opiskelijaedustajat

pähkinänkuoressa

Osana Laureamkon lakisääteistä tehtävää, opiskelijakunnassa toimii suuri joukko hallinnon opiskelijaedustajia eli hallopedeja. Heidän tehtävänään on tuoda opiskelijan näkökanta kuuluville Laurean kaikilla tasoilla. Oli kyse sitten koulutuksen kehittämisestä, opiskelijoiden hyvinvoinnista tai Laurean johtoryhmästä, voit olla varma että olemme paikalla.

Opiskelijaedustajia haetaan vuosittain lokakuussa. Kaikki Laurean opiskelijat voivat hakea opiskelijaedustajiksi.

Mitä aiemmin asioihin päästään vaikuttamaan, sitä helpompaa oman viestin läpivieminen on

Laurea-ammattikorkeakoulussa toimii kymmeniä toimielimiä sekä työryhmiä, joissa lähes kaikissa on myös opiskelijaedustus. Osa työryhmistä keskittyy yhden koulutusalan kehittämiseen ja osan toiminta vaikuttaa koko Laureaan.

Osallistumalla suunnitteluun ja kehittämistyöhön opiskelijoilla on mahdollisuus vaikuttaa oman koulutuksensa ja opiskeluympäristönsä kehittämiseen ja laadun varmistukseen.

Toimielimestä ja työryhmästä riippuen opiskelijaedustajat valitsee opiskelijakunnan edustajisto tai hallitus. Avoimessa haussa olevista paikoista ilmoitetaan Laureamkon internet-sivuilla ja usein myös opiskelijoiden intrassa Linkissä.

Kehittämisryhmät ja opiskelijaedustajat 

Laureamkolla on  opiskelijaedustajia noin 40 työryhmässä. Jokaisella koulutusohjelmalla on oma kehittämisryhmä sekä työelämänpaneeli, joiden tarkoituksena on kehittää koulutusta. Opiskelijakunta nimeää jokaiseen ryhmään opiskelijaedustajan, joka toimii kyseisessä työryhmässä tasavertaisena ryhmän jäsenenä. Opiskelijaedustajan tehtävänä on nostaa opiskelijoiden näkökulmat kuuluviin.

Onko sinulla mielessäsi aihe, josta toivoisit keskusteltavan jossakin ryhmässä? Ole rohkeasti ja matalalla kynnyksellä yhteydessä ryhmän opiskelijaedustaan!

Alta löydät kaikki työryhmät ja heidän opiskelijaedustajan yhteystiedot.

Vai kiinnostuitko itse opiskelijaedustajatoiminnasta?
Hae opiskelijaedustajaksi ja lue lisää täältä!

Laurean johtoryhmä

Ammattikorkeakoululla on johtoryhmä, jonka puheenjohtajana on rehtori. Johtoryhmä tekee päätökset opiskelijaksi ottamiseen ja opinto-oikeuden menettämiseen koskeviin oikaisupyyntöihin ja hyväksyy opetussuunnitelmat ja opiskelijavalinnan perusteet.

Opiskelijaedustaja:  Suvi Nieminen, [email protected]

Koulutuksen johtoryhmä

Koulutuksen johtoryhmä on koulutustoiminnan ylin työryhmä, joka raportoi toiminnastaan rehtoraatille. Työryhmä vastaa Laureassa koulutustoiminnan strategisista valinnoista ja ennakointiin pohjautuvista uusista avauksista, koulutustoiminnan laadukkaasta, tuloksellisesta ja vaikuttavasta toteutumisesta ja kehittymisestä, aloituspaikkaesityksen valmistelusta, opetus- ja kulttuuriministeriön asettaminen kehittämistavoitteiden edistämisestä ja niistä raportoinnista.

Opiskelijaedustaja: Tomi Järvinen [email protected]

Opetuksen ja ohjauksen kehittämisryhmä

Opetuksen ja ohjauksen kehittämisryhmä vastaa Laurean koulutustoiminnan operatiivisesta toteutumisesta. Ryhmä seuraa ja arvioi kehittymistä sekä koordinoi kehittämistyötä ja tarvittavia projektiryhmiä. Kehittämisryhmä käyttää työnsä apunaan muun muassa opiskelijapalautteita, tilastoitua tietoa opintojen etenemisestä ja TKI- ja virtuaaliopintopisteiden määrää.

Opiskelijaedustaja: Tomi Järvinen, [email protected]

Tutkintolautakunta

Tutkintolautakunta käsittelee opintosuoritusten arviointiin liittyvät oikaisuvaatimukset. Opintosuorituksesi katsotaan opintojakson/projektin suoritus, opinnäytetyö, harjoittelu ja hyväksiluettu suoritus. Tutkintolautakunnan asettamisesta, jäsenistä ja tehtävästä määrää ammattikorkeakoululain 19 pykälä. Tutkintolautakunnan tehtävänä on käsitellä opintosuoritusten oikaisuvaatimukset.

Opiskelijaedustaja: Rikhard Hautala, [email protected]

Varaedustaja: Jari Juhani Ahto, [email protected]

Digitaalisuuden ja verkko-opintojen kehittämisryhmä

Digitaalisuuden ja verkko-opintojen kehittämisryhmän tavoitteena on kehittää digitaalisuuden hyödyntämistä Laureassa, varmistaa verkko-opintojen laadukas toteutuminen ja kehittyminen ja resurssien tarkoituksenmukainen kohdentuminen Laureassa. Ryhmä hyödyntää toiminnassaan muun muassa opiskelijapalautetta verkko-opinnoista ja virtuaaliopintopisteiden määrää.

Opiskelijaedustaja: Jari Juhani Ahto, [email protected]

Estenomitutkinnon kehittämisryhmä

Estenomitutkinnon opiskelijaedustajat istuvat tutkinnon kehittämisryhmässä ja työelämän ohjausryhmässä. Kehittämisryhmän tehtävänä on varmistaa tutkinnon laadukas toteutuminen ja kehittyminen. Ryhmä varmistaa resurssien tarkoituksenmukaisen kohdentumisen Laurea-tasolla ja kehittää jatkuvan oppimisen tarjontaa. Ryhmä hyödyntää työskentelyssään muun muassa opiskelijapalautetta, tietoa opintojen etenemisestä, valmistuneiden määrästä ja työllistymisestä.

Työelämän ohjausryhmän tehtävä on ennakoida työelämän muutoksia ja varmistaa, että tutkintojen sisällöt vastaavat työelämän tarpeita. Työskentelynsä tukena työryhmä käyttää muun muassa opiskelijapalautetta ja sidosryhmäpalautetta.

Opiskelijaedustaja: Ville Äikäs [email protected]

Estenomitutkinnon työelämän ohjausryhmä

Työelämän ohjausryhmä tehtävä on ennakoida työelämän muutoksia ja varmistaa, että tutkintojen sisällöt vastaavat työelämän tarpeita. Työskentelynsä tukena työryhmä käyttää muun muassa opiskelijapalautetta ja sidosryhmäpalautetta.

Opiskelijaedustaja: Ville Äikäs [email protected]

Fysioterapeuttitutkinnon kehittämisryhmä

Fysioterapeuttitutkinnon opiskelijaedustajat istuvat tutkinnon kehittämisryhmässä ja työelämän ohjausryhmässä. Kehittämisryhmän tehtävänä on varmistaa tutkinnon laadukas toteutuminen ja kehittyminen. Ryhmä varmistaa resurssien tarkoituksenmukaisen kohdentumisen Laurea-tasolla ja kehittää jatkuvan oppimisen tarjontaa. Ryhmä hyödyntää työskentelyssään muun muassa opiskelijapalautetta, tietoa opintojen etenemisestä, valmistuneiden määrästä ja työllistymisestä.

Työelämän ohjausryhmän tehtävä on ennakoida työelämän muutoksia ja varmistaa, että tutkintojen sisällöt vastaavat työelämän tarpeita. Työskentelynsä tukena työryhmä käyttää muun muassa opiskelijapalautetta ja sidosryhmäpalautetta.

Opiskelijaedustaja: 

Varajäsen: 

Liiketalouden tutkinnon kehittämisryhmä

Liiketalouden opiskelijaedustajat istuvat tutkinnon kehittämisryhmässä ja työelämän ohjausryhmässä. Kehittämisryhmän tehtävänä on varmistaa tutkinnon laadukas toteutuminen ja kehittyminen. Ryhmä varmistaa resurssien tarkoituksenmukaisen kohdentumisen Laurea-tasolla ja kehittää jatkuvan oppimisen tarjontaa. Ryhmä hyödyntää työskentelyssään muun muassa opiskelijapalautetta, tietoa opintojen etenemisestä, valmistuneiden määrästä ja työllistymisestä.

Työelämän ohjausryhmän tehtävä on ennakoida työelämän muutoksia ja varmistaa, että tutkintojen sisällöt vastaavat työelämän tarpeita. Työskentelynsä tukena työryhmä käyttää muun muassa opiskelijapalautetta ja sidosryhmäpalautetta.

Opiskelijaedustaja: Jari Juhani Ahto, [email protected]

Restonomitutkinnon opiskelijaedustajat

Restonomitutkinnon opiskelijaedustajat istuvat tutkinnon kehittämisryhmässä ja ohjausryhmässä. Kehittämisryhmän tehtävänä on varmistaa tutkinnon laadukas toteutuminen ja kehittyminen. Ryhmä varmistaa resurssien tarkoituksenmukaisen kohdentumisen Laurea-tasolla ja kehittää jatkuvan oppimisen tarjontaa. Ryhmä hyödyntää työskentelyssään muun muassa opiskelijapalautetta, tietoa opintojen etenemisestä, valmistuneiden määrästä ja työllistymisestä.

Työelämän ohjausryhmän tehtävä on ennakoida työelämän muutoksia ja varmistaa, että tutkintojen sisällöt vastaavat työelämän tarpeita. Työskentelynsä tukena työryhmä käyttää muun muassa opiskelijapalautetta ja sidosryhmäpalautetta.

Opiskelijaedustaja: Tanja Sakko, [email protected]

Varajäsen: Mimma Vottonen, [email protected]

Rikosseuraamusalan tutkinnon opiskelijaedustajat

Rikosseuraamusalan opiskelijaedustajat istuvat tutkinnon kehittämisryhmässä ja työelämän ohjausryhmässä. Kehittämisryhmän tehtävänä on varmistaa tutkinnon laadukas toteutuminen ja kehittyminen. Ryhmä varmistaa resurssien tarkoituksenmukaisen kohdentumisen Laurea-tasolla ja kehittää jatkuvan oppimisen tarjontaa. Ryhmä hyödyntää työskentelyssään muun muassa opiskelijapalautetta, tietoa opintojen etenemisestä, valmistuneiden määrästä ja työllistymisestä.

Työelämän ohjausryhmän tehtävä on ennakoida työelämän muutoksia ja varmistaa, että tutkintojen sisällöt vastaavat työelämän tarpeita. Työskentelynsä tukena työryhmä käyttää muun muassa opiskelijapalautetta ja sidosryhmäpalautetta.

Opiskelijaedustaja: Sanni Koivuluoma [email protected]

Sairaanhoitajatutkinnon opiskelijaedustajat

Sairaanhoitajatutkinnon opiskelijat istuvat tutkinnon kehittämisryhmässä ja työelämän ohjausryhmässä.Kehittämisryhmän tehtävänä on varmistaa tutkinnon laadukas toteutuminen ja kehittyminen. Ryhmä varmistaa resurssien tarkoituksenmukaisen kohdentumisen Laurea-tasolla ja kehittää jatkuvan oppimisen tarjontaa. Ryhmä hyödyntää työskentelyssään muun muassa opiskelijapalautetta, tietoa opintojen etenemisestä, valmistuneiden määrästä ja työllistymisestä.

Työelämän ohjausryhmän tehtävä on ennakoida työelämän muutoksia ja varmistaa, että tutkintojen sisällöt vastaavat työelämän tarpeita. Työskentelynsä tukena työryhmä käyttää muun muassa opiskelijapalautetta ja sidosryhmäpalautetta.

Opiskelijaedustaja: Eveliina Heikka, [email protected]

Varajäsen: Sani Putkonen, [email protected] 

 

Sosionomitutkinnon opiskelijaedustajat

Sosionomitutkinnon opiskelijaedustajat istuvat tutkinnon kehittämisryhmässä ja työelämän ohjausryhmässä. Kehittämisryhmän tehtävänä on varmistaa tutkinnon laadukas toteutuminen ja kehittyminen. Ryhmä varmistaa resurssien tarkoituksenmukaisen kohdentumisen Laurea-tasolla ja kehittää jatkuvan oppimisen tarjontaa. Ryhmä hyödyntää työskentelyssään muun muassa opiskelijapalautetta, tietoa opintojen etenemisestä, valmistuneiden määrästä ja työllistymisestä.

Työelämän ohjausryhmän tehtävä on ennakoida työelämän muutoksia ja varmistaa, että tutkintojen sisällöt vastaavat työelämän tarpeita. Työskentelynsä tukena työryhmä käyttää muun muassa opiskelijapalautetta ja sidosryhmäpalautetta.

Opiskelijaedustaja: Noora Hanhivaara, [email protected]

Varajäsen: Katja Menschakoff, [email protected]

Terveydenhoitajatutkinnon opiskelijaedustajat

Terveydenhoitajatutkinnon opiskelijaedustajat istuvat tutkinnon kehittämisryhmässä ja työelämän ohjausryhmässä. Kehittämisryhmän tehtävänä on varmistaa tutkinnon laadukas toteutuminen ja kehittyminen. Ryhmä varmistaa resurssien tarkoituksenmukaisen kohdentumisen Laurea-tasolla ja kehittää jatkuvan oppimisen tarjontaa. Ryhmä hyödyntää työskentelyssään muun muassa opiskelijapalautetta, tietoa opintojen etenemisestä, valmistuneiden määrästä ja työllistymisestä.

Työelämän ohjausryhmän tehtävä on ennakoida työelämän muutoksia ja varmistaa, että tutkintojen sisällöt vastaavat työelämän tarpeita. Työskentelynsä tukena työryhmä käyttää muun muassa opiskelijapalautetta ja sidosryhmäpalautetta.

Opiskelijaedustaja: Jutta Karvonen, [email protected]

Varaedustaja: Jenna Jourio, [email protected]

Tietojenkäsittelyn tutkinnon kehittämisryhmä

Kehittämisryhmän tehtävänä on varmistaa tutkinnon laadukas toteutuminen ja kehittyminen. Ryhmä varmistaa resurssien tarkoituksenmukaisen kohdentumisen Laurea-tasolla ja kehittää jatkuvan oppimisen tarjontaa. Ryhmä hyödyntää työskentelyssään muun muassa opiskelijapalautetta, tietoa opintojen etenemisestä, valmistuneiden määrästä ja työllistymisestä.

Opiskelijaedustaja: Janne Kevander, [email protected] 

Varajäsen: Thomas Granström kehittämisryhmässä, [email protected]

 

Tietojenkäsittelyn tutkinnon työelämänohjausryhmä

Työelämän ohjausryhmän tehtävä on ennakoida työelämän muutoksia ja varmistaa, että tutkintojen sisällöt vastaavat työelämän tarpeita. Työskentelynsä tukena työryhmä käyttää muun muassa opiskelijapalautetta ja sidosryhmäpalautetta.

Opiskelijaedustaja: 

Turvallisuuden ja riskienhallinnan tutkinnon opiskelijaedustajat

Turvallisuuden ja riskienhallinnan tutkinnon opiskelijaedustajat istuvat tutkinnon kehittämisryhmässä ja työelämän ohjausryhmässä. Kehittämisryhmän tehtävänä on varmistaa tutkinnon laadukas toteutuminen ja kehittyminen. Ryhmä varmistaa resurssien tarkoituksenmukaisen kohdentumisen Laurea-tasolla ja kehittää jatkuvan oppimisen tarjontaa. Ryhmä hyödyntää työskentelyssään muun muassa opiskelijapalautetta, tietoa opintojen etenemisestä, valmistuneiden määrästä ja työllistymisestä.

Työelämän ohjausryhmän tehtävä on ennakoida työelämän muutoksia ja varmistaa, että tutkintojen sisällöt vastaavat työelämän tarpeita. Työskentelynsä tukena työryhmä käyttää muun muassa opiskelijapalautetta ja sidosryhmäpalautetta.

Opiskelijaedustaja: Janne Lohilahti, [email protected]

Varajäsen: Rikhard Hautala, [email protected]

Pedagogiikan kehittämisryhmä

Pedagogiikan kehittämisryhmän vastuulla on vahvistaa Laureassa käytössä olevaa Learning by Development -mallia ja digipedagogiikkaa, uudistaa pedagogisia ratkaisuja ja edesauttaa tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiohankkeiden tulosten hyödyntämistä koulutustoiminnassa.

Opiskelijaedustaja: Nea Tarvainen, [email protected]

Varajäsen: Taina Virolainen

englanninkielisten koulutusten kehittämisryhmä

Englanninkielisten koulutusten kehittämisryhmä vastaa Laurean englanninkielisten koulutusten kehittymisestä ja profiloinnista.

Opiskelijaedustaja: 

Kansainvälisyyden kehittämisryhmä

Kansainvälisyyden kehittämisryhmä vastaa Laurean koulutusten kansainvälistymisestä

Opiskelijaedustaja: Jutta Karvonen [email protected] 

Varajäsen: Janina Saaristo, [email protected]

jatkuvan oppimisen kehittämisryhmä

Ryhmän vastuulla on avoimen ammattikorkeakoulun, väyläopintojen ja erikoistumiskoulutuksen tarjonnan ja toiminnan kehittäminen sekä uusien jatkuvan oppimisen mallien kehittäminen. 

Opiskelijaedustaja: Katja Menschakoff, [email protected]

Laadunhallinnan kehittämisryhmä

Laurean laadunhallinnan kehittämisryhmä arvioi ja kehittää laatujärjestelmää Laurean tahtotilan suunnassa, vastaa laatujärjestelmän kehittämisen painopisteiden toteuttamisesta.

Opiskelijaedustaja: Katja Menschakoff, [email protected]

Varajäsen: Taina Virolainen, [email protected] 

Opiskeluhyvinvoinnin kehittämisryhmä

Ryhmä koordinoi Laurean työtä opiskelijoiden hyvinvoinnin ja opiskelukyvyn puolesta ja edistämiseksi. Työnsä tukena työryhmä käyttää opiskeluhyvinvointikyselyn tuloksia ja opiskelijapalautetta.

Opiskelijaedustajat:

Sanni Koivuluoma [email protected]

Riskienhallinnan kehittämisryhmä

Työryhmän tehtävänä on Laurea-ammattikorkeakoulun riskienhallinnan tilan seuranta, prosessien tukeminen sekä menettelytapojen kehittäminen.

Opiskelijaedustaja: Rikhard Hautala, [email protected]

Turvallisuusjohtamisen kehittämisryhmä

Opiskelijaedustaja: Katja Menschakoff, [email protected]

Varajäsen: Rikhard Hautala, [email protected]

 

Ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon kehittämisryhmä

Ylemmän ammattikorkeakoulun tutkintojen kehittämisryhmä vastaa tutkintojen laadukkaasta toteutuksesta ja kehittämisestä.

Opiskelijaedustaja: Sini Jokinen, [email protected] 

Varaedustaja: Anni Suvisuo, [email protected]

Tieto- ja julkaisupalveluiden kehittämisryhmä

Kehittämisryhmän tehtävänä on kehittää ja uudistaa Laurean tieto- ja julkaisupalveluja.

Opiskelijaedustaja: Minttu Uurinmäki, [email protected]

Verkkolehden toimituskunta

Verkkolehdessä tullaan julkaisemaan henkilöstön, opiskelijoiden ja sidosryhmien artikkeleita ja blogitekstejä, joissa esitellään laaja-alaisesti kehittämistoimintaa, hankkeiden tuloksia sekä kuulumisia ja kokemuksia koulutuskentältä. Toimituskunnan tehtävänä on arvioida saapuneet artikkelikäsikirjoitukset ja antaa niistä palautetta kirjoittajalle hyvän kirjoittamisen ja julkaisukanavalle määriteltyjen kriteerien perusteella. Toimituskunta sitoutuu antamaan kirjoittajalle palautteen ja arvion saapuneesta käsikirjoituksesta noin viikon kuluessa. Kirjoittaja saa palautetta vähintään yhdeltä toimituskunnan jäseneltä.

Opiskelijaedustaja: Minttu Uurinmäki, minttu.uurinmä[email protected]

Yrittäjyyden kehittämisryhmä

Työryhmän tehtävänä on edistää opiskleijayrittäjyyttä ja yrittäjyysvalmiuksia Laureassa. Ryhmä jalkauttaa käytäntöön toimenpiteitä, jotka kehittävät yrittäjyyttä Laurea-tasolla.

Opiskelijaedustaja: Joanna Korpi, [email protected]