Fuksisanasto

Sanasto haltuun!

Uudet sanat saattavat välillä aiheuttaa päänvaivaa. Löydät täältä yleisimmät sanat, jotka saatat kuulla omana fuksivuotenasi.

A

Appro – Approt keräävät parhaimmillaan tuhansia opiskelijoita ympäri Suomea. Approilla osallistujat kiertävät baarirasteja ja saavat jokaiselta rastilta leiman appropassiinsa. Mukana voi olla myös toiminnallisia rasteja, joissa pääsee suorittamaan erialisia tehtäviä leimaa vastaan. Eri suoritusvuosille on eri suoritusrajat leimojen määrille ja suorituksesta osallistuja saa spesiaalin haalarimerkin.

Aktiivi – Laureamkon toimija. Aktiiveja ovat tuutorit, kampustoimijat, edustajiston jäsenet, opiskelijaedustajat sekä hallituslaiset. 

 E

Edustajisto  – Edustajisto eli ”edari” käyttää opiskelijakunnan ylintä päätösvaltaa. Edustajisto koostuu 15 jäsenestä sekä 15 varajäsenestä, jotka tulevat valituksi vaaleilla syksyisin. Jokainen Laureamkon jäsen on äänioikeutettu ja äänestämisestä saa haalarimerkin!

Ekskursio  – Ekskursio eli yritysvierailu on järjestetty vierailu johonkin tietyn alan yritykseen, jossa pääset tutustumaan kyseisen yrityksen toimintaan ja verkostoitumaan.

 

F

Fuksi – Ensimmäisen vuoden opiskelija. Opiskelija on fuksi ensimmäisen opiskeluvuotensa ajan.

Fuksiaiset – Uusien opiskelijoiden suurin tapahtuma. Järjestetään sekä syksyllä että keväällä aloittaville fukseille. Fuksiaisissa kierretään joukkueen kanssa erilaisia toiminnallisia rasteja keräten pisteitä. Parhaat joukkueet palkitaan!

H

Haalarit – Opiskelijan virallinen asuste tapahtumaan kuin tapahtumaan. Laureamko myy haalareita estenomeille(pinkit), terveysaloille(liilat), sosiaalialoille(vihreät) ja tradenomeille(mustat). Jenkins ry myy haalareita tietojenkäsittelyn tradenomeille(baby blue) ja Lare ry myy haalareita restonomeille(oranssit)

Haalarietiketti – Etiketti opiskelijahaalareiden käyttöön, jonka voit lukea täältä.

Haalarimerkki – Kangasmerkki, joka ommellaan haalareihin. Haalarimerkkejä saa usein tapahtumiin osallistumisesta. Merkkejä voi myös ostaa Laureamkon toimistoilta tai verkkokaupasta.

Haalarinkastajaiset – Tapahtuma, joka on osana Laureamkon Wappua. Haalarinkastajaisissa kierretään toiminnallisia rasteja ja illan lopuksi lausutaan haalarivala sekä kastetaan haalarit. Todistuksena saat haalarimerkin haalareiden kastamisesta.

Hallitus – Toteuttaa opiskelijakunnan operatiivista toimintaa. Edustajisto valitsee henkilöt hallitukseen ehdolleasettuneiden Laureamkon jäsenien keskuudesta.

Henkilöstö (Asiantuntijat) – Laureamkon toimintaa tukee osaltaan palkattu henkilöstö, joka koostuu asiantuntijoista ja toiminnanjohtajasta

K

Kamppari – Laureamkon kampustoimija. Kampparit muodostavat kampustiimin. Tiimit muun muassa päivystävät Laurean kampuksilla olevilla Laureamkon kampustoimistoilla, järjestävät tapahtumia sekä valvovat kampuksen opiskelijoiden etua.

Kide.app – Sovellus/sivusto, jonka kautta voit ostaa esimerkiksi Laureamkon jäsenyyden, haalarit sekä lippuja opiskelutapahtumiin. Kide.appista pystyt myös jäsenyyden oston jälkeen löytämään opiskelijakortin opiskelijastatuksen todistamista varten.

L

Lenni – Laureamkon pingviinimaskotti, Lenni on kaikessa aina mukana, ota mallia!

O

Opintopiste – Mittaa opiskelua. Yksi opintopiste eli ”noppa” vastaa noin 27 tunnin työpanosta. Nopat mittaavat siis opiskelijan työn määrää, mutta eivät sen laatua.

Opiskelijakunta – Lakisääteinen edunvalvoja ammattikorkeakouluissa. Jokaisessa ammattikorkeakoulussa on oma opiskelijakunta, jota ilman ammattikorkeakoulu ei voi toimia.

Opku – Opiskelijakunnasta käytetty nimike opiskelijakunta-aktiivien keskuudessa.

Oppari – Opinnäytetyöstä käytetty nimi opiskelijoiden kesken. Opinnäytetyö kuuluu opintojen loppuvaiheeseen

Opiskelijaedustaja – Opiskelijaedustaja toimii opiskelijan äänenä erilaisissa Laurean päätöksentekoelimissä, kuten tutkinnon kehittämisryhmässä tai korkeakoulun osakeyhtiön hallituksessa. Heidän roolinaan on tuoda opiskelijoille tärkeitä aiheita ja opiskelijan ääntä esille sekä toimia ns. kokemusasiantuntijana päätöksien eri vaiheissa.

Opiskelijakortti – Laureamkolla on käytössä kaksi opiskelijakorttia: Kide.app ja Slice

P

Pivo – Laureamkon opiskelijatunniste. Pivo toimii sähköisenä opiskelijakorttina ja sen kautta löydät joukon opiskelija-alennuksia. Pivoon kirjaudutaan pankkitunnuksilla.

S

Slice – Laureamkon opiskelijatunniste. Slice app toimii sähköisenä opiskelijakorttina ja sen kautta löydät joukon opiskelija-alennuksia.

Sitsit – Akateeminen pöytäjuhla. Sitseillä istutaan pöydissä, syödään ja juodaan sekä lauletaan juomalauluja ”läsystä” eli laulukirjasta.

T

Tuutori – Laureamkon kouluttama opiskelija, joka ohjaa ja opastaa fukseja. Tuutorin tunnistat mm. haalarimerkistä ja tuutori-paidasta.

V

Vox box – palautekanava Laureamkon nettisivuilla. Laureamko edistää asiaasi tarvittavin keinoin yhteydenottohetkestä lähtien. Vox box palautteenanto/yhteydenotto täällä.

Vuosijuhla – Vuosijuhlat juhlistavat kerran vuodessa esimerkiksi Laureamkoa. Vuosijuhlat ovat sitsejä hienompia pöytäjuhlia.

Vappu – Opiskelijakunnat juhlivat vappua ympäri Suomea useamman päivän ajan. Laureamkon vappu kestää yleensä pari viikkoa ja huipentuu Kaivarin Wappuun vappupäivänä 1.5.