Mitä aiemmin asioihin päästään vaikuttamaan, sitä helpompaa oman viestin läpivieminen on.

Laurea-ammattikorkeakoulussa toimii kymmeniä toimielimiä sekä työryhmiä, joissa lähes kaikissa on myös opiskelijaedustus. Työryhmiä on Laurea-tasoisia, kampus-tasoisia sekä FUAS-liittouma-tasoisia.

Osallistumalla suunnitteluun ja  kehittämistyöhön opiskelijoilla on mahdollisuus vaikuttaa oman koulutuksensa ja opiskeluympäristönsä kehittämiseen ja laadun varmistukseen.

Toimielimestä ja työryhmästä riippuen opiskelijaedustajat valitsee opiskelijakunnan edustajisto tai hallitus. Avoimessa haussa olevista paikoista ilmoitetaan Laureamkon internet-sivuilla ja usein myös opiskelijoiden intrassa Linkissä.

Opiskelijaedustajat pähkinänkuoressa

Osana Laureamkon lakisääteistä tehtävää, opiskelijakunnassa toimii suuri joukko hallinnon opiskelijaedustajia eli hallopedeja. Heidän tehtävänään on tuoda opiskelijan näkökanta kuuluville Laurean kaikilla tasoilla. Oli kyse sitten hyvinvointityöryhmästä, opintotukilautakunnasta tai Laurean johtoryhmästä, voit olla varma että olemme paikalla. Valtaosa hallopedeista on mukana myös muissa opiskelijakunnan luottamustoimissa tai muussa yhdistystoiminnassa, mutta mukaan voi hakea kuka vain.