Helsinki – Porvoo -välin kuukausilipun hinnannousu uhkaa opiskelua Porvoossa

Haaga-Helian opiskelijakunta Helga ja Laurea-ammattikorkeakoulun opiskelijakunta Laureamko ovat tyrmistyneitä Porvoo – Helsinki -välin kuukausilipun hinnannoususta. OnniBussin Porvoo – Helsinki -linja lopetetaan Koiviston Auton ostettua yhtiön, minkä johdosta ainoa linja, joka tätä väliä enää kulkee on Koiviston Auton. Kuukausilippu tälle linjalle tulee maksamaan 168 euroa OnniBussin 75 euron sijaan. Kun tieto OnniBus-kaupasta julkaistiin lokakuussa 2018, Koiviston…

Opiskelijakunta ottaa kantaa lähiopetuksen puolesta

Lähiopetuksen on vastattava nimikettään   Mahdollisuudet suorittaa tutkintojaan eri tavoin ovat lisääntyneet Laureassa. Esimerkiksi Laurea-ammattikorkeakoulu tarjoaa kolmea eri toteutustapaa opinnoille: päivä-, monimuoto-, ja verkkototeutusta. Viime vuosien koulutusleikkausten myötä lähiopetus on ajettu ahtaalle, mikä huolestuttaa meitä.   Olemme saaneet useita palautteita päivätoteutuksen vähyyteen liittyen.  Nimensä mukaisesti päivätoteutuksen tarkoitus on keskittyä opetukseen, jossa luentoja ja kontaktikertoja on…

Tiedote: Laurea-ammattikorkeakoulun opiskelijakunta Laureamko ja World Student Capital -verkosto ovat pettyneitä HSL:n päätökseen laskea opiskelija-alennusta ja poistaa opiskelija-alennus kertalipuista

Laurea-ammattikorkeakoulun opiskelijakunta Laureamko ja World Student Capital -verkosto ovat pettyneitä HSL:n hallituksen tänään tekemään päätökseen, joka laskee opiskelija-alennuksen suuruutta ja poistaa sen kokonaan kertalipuista. Helsingin seudun liikenteen (HSL) hallitus päätti tänään 30.10. kokouksessaan avata joukkoliikenteen opiskelija-alennuksen kaikille päätoimisille perustutkinto-opiskelijoille, opiskelijoiden ikään katsomatta. Samalla kuitenkin opiskelijan alennusprosenttia matkakortille ostettavasta kausilipusta lasketaan 50:stä 45:een ja opiskelija-alennus rajataan…

Laureamko mukana Suomen opiskelijakuntien liiton SAMOKin kannanotossa asumistukileikkauksia vastaan

Suomen hallitus on esittänyt eduskunnalle asumistukeen lisättävän osa-asunnon normin käyttöönottoa. Tämän käyttöönotto leikkaisi asumistukea 20% alle 20 neliön pienissä yksiöissä, kimppakämpissä tai soluasunnoista asuvilta, jos heidän oma osuutensa asunnosta vastaa alle 20 neliötä. Laureamko ei tue leikkauksia, jotka heikentävät opiskelijoiden toimeentuloa. Suomen opiskelijakuntien liitto SAMOK on kirjoittanut asiasta kannanoton jota Laureamko tukee. Kannanotto luettavissa alta.…

Laureamko mukana opiskelijoiden kannanotossa sosionomien lastentarhanopettajan kelpoisuuden säilyttämiseksi

Laureamko on mukana yhdessä opiskelijakunta METKAn ja opiskelijakunta O’Diakon kanssa kannanotossa sosionomien lastentarhaopettajien kelpoisuuden säilyttämiseksi. Kyseinen kannanotto on julkaistu 7.7.2017. Kannanotto on luettavissa alla, ja sitä saa jakaa:   Me ammattikorkeakoulujen opiskelijakunnat, METKA (Metropolia Ammattikorkeakoulu), O’Diako (Diakonia-ammattikorkeakoulu) ja Laureamko (Laurea-ammattikorkeakoulu) ilmaisemme suuren huolemme opetus- ja kulttuuriministeriön julkaiseman selvityksen Varhaiskasvatuksen kehittämisen tiekartta vuosille 2017-2030 esitykseen, joka…

Kannanotto Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arenelta: Lyhytnäköinen koulutuspolitiikka kaventaa nuorten vaihtoehtoja

Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene julkaisi 16.6.2017 kannanoton, jossa he toteavat ammattikorkeakoulutuksen olevan väylä nuorille parantaa hyvinvointiaan ja työllistymistään. He myös toteavat, että erilaiset opiskelijavalintamenetelmät auttavan eritaustaisten opiskelijoiden huomioimisen. Alla koko kannanotto: Lyhytnäköinen koulutuspolitiikka kaventaa nuorten vaihtoehtoja Ammattikorkeakoulujen rehtorit ovat huolissaan suomalaisten nuorten hyvinvoinnista ja työllistymisestä. 20–24-vuotiaista jo lähes viidennes on täysin työ- ja opiskeluelämän ulkopuolella. Ongelma…

Kannanotto: Helga, Laureamko ja Metka antavat tukensa ammattikorkeakoulujensa yhteistyöhankkeelle

HELGA, LAUREAMKO JA METKA ANTAVAT TUKENSA AMMATTIKORKEAKOULUJENSA YHTEISTYÖHANKKEELLE Haaga-Helia, Laurea, ja Metropolia ammattikorkeakoulut tiivistävät yhteistyötään opetus- ja kulttuuriministeriön toimilupien myöntämisen yhteydessä antamien kehittämisvelvoitteiden pohjalta. Korkeakouluja on pyydetty selvittämään päällekkäisen koulutustarjonnan purkamista ja rakenteiden kehittämistä siten, että ammattikorkeakoulujen toimintaa voidaan koota nykyistä vahvempiin osaamiskeskittymiin. Pyyntöön on vastattu “Yhteistyön voimalla: 1+1+1=9” -hankkeella, jonka tavoitteena on tekoja, tuloksia…