Opiskelija, hae kesäopintotukea nyt!

Aiotko opiskella myös kesällä? Suorittaessasi kesäopintoja voit hakea opintotukea myös kesä-, heinä- ja elokuulle. Luennot, tentit, työharjoittelu ja opinnäytetyön tekeminen ovat esimerkkejä tilanteista, jolloin voit olla oikeutettu kesäopintotukeen. Tuki myönnetään hakemuksen mukaisesti sille ajalle, jolle olet sitä hakenut. On hyvä muistaa, että kesäopintotuki kuluttaa opintotukikuukausia. Kesällä käytetyt tukikuukaudet kuuluvat myös tulovalvonnan piiriin ja ne ovat…

Opintorahasta ei vähennetä ennakonpidätystä 1.1.2019 alkaen

Nostatko opintotukea? Huomaathan, että opintorahaan tulee muutos 1.1.2019 alkaen, kun opintorahan ennakonpidätys muuttuu. Opintoraha on veronalaista tuloa ja tähän asti kela on perinyt rahasta automaattisesti ennakonpidätyksen. Tammikuusta 2019 alkaen ennakonpidätystä ei vähennetä automaattisesti. Jatkossa onkin tärkeää, että opiskelija ottaa huomioon opintorahan muiden tulojen ennakonpidätyksessä.  Kela on tähän mennessä vähentänyt opintorahasta 10 prosentin suuruisen ennakonpidätyksen, jos…

Tarkista vuoden 2017 tulosi ja palauta tarvittaessa tukia

Vuoden 2017 opintotukien vapaaehtoiset palautukset on maksettava viimeistään 31.5.2018. Opintotuen saaja voi nyt tarkistaa Kelan asiointipalvelusta ennakkotiedot opintotuessa huomioon otettavista vuosituloistaan. Kelan asiointipalveluun (www.kela.fi/asiointi) kirjaudutaan verkkopankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella. Omien vuositulojen ennakkotiedot löytyvät valitsemalla Opintotuki > Tukikuukaudet > Tulovalvonta > Vuositulot. Vuositulojen ennakkotiedot perustuvat esitäytettyjen veroilmoitusten tulotietoihin sekä käytettävissä oleviin tietoihin apurahoista ja ulkomaan tuloista. Verotuksen ennakkotiedoista…

Uudelleenkäsittelypyyntö opintotuen takaisinperintään tehtävä maaliskuussa

Noin 34 800 opiskelijaa on alkuvuodesta saanut Kelalta takaisinperintäehdotuksen vuonna 2016 myönnetystä opintotuesta. Päätösehdotus on lähetetty niille, joiden tulot olivat Verohallinnolta saatujen tietojen mukaan suuremmat kuin opintotukilain mukainen vuosituloraja. Kelan lähettämä takaisinperintäehdotus on ehdotus, sillä Kelalla ei ole tietoa siitä, mikä osa tuloista on saatu opiskeluaikana ja mikä muuna aikana. Opiskeluajan ulkopuolella saadut tulot voivat…

Vuokralla asuvat opiskelijat voivat jo hakea yleistä asumistukea

Kaikki opiskelijat siirtyvät 1.8. yleisen asumistuen piiriin. Jos tiedät jo nyt syksyn tulosi, asumismenosi ja asumiskumppanisi, voit hakea yleistä asumistukea jo nyt. Asumistuki kannattaa hakea mahdollisimman aikaisin, koska KELA:n asiointipalvelu saattaa ruuhkautua kesällä.   Yleinen asumistuki korvaa nykyisen opiskelijoiden saaman asumislisän. Yleiseen asumistukeen vaikuttavat hakijan tulot, mutta myös mahdollisen puolison tulot. Tuen määrään vaikuttaa sen lisäksi…

Opiskelijoiden kesäajan toimeentulo

Muistathan turvata taloutesi ja hakea Kelasta perustoimeentulotukea jos et aio kesällä tehdä opintoja tai töitä. Alla tiedote KELA:n sivuilta. ”Opiskelija voi hakea Kelasta kesäksi perustoimeentulotukea, jos hän ei voi turvautua ensisijaisiin etuuksiin eikä saa kesätöitä. Päätoimisen opiskelijan ensisijainen etuus on aina opintotuki. Ennen perustoimeentulotukeen turvautumista opiskelijan on myös nostettava opintolaina, jos hänellä on oikeus siihen.…

Tasa-arvoinen avioliittolaki voimaan 1.3. – muutoksia Kelan etuuksiin

Eilen 1. maaliskuuta astui voimaan tasa-arvoinen avioliittolaki. Tasa-arvoisen avioliittolain myötä samaa sukupuolta olevat puolisot voivat solmia avioliiton. Samalla avoliiton määritelmä muuttui. Laki saattaa vaikuttaa joidenkin opiskelijoiden tukiin. Jatkossa samaa sukupuolta olevan avo- tai aviopuolison tulot voivat vaikuttaa toisen osapuolen etuuksien myöntämisperusteisiin tai määriin. Sosiaaliturvalakien muutokset tulivat myös voimaan eilen. Jokaisen samaa sukupuolta olevan avoparin, joka…