Usein kysytyt

Kysymykset

Näin ratkaiset pulmatilanteen

Edunvalvonta on terminä kankea ja luotaantyöntävä. Monet edunvalvonnan alle kuuluvista asioista ovat kuitenkin juuri niitä, jotka ovat läsnä opiskelijan jokapäiväisessä arjessa. Alle on koottu muutamia tilanteita ja ratkaisuja sen hahmottamiseksi, miten eri tilanteissa tyypillisesti toimitaan.

Näissä tilanteissa voit mahdollisesti ratkaista itsenäisesti olemalla suoraan yhteydessä alla mainittuihin tahoihin.

Jos haluat mieluummin ottaa yhteyttä anonyymisti, se onnistuu Vox Boxin kautta.

Haluan antaa palautetta opiskelijakunnan toiminnasta
 • Jos palaute koskee
  • Edunvalvontaa, ota yhteyttä puheenjohtajaan (tai toiminnanjohtajaan tarvittaessa).
  • Palvelutoimintaa (esim. tapahtumat, jäsenyys, myyntituotteet),  ota yhteyttä palvelutiimin vetäjään (tai tarvittaessa toiminnanjohtajaan ja muihin työntekijöihin).
  • Yleisesti ottaen lähetä palaute aina sille, joka asiasta vastaa.
  • Jos palaute koskee opiskelijakuntaa laajalti, palaute on syytä kohdistaa johdolle (hallituksen puheenjohtaja ja toiminnanjohtaja).
Haluan antaa palautetta Laureamkon toimijan käytöksestä
 • Riippuen siitä, ketä palaute koskee, ohjaa palaute oikealle henkilölle
 • Jos palaute koskee:
  • hallituslaista tai kampustiimin aktiivia, ohjaa palaute hallituksen puheenjohtajalle (ja toiminnanjohtajalle)
  • edustajiston jäsentä, ohjaa palaute edustajiston puheenjohtajalle (ja toiminnanjohtajalle)
  • hallituksen puheenjohtajaa, ohjaa palaute toiminnanjohtajalle
  • opiskelijakunnan työntekijää toiminnanjohtajalle
  • Jos palaute koskee toiminnanjohtajaa, ohjaa se hallituksen puheenjohtajalle
Arvosana myöhässä
 • Yksi yleisimpiä aiheita, josta opiskelijat laittavat palautetta.
 • Lähtökohtaisesti otetaan yhteyttä opettajaan, jonka vastuulla arviointi on. Tarvittaessa kysytään palautteen antaneelta lisätietoja (esim. kyseessä oleva opintojakso).
Opintojakson opetus (esim. laatu)
 • Jos palaute koskee laajemmin opintojaksoa tai sen osa, palaute suunnataan tavallisesti opintojaksosta vastaavan opettajan esihenkilölle.
 • Lehtoreiden esihenkilö on kehittämispäällikkö. Näitä on joka tutkintoa kohti useampi ja jokaisella tutkinnolla oma Laurea-tasoisesta kehittämisestä vastaava kehittämispäällikkö.
 • Sekä hakukohteiden omat kehittämispäälliköt että Laurea-tasoinen kehittämispäällikkö toimivat kyseisen yksikön johdon alaisuudessa (= W-, C-, E- ja D-yksikön johtajat)
 • Jos näyttää siltä, että asia ei tule ratkaistua kehittämispäällikön kanssa, ollaan yhteydessä yksikön johtajaan.
 • Jos ongelma ei sittenkään ratkea tai ratkeaa opiskelijan oikeusturvan vastaisesti tulee seuraavana lähestyä koulutuksen vararehtoria. Koulutuksen vararehtori ei ole henkilökunnan esihenkilö, mutta hänellä on vastuu koulutuksen kehittämisestä. 
 • Viimeisimpänä vastuussa on rehtori.

Koulutusta koskeva palaute kannattaa yleisellä tasolla kertoa myös opiskelijaedustajille, jotka voivat näin pitää asiaa esillä myös työryhmissä

Harjoittelu
 • Opiskelijalle on sovittu harjoittelun ohjauksesta vastaava opettaja. 
 • Ensisijaisesti otetaan yhteyttä ohjaavaan opettajaan ja selvitetään hänen näkökantansa jos haaste jatkuu, kontaktoidaan ko. opettajan esihenkilö
Opintojen hyväksiluku
 • Hankitun osaamisen tunnistamisen myöntää useasti opintopäällikkö (tai opintojakson vastaava opettaja). Jos prosessissa on epäselvyyksiä selvitetään ko. opintopäällikön/opettajan näkemys asiaan. 
 • Tarvittaessa otetaan yhteys ko. tutkinnon kehittämispäällikköön, yksikön johtoon tai koulutuksen vararehtoriin. 
Vilppi (esim. plagiointiepäilys)
  • Vilppi ja muista turvallisuusasioista vastaa Laureassa turvallisuusjohtaja. 
  • Yleensä vilppiä on epäillyt tietyn opintojakson lehtori, joten tällöin ollaan yhteydessä häneen sekä hänen esihenkilöönsä ja mahdollisesti myös tämän yläpuolella olevaan yksikön johtoon. 
 • Mikäli sinä tai opiskelijatoverisi kaipaatte vilppiepäilyn käsittelyyn tukea, edunvalvonnan asiantuntijaan saa ja kannattaa aina olla yhteydessä.
 • Epäselvissä tapauksissa päätöksen tekee viime kädessä turvallisuusjohtajan konsultoimana koulutuksen vararehtori. 

Etkö löytänyt vastausta ongelmaasi?

Ota yhteyttä Laureamkon edunvalvontatiimiin: [email protected] .
Sähköpostiin vastaavat seuraavat henkilöt:

[show-team category='edunvalvonta' layout='grid' style='img-circle,text-center,img-above,4-column' display='name,photo,social,freehtml,position,location,website' img='250,250']