Fuksisanasto

Sanasto haltuun!

Uudet sanat saattavat välillä aiheuttaa päänvaivaa. Löydä täältä yleisimmät sanat, jotka saatat kuulla omana fuksivuotenasi. Klikkaa kirjainta ja ota sanat haltuun.
A

Appro – Approt keräävät parhaimmillaan tuhansia opiskelijoita ympäri Suomea. Approilla osallistujat kiertävät baarirasteja ja suorittavat ns. tutkintoaan. Eri suoritusvuosille on eri suoritusrajat ja suorituksesta osallistuja saa spesiaalin haalarimerkin.

E

Edustajisto ”Edari” – Edustajisto käyttää opiskelijakunnan ylintä päätösvaltaa. Edustajisto koostuu 15 jäsenestä sekä 15 varajäsenestä, jotka tulevat valituksi vaaleilla syksyisin.

F

Fuksi – ensimmäisen vuoden opiskelija. Fuksius kestää aloituslukukaudesta vuoden verran.

Fuksiaiset – Uusien opiskelijoiden suurin tapahtuma. Järjestetään sekä syksyllä että keväällä aloittaville.

H

Haalarit – opiskelijan virallinen asuste tapahtumaan kuin tapahtumaan.

Haalarietiketti – etiketti opiskelijahaalareiden käyttöön, joka jaetaan Laureamkossa haalarihankinnan yhteydessä.

Haalarimerkki – kangasmerkki, joka ommellaan haalareihin

Haalarinkastajaiset – uusien haalareiden ensimmäinen koitos, jossa virittäydytään opiskelijaelämään hauskoja tehtäviä suorittamalla.

Hallitus – toteuttaa opiskelijakunnan operatiivista toimintaa. Edustajisto valitsee henkilöt hallitukseen ehdolleasettuneiden Laureamkon jäsenien keskuudesta.

Henkilöstö (Asiantuntijat) – Laureamkon toimintaa tukee osaltaan palkattu henkilöstö, joka koostuu asiantuntijoista ja toiminnanjohtajasta

K

Kamppari – Laureamkon kampustoimija. Kampustoimijoita löytyy jokaiselta kampukselta ja he toimivat Laureamkon toimistolla.

Kampuskahvit – Osa Laureamkon kampustiimeistä tarjoaa kahvit Laureamkon toimistolla opiskelijoille.

L

Lenni – Laureamkon pingviinimaskotti, Lenni on kaikessa aina mukana, ota mallia!

Liikuntapassi – Laureamkolta hankittava Suomen laajin amk-opiskelijaliikuntapalvelu Vantaalla, Espoossa ja Helsingissä

Liikuntatuutori – Laureamkon tuutori, jonka tehtävänä on kannustaa kanssaopiskelijoita liikuntaan.

O

Opintopiste – Mittaa opiskelua. Yksi opintopiste eli ”noppa” vastaa noin 27 tunnin työpanosta. Nopat mittaavat siis opiskelijan työn määrää, mutta eivät sen laatua.

Opintotukilautakunta – Opintotukilautakunta on luottamuselin, joka koostuu puoliksi korkeakoulun opettajista tai muista virkamiehistä sekä korkeakoulun opiskelijoista. Opiskelijajäsenet nimittää tehtäviinsä Laureamko. Opintotukilautakunta mm. seuraa opintojen edistymistä, arvioi oikeuden tukiajan pidennykseen, määritelee kesäopintojen riittävän laajuuden ja antaa Kelalle näitä koskevia sitovia lausuntoja.

Opiskelijakunta – lakisääteinen edunvalvoja ammattikorkeakouluissa. Jokaisessa ammattikorkeakoulussa on oma opiskelijakunta.

Opku – opiskelijakunnasta käytetty nimike opiskelijakunta-aktiivien keskuudessa.

Oppari – opinnäytetyöstä käytetty nimi opiskelijoiden kesken. Opinnäytetyö kuuluu opintojen loppuvaiheeseen.

s

Slice – Laureamkon opiskelijatunniste. Slice app toimii mobiilina opiskelijakorttina ja sen kautta löydät joukon opiskelija-alennuksia.

T

Tiksipupu – Tikkurilan Laureamkon oma maskotti

Tuutori – Laureamkon kouluttama opiskelija, joka ohjaa ja opastaa fukseja (ks. ”Fuksi”), tuutorin tunnistat mm. haalarimerkistä ja tuutori-paidasta.

V

Varjofuksiaiset – kullakin kampuksella uusille opiskelijoille järjestettävä leikkimielinen rastikierros, joka toimii esimakuna fuksiaisista.

Vox box – palautekanava Laureamkon nettisivuilla. Laureamko edistää asiaasi tarvittavin keinoin yhteydenottohetkestä lähtien. Vox box palautteenanto/yhteydenotto täällä.

Vuosijuhla – Vuosijuhlat juhlistavat kerran vuodessa esimerkiksi Laureamkoa. Vuosijuhlat ovat sitsejä hienompia pöytäjuhlia.