyttö, toiminnan suunnittelun ja arvioinnin tavat ja strateginen johtaminen. Lisäksi edaattorina pääsee perehtymään monipuolisesti erilaisiin aiheisiin oman kiinnostuksen mukaan. Esimerkkinä erilaisista aiheista ovat koulutuksen kehittäminen, jäsenyyden markkinointi, opiskelijakunnan palveluiden kehittäminen, opiskelijan toimeentulo tai vaikkapa korkeakoululiikunta. Oppimastaan saa myös opintopisteitä.

Ehdokasasettelu on päättynyt. Edustajistovaalien ehdokkaaksi tulee ilmoittautua viimeistään 30.9.2020 klo 12.00. Ehdokkaat voivat muodostaa vaaliliittoja. Vaaliliiton äänet hyödyttävät kaikkia liittoon kuuluvia. Ehdokkaaksi ilmoittautuminen tapahtuu sähköisellä lomakkeella, jonka löydät ylempää.

Kampanjointi

Edustajistovaaliehdokkaana voit kampanjoida monella tavalla. Yksi houkuttelee kaikki kaverinsa äänestämään, toinen pitää ääntä somessa ja kolmas jakaa esitettään ruokatunnilla. Tärkeintä on, että kampanjoinnissa noudatetaan hyviä tapoja ja tsempataan myös muita ehdolla olevia.

Laureamko tuottaa virallista markkinointimateriaalia, jossa esitellään kaikki ehdokkaat. Ehdokkaiden tulee noudattaa keskusvaalilautakunnan tekemää ohjeistusta kampanjoinnista.

Laita kalenteriin

31.8.2020 Vaalikuulutus julkaistaan ja ehdokasasettelu alkaa

30.9.2020 Ehdokasasettelu päättyy kello 12 keskipäivällä

28.10.-4.11.2020 Vaalit

4.11.2020 Vaalivalvojaiset

10.11.2020 Vuoden 2020 edustajiston syyskokous. Jäsenet ja uudet edaattorit ovat tervetulleita seuraamaan!

11.11.2020 Koulutus uusille edustajiston jäsenille

16.11.2020 Vuoden 2021 edustajiston järjestäytymiskokous.

Edaattoriksi ja enemmän

Edustajiston jäsenenä voit lähteä myös ehdolle seuraaviin tehtäviin:

• edustajiston puheenjohtaja
• edustajiston varapuheenjohtaja

Edustajiston puheenjohtaja kutsuu edustajiston koolle ja johtaa kokoukset. Hänen apunaan on Laureamkon toiminnanjohtaja, joka toimii edustajiston sihteerinä. Edustajiston puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja myös kutsutaan hallituksen kokouksiin.

Edellisten vaalien tulokset