Kunnallinen ja valtakunnallinen

Vaikuttaminen

Valtakunnallisella ja kunnallisella tasolla Laureamko tekee vaikuttamistyötä pääsääntöisesti kattojärjestöjen kautta, lukuunottamatta c-alueen kampuskuntia, jotka eivät ole World Student Capital WSC:n piirissä. 

Käytännössä tämä tarkoittaa, että me Laureamkossa vaikutamme esimerkiksi Suomen opiskelijakuntien liiton SAMOKin toimintasuunnitelmaan ja poliittiseen ohjelmaan, jotka taas määrittävät millaista vaikuttamistyötä SAMOK tekee. 

Kattojärjestöt myös pyytävät jäsenjärjestöiltään lausuntoja ja kommentteja erilaisista aiheista ja Laureamko vastaa niihin aktiivisesti. Alla on kuvattu lyhyesti Laureamkon kattojärjestöjen toimintaa. 

Suomen opiskelijakuntien liitto – SAMOK ry

 

Suomen opiskelijakuntien liitto – SAMOK on kaikkien Suomen 24 opiskelijakunnan kattojärjestö. SAMOK tekee valtakunnallista edunvalvontaa kaikille Suomen 140 000 ammattikorkeakouluopiskelijalle. Tähän kuuluu mm. opiskelijoita koskeviin lainsäädäntöprosesseihin vaikuttaminen, lausuntojen ja kannanottojen tekeminen sekä opiskelijoiden edustaminen erilaisissa kansallisissa ja kansainvälisissä päätöksentekoelimissä. Lisäksi SAMOK tukee Laureamkoa erityisesti edunvalvonnallisessa työssä esimerkiksi kouluttamalla työntekijöitämme ja aktiivejamme. SAMOK:ssa töitä tekee kuusihenkinen hallitus ja kahdeksan työntekijää.

“Olin SAMOKin hallituksessa vuonna 2018. Sitä ennen olin ollut Laureamkon hallituksessa hallituksen jäsenenä. SAMOK vuonna opin paljon yhteiskunnallisesta vaikuttamisesta ja valtakunnallisesta edunvalvonnasta. Isoja asioita minun vuonnani olivat YTHS-lakiesityksen ja -laajennuksen valmistelu, sekä vuoden 2019 eduskunta- ja eurovaaleihin liittyvä vaikuttamistyö. Voin suositella hakemista kaikille jos on kiinnostusta valtakunnalliseen edunvalvontatyöskentelyyn.”

 Saana Simonen, Laureamkon hallituksen jäsen 2017 ja SAMOKin hallituksen jäsen 2018

World Student Capital – pääkaupunkiseudun opiskelijat ry

World Student Capital eli tuttavallisemmin WSC on pääkaupunkiseudun opiskelijajärjestöjen yhteinen kaupunkivaikuttamiseen erikoistunut yhdistys. WSC tutkii, viestii ja vaikuttaa luodakseen maailman parhaan opiskelijametropolin. WSC edustaa noin 100 000 korkeakouluopiskelijaa pääkaupunkiseudulla ja sen toiminnassa ovat edustettuna suurin osa pääkaupunkiseudun opiskelija- ja ylioppilaskunnista (9 kpl). WSC tavoittelee tulevaisuutta, jossa kaikilla on koti, liikenne sujuu ja palvelut toimivat. Yhdistys tekee yhteistyötä mm. pääkaupunkiseudun kaupunkien, korkeakoulujen, HSL:n, HOASin ja asiantuntijoiden kanssa edistäen opiskelijoiden ja kaupunkilaisten parempaa arkea. WSC ottaa kantaa mm. pääkaupunkiseudun kaupunkien, HSL:n ja HOASin opiskelijoihin liittyviin päätöksiin ja tuo kuuluviin opiskelijoiden ääntä päätöksenteossa.

Opiskelijoiden Liikuntaliitto ry

Opiskelijoiden Liikuntaliitto ry (tuttavallisemmin OLL) on vuonna 1924 perustettu valtakunnallinen opiskelija- ja korkeakoululiikunnan edunvalvonta- ja palvelujärjestö. OLL toimii kansallisella sekä kansainvälisellä kentällä edustaen sekä ammattikorkeakoulu- että yliopisto-opiskelijoita. OLL edistää liikuntakulttuuria ja hyvinvointia, jotta opiskelijoilla olisi tasapuoliset mahdollisuudet liikkua terveytensä kannalta riittävästi.