opiskelijaedustajat

pähkinänkuoressa

Osana Laureamkon lakisääteistä tehtävää, opiskelijakunnassa toimii suuri joukko hallinnon opiskelijaedustajia eli hallopedeja. Heidän tehtävänään on tuoda opiskelijan näkökanta kuuluville Laurean kaikilla tasoilla. Oli kyse sitten koulutuksen kehittämisestä, opiskelijoiden hyvinvoinnista tai Laurean johtoryhmästä, voit olla varma että olemme paikalla.

Opiskelijaedustajia haetaan vuosittain lokakuussa. Kaikki Laurean opiskelijat voivat hakea opiskelijaedustajiksi.

Mitä aiemmin asioihin päästään vaikuttamaan, sitä helpompaa oman viestin läpivieminen on

Laurea-ammattikorkeakoulussa toimii kymmeniä toimielimiä sekä työryhmiä, joissa lähes kaikissa on myös opiskelijaedustus. Osa työryhmistä keskittyy yhden koulutusalan kehittämiseen ja osan toiminta vaikuttaa koko Laureaan.

Osallistumalla suunnitteluun ja kehittämistyöhön opiskelijoilla on mahdollisuus vaikuttaa oman koulutuksensa ja opiskeluympäristönsä kehittämiseen ja laadun varmistukseen.

Toimielimestä ja työryhmästä riippuen opiskelijaedustajat valitsee opiskelijakunnan edustajisto tai hallitus. Avoimessa haussa olevista paikoista ilmoitetaan Laureamkon internet-sivuilla ja usein myös opiskelijoiden intrassa Linkissä.

Kehittämisryhmät ja opiskelijaedustajat 

Laureamkolla on  opiskelijaedustajia noin 40 työryhmässä. Jokaisella koulutusohjelmalla on oma kehittämisryhmä sekä työelämänpaneeli, joiden tarkoituksena on kehittää koulutusta. Opiskelijakunta nimeää jokaiseen ryhmään opiskelijaedustajan, joka toimii kyseisessä työryhmässä tasavertaisena ryhmän jäsenenä. Opiskelijaedustajan tehtävänä on nostaa opiskelijoiden näkökulmat kuuluviin.

Onko sinulla mielessäsi aihe, josta toivoisit keskusteltavan jossakin ryhmässä? Ole rohkeasti ja matalalla kynnyksellä yhteydessä ryhmän opiskelijaedustaan! 

Alta löydät kaikki työryhmät ja heidän opiskelijaedustajan yhteystiedot.

Laurean johtoryhmä

Ammattikorkeakoululla on johtoryhmä, jonka puheenjohtajana on rehtori. Johtoryhmä tekee päätökset opiskelijaksi ottamiseen ja opinto-oikeuden menettämiseen koskeviin oikaisupyyntöihin ja hyväksyy opetussuunnitelmat ja opiskelijavalinnan perusteet.

Opiskelijaedustaja:  Carita Törhönen, carita.torhonen@laureamko.fi

Koulutuksen johtoryhmä

Koulutuksen johtoryhmä on koulutustoiminnan ylin työryhmä, joka raportoi toiminnastaan rehtoraatille. Työryhmä vastaa Laureassa koulutustoiminnan strategisista valinnoista ja ennakointiin pohjautuvista uusista avauksista, koulutustoiminnan laadukkaasta, tuloksellisesta ja vaikuttavasta toteutumisesta ja kehittymisestä, aloituspaikkaesityksen valmistelusta, opetus- ja kulttuuriministeriön asettaminen kehittämistavoitteiden edistämisestä ja niistä raportoinnista. 

Opiskelijaedustaja: Suvi Nieminen, suvi.nieminen@laureamko.fi

Opetuksen ja ohjauksen kehittämisryhmä

Opetuksen ja ohjauksen kehittämisryhmä vastaa Laurean koulutustoiminnan operatiivisesta toteutumisesta. Ryhmä seuraa ja arvioi kehittymistä sekä koordinoi kehittämistyötä ja tarvittavia projektiryhmiä. Kehittämisryhmä käyttää työnsä apunaan muun muassa opiskelijapalautteita, tilastoitua tietoa opintojen etenemisestä ja TKI- ja virtuaaliopintopisteiden määrää.

Opiskelijaedustaja: Suvi Nieminen, suvi.nieminen@laureamko.fi

Tutkintolautakunta

Tutkintolautakunta käsittelee opintosuoritusten arviointiin liittyvät oikaisuvaatimukset. Opintosuorituksesi katsotaan opintojakson/projektin suoritus, opinnäytetyö, harjoittelu ja hyväksiluettu suoritus. Tutkintolautakunnan asettamisesta, jäsenistä ja tehtävästä määrää ammattikorkeakoululain 19 pykälä. Tutkintolautakunnan tehtävänä on käsitellä opintosuoritusten oikaisuvaatimukset.

Opiskelijaedustaja: Rikhard Hautala, rikhard.hautala@laureamko.fi

Varaedustaja: Janne Lohilahti, janne.lohilahti@student.laurea.fi

Digitaalisuuden ja verkko-opintojen kehittämisryhmä

Digitaalisuuden ja verkko-opintojen kehittämisryhmän tavoitteena on kehittää digitaalisuuden hyödyntämistä Laureassa, varmistaa verkko-opintojen laadukas toteutuminen ja kehittyminen ja resurssien tarkoituksenmukainen kohdentuminen Laureassa. Ryhmä hyödyntää toiminnassaan muun muassa opiskelijapalautetta verkko-opinnoista ja virtuaaliopintopisteiden määrää.

Opiskelijaedustaja: Anni Parkkonen, anni.parkkonen@gmail.com

Varajäsen: Janne Lohilahti, janne.lohilahti@student.laurea.fi

Estenomitutkinnon kehittämisryhmä

Kehittämisryhmän tehtävänä on varmistaa tutkinnon laadukas toteutuminen ja kehittyminen. Ryhmä varmistaa resurssien tarkoituksenmukaisen kohdentumisen Laurea-tasolla ja kehittää jatkuvan oppimisen tarjontaa. Ryhmä hyödyntää työskentelyssään muun muassa opiskelijapalautetta, tietoa opintojen etenemisestä, valmistuneiden määrästä ja työllistymisestä.

Opiskelijaedustaja: Suvi Hiltunen, suvi.hiltunen@student.laurea.fi

Estenomitutkinnon työelämän ohjausryhmä

Työelämän ohjausryhmä tehtävä on ennakoida työelämän muutoksia ja varmistaa, että tutkintojen sisällöt vastaavat työelämän tarpeita. Työskentelynsä tukena työryhmä käyttää muun muassa opiskelijapalautetta ja sidosryhmäpalautetta.

Opiskelijaedustaja: Suvi Hiltunen, suvi.hiltunen@laureamko.fi

Fysioterapeuttitutkinnon kehittämisryhmä

Kehittämisryhmän tehtävänä on varmistaa tutkinnon laadukas toteutuminen ja kehittyminen. Ryhmä varmistaa resurssien tarkoituksenmukaisen kohdentumisen Laurea-tasolla ja kehittää jatkuvan oppimisen tarjontaa. Ryhmä hyödyntää työskentelyssään muun muassa opiskelijapalautetta, tietoa opintojen etenemisestä, valmistuneiden määrästä ja työllistymisestä.

Opiskelijaedustaja: Flora Laiho, flora.laiho@student.laurea.fi 

Varajäsen: Mariel Pasanen, mariel.pasanen@student.laurea.fi 

Fysioterapeuttitutkinnon työelämän ohjausryhmä

Työelämän ohjausryhmän tehtävä on ennakoida työelämän muutoksia ja varmistaa, että tutkintojen sisällöt vastaavat työelämän tarpeita. Työskentelynsä tukena työryhmä käyttää muun muassa opiskelijapalautetta ja sidosryhmäpalautetta.

Opiskelijaedustaja: Mariel Pasanen, mariel.pasanen@student.laurea.fi 

Varajäsen: Flora Laiho, flora.laiho@student.laurea.fi 

Liiketalouden tutkinnon kehittämisryhmä

Liiketalouden kehittämisryhmän tehtävänä on varmistaa tutkinnon laadukas toteutuminen ja kehittyminen. Ryhmä varmistaa resurssien tarkoituksenmukaisen kohdentumisen Laurea-tasolla ja kehittää jatkuvan oppimisen tarjontaa. Ryhmä hyödyntää työskentelyssään muun muassa opiskelijapalautetta, tietoa opintojen etenemisestä, valmistuneiden määrästä ja työllistymisestä.

Opiskelijaedustaja: Anselmi Nousiainen, anselmi.nousiainen@laureamko.fi

Varajäsen: Christian Still, christian.still@student.laurea.fi

Liiketalouden tutkinnon työelämän ohjausryhmä

Työelämän ohjausryhmän tehtävä on ennakoida työelämän muutoksia ja varmistaa, että tutkintojen sisällöt vastaavat työelämän tarpeita. Työskentelynsä tukena työryhmä käyttää muun muassa opiskelijapalautetta ja sidosryhmäpalautetta.

Opiskelijaedustaja: Anselmi Nousiainen, anselmi.nousiainen@laureamko.fi

Varajäsen: Johanna Koski, johanna.koski@laureamko.fi

Restonomitutkinnon kehittämisryhmä

Kehittämisryhmän tehtävänä on varmistaa tutkinnon laadukas toteutuminen ja kehittyminen. Ryhmä varmistaa resurssien tarkoituksenmukaisen kohdentumisen Laurea-tasolla ja kehittää jatkuvan oppimisen tarjontaa. Ryhmä hyödyntää työskentelyssään muun muassa opiskelijapalautetta, tietoa opintojen etenemisestä, valmistuneiden määrästä ja työllistymisestä.

Opiskelijaedustaja: Lotta Haapasalmi, lotta.haapasalmi@student.laurea.fi 

Varajäsen: Janina Saaristo, janina.saaristo@student.laurea.fi

Restonomitutkinnon työelämän ohjausryhmä

Työelämän ohjausryhmän  tehtävä on ennakoida työelämän muutoksia ja varmistaa, että tutkintojen sisällöt vastaavat työelämän tarpeita. Työskentelynsä tukena työryhmä käyttää muun muassa opiskelijapalautetta ja sidosryhmäpalautetta.

Opiskelijaedustaja: Janina Saaristo, janina.saaristo@student.laurea.fi

Varajäsen: Venla Kääriä, venla.kaaria@student.laurea.fi

Rikosseuraamusalan tutkinnon kehittämisryhmä

Kehittämisryhmän tehtävänä on varmistaa tutkinnon laadukas toteutuminen ja kehittyminen. Ryhmä varmistaa resurssien tarkoituksenmukaisen kohdentumisen Laurea-tasolla ja kehittää jatkuvan oppimisen tarjontaa. Ryhmä hyödyntää työskentelyssään muun muassa opiskelijapalautetta, tietoa opintojen etenemisestä, valmistuneiden määrästä ja työllistymisestä.

Opiskelijaedustaja: Ville Pennala, ville.pennala@student.laurea.fi

Varajäsen: Susanne Pirttivaara, susanne.pirttivaara@student.laurea.fi

Rikosseuraamusalan tutkinnon työelämän ohjausryhmä

Työelämän ohjausryhmän tehtävä on ennakoida työelämän muutoksia ja varmistaa, että tutkintojen sisällöt vastaavat työelämän tarpeita. Työskentelynsä tukena työryhmä käyttää muun muassa opiskelijapalautetta ja sidosryhmäpalautetta.

Opiskelijaedustaja: Ville Pennala, ville.pennala@student.laurea.fi

Varajäsen: Susanne Pirttivaara, susanne.pirttivaara@student.laurea.fi 

Sairaanhoitajatutkinnon kehittämisryhmä

Kehittämisryhmän tehtävänä on varmistaa tutkinnon laadukas toteutuminen ja kehittyminen. Ryhmä varmistaa resurssien tarkoituksenmukaisen kohdentumisen Laurea-tasolla ja kehittää jatkuvan oppimisen tarjontaa. Ryhmä hyödyntää työskentelyssään muun muassa opiskelijapalautetta, tietoa opintojen etenemisestä, valmistuneiden määrästä ja työllistymisestä.

Opiskelijaedustaja: Haussa

 

Sairaanhoitajatutkinnon työelämän ohjausryhmä

Työelämän ohjausryhmän tehtävä on ennakoida työelämän muutoksia ja varmistaa, että tutkintojen sisällöt vastaavat työelämän tarpeita. Työskentelynsä tukena työryhmä käyttää muun muassa opiskelijapalautetta ja sidosryhmäpalautetta.

Opiskelijaedustaja: Haussa

Sosionomitutkinnon kehittämisryhmä

Kehittämisryhmän tehtävänä on varmistaa tutkinnon laadukas toteutuminen ja kehittyminen. Ryhmä varmistaa resurssien tarkoituksenmukaisen kohdentumisen Laurea-tasolla ja kehittää jatkuvan oppimisen tarjontaa. Ryhmä hyödyntää työskentelyssään muun muassa opiskelijapalautetta, tietoa opintojen etenemisestä, valmistuneiden määrästä ja työllistymisestä.

Opiskelijaedustaja: Noora Hanhivaara, noora.hanhivaara@student.laurea.fi

Varajäsen: Heidi Miettinen, heidi.miettinen@laureamko.fi

Sosionomitutkinnontyöelämän ohjausryhmä

Työelämän ohjausryhmän tehtävä on ennakoida työelämän muutoksia ja varmistaa, että tutkintojen sisällöt vastaavat työelämän tarpeita. Työskentelynsä tukena työryhmä käyttää muun muassa opiskelijapalautetta ja sidosryhmäpalautetta.

Opiskelijaedustaja: Noora Hanhivaara, noora.hanhivaara@student.laurea.fi

Varajäsen: Katja Menschakoff, katja.menschakoff@laureamko.fi

Terveydenhoitajatutkinnon kehittämisryhmä

Kehittämisryhmän tehtävänä on varmistaa tutkinnon laadukas toteutuminen ja kehittyminen. Ryhmä varmistaa resurssien tarkoituksenmukaisen kohdentumisen Laurea-tasolla ja kehittää jatkuvan oppimisen tarjontaa. Ryhmä hyödyntää työskentelyssään muun muassa opiskelijapalautetta, tietoa opintojen etenemisestä, valmistuneiden määrästä ja työllistymisestä.

Opiskelijaedustaja: Jutta Karvonen, jutta.karvonen@student.laurea.fi

Varaedustaja: Jenna Jourio, Jenna.jourio@student.Laurea.fi

Terveydenhoitajatutkinnon työelämän ohjausryhmä

Työelämän ohjausryhmän tehtävä on ennakoida työelämän muutoksia ja varmistaa, että tutkintojen sisällöt vastaavat työelämän tarpeita. Työskentelynsä tukena työryhmä käyttää muun muassa opiskelijapalautetta ja sidosryhmäpalautetta.

 Opiskelijaedustaja: Jenna Jourio, jenna.jourio@laureamko.fi

Tietojenkäsittelyn tutkinnon kehittämisryhmä

Kehittämisryhmän tehtävänä on varmistaa tutkinnon laadukas toteutuminen ja kehittyminen. Ryhmä varmistaa resurssien tarkoituksenmukaisen kohdentumisen Laurea-tasolla ja kehittää jatkuvan oppimisen tarjontaa. Ryhmä hyödyntää työskentelyssään muun muassa opiskelijapalautetta, tietoa opintojen etenemisestä, valmistuneiden määrästä ja työllistymisestä.

Opiskelijaedustaja: Ville Puustinen, ville.puustinen@student.laurea.fi

Tietojenkäsittelyn tutkinnon työelämänohjausryhmä

Työelämän ohjausryhmän tehtävä on ennakoida työelämän muutoksia ja varmistaa, että tutkintojen sisällöt vastaavat työelämän tarpeita. Työskentelynsä tukena työryhmä käyttää muun muassa opiskelijapalautetta ja sidosryhmäpalautetta.

Opiskelijaedustaja: Ville Puustinen, ville.puustinen@student.laurea.fi 

Turvallisuuden ja riskienhallinnan tutkinnon kehittämisryhmä

Kehittämisryhmän tehtävänä on varmistaa tutkinnon laadukas toteutuminen ja kehittyminen. Ryhmä varmistaa resurssien tarkoituksenmukaisen kohdentumisen Laurea-tasolla ja kehittää jatkuvan oppimisen tarjontaa. Ryhmä hyödyntää työskentelyssään muun muassa opiskelijapalautetta, tietoa opintojen etenemisestä, valmistuneiden määrästä ja työllistymisestä.

Opiskelijaedustaja: Janne Lohilahti, janne.lohilahti@student.laurea.fi

Varajäsen: Riina Hyttinen, riina.hyttinen@student.laurea.fi

Turvallisuuden ja riskienhallinnan tutkinnon työelämän ohjausryhmä

Työelämän ohjausryhmän tehtävä on ennakoida työelämän muutoksia ja varmistaa, että tutkintojen sisällöt vastaavat työelämän tarpeita. Työskentelynsä tukena työryhmä käyttää muun muassa opiskelijapalautetta ja sidosryhmäpalautetta.

Opiskelijaedustaja: Riina Hyttinen, riina.hyttinen@student.laurea.fi

Varajäsen: Liisa Niinivirta, liisa.niinivirta@laureamko.fi

Pedagogiikan kehittämisryhmä

Pedagogiikan kehittämisryhmän vastuulla on vahvistaa Laureassa käytössä olevaa Learning by Development -mallia ja digipedagogiikkaa, uudistaa pedagogisia ratkaisuja ja edesauttaa tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiohankkeiden tulosten hyödyntämistä koulutustoiminnassa.

Opiskelijaedustaja: Nea Tarvainen, nea.tarvainen@laureamko.fi

englanninkielisten koulutusten kehittämisryhmä

Englanninkielisten koulutusten kehittämisryhmä vastaa Laurean englanninkielisten koulutusten kehittymisestä ja profiloinnista.

Opiskelijaedustaja: Christian Still, christian.still@student.laurea.fi

Kansainvälisyyden kehittämisryhmä

Kansainvälisyyden kehittämisryhmä vastaa Laurean koulutusten kansainvälistymisestä

Opiskelijaedustaja: Janina Saaristo, janina.saaristo@laureamko.fi

jatkuvan oppimisen kehittämisryhmä

Ryhmän vastuulla on avoimen ammattikorkeakoulun, väyläopintojen ja erikoistumiskoulutuksen tarjonnan ja toiminnan kehittäminen sekä uusien jatkuvan oppimisen mallien kehittäminen. 

Opiskelijaedustaja: Riina Hyttinen, riina.hyttinen@student.laurea.fi

Laadunhallinnan kehittämisryhmä

Laurean laadunhallinnan kehittämisryhmä arvioi ja kehittää laatujärjestelmää Laurean tahtotilan suunnassa, vastaa laatujärjestelmän kehittämisen painopisteiden toteuttamisesta.

Opiskelijaedustaja: Katja Menschakoff, katja.menschakoff@laureamko.fi

Opiskeluhyvinvoinnin kehittämisryhmä

Ryhmä koordinoi Laurean työtä opiskelijoiden hyvinvoinnin ja opiskelukyvyn puolesta ja edistämiseksi. Työnsä tukena työryhmä käyttää opiskeluhyvinvointikyselyn tuloksia ja opiskelijapalautetta.

Opiskelijaedustajat:

Rikhard Hautala, rikhard.hautala@student.laurea.fi

Ella Hokkanen, ella.hokkanen@laureamko.fi

Riskienhallinnan kehittämisryhmä

Työryhmän tehtävänä on Laurea-ammattikorkeakoulun riskienhallinnan tilan seuranta, prosessien tukeminen sekä menettelytapojen kehittäminen.

Opiskelijaedustaja: Katja Menschakoff, katja.menschakoff@laureamko.fi

Turvallisuusjohtamisen kehittämisryhmä

Opiskelijaedustaja: Janne Lohilahti, janne.lohilahti@student.laurea.fi

Varajäsen: Katja Menschakoff, katja.menschakoff@laureamko.fi

Ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon kehittämisryhmä

Ylemmän ammattikorkeakoulun tutkintojen kehittämisryhmä vastaa tutkintojen laadukkaasta toteutuksesta ja kehittämisestä.

Opiskelijaedustaja:

Tieto- ja julkaisupalveluiden kehittämisryhmä

Kehittämisryhmän tehtävänä on kehittää ja uudistaa Laurean tieto- ja julkaisupalveluja.

Opiskelijaedustaja:

Learning management system -ohjausryhmä

Learning management system -ohjausryhmä koordinoi uuden sähköisen oppimisalustan hankintaan ja käyttöönottoa Laureassa. Ohjausryhmän tehtävänä on vastata Optiman korvaavan oppimisalustan valintaprosessista. Ohjausryhmän toiminnasta vastaavat Digiteam yhdessä Tietohallinnon kanssa.

Opiskelijaedustaja: Terhi Virtanen, terhi.virtanen@student.laurea.fi

Learning management system -projektiryhmä

Projektiryhmän vastuulla on yhdessä ohjausryhmän kanssa vastata uuden verkko-oppimisalustan hankinnasta ja käyttöönotosta Laureaan. 

Opiskelijaedustaja: Johanna Koski, johanna.koski@laureamko.fi

Verkkolehden toimituskunta

Verkkolehdessä tullaan julkaisemaan henkilöstön, opiskelijoiden ja sidosryhmien artikkeleita ja blogitekstejä, joissa esitellään laaja-alaisesti kehittämistoimintaa, hankkeiden tuloksia sekä kuulumisia ja kokemuksia koulutuskentältä. Toimituskunnan tehtävänä on arvioida saapuneet artikkelikäsikirjoitukset ja antaa niistä palautetta kirjoittajalle hyvän kirjoittamisen ja julkaisukanavalle määriteltyjen kriteerien perusteella. Toimituskunta sitoutuu antamaan kirjoittajalle palautteen ja arvion saapuneesta käsikirjoituksesta noin viikon kuluessa. Kirjoittaja saa palautetta vähintään yhdeltä toimituskunnan jäseneltä.

Opiskelijaedustaja: Christian Still, christian.still@laureamko.fi

Yrittäjyyden kehittämisryhmä

Työryhmän tehtävänä on edistää opiskleijayrittäjyyttä ja yrittäjyysvalmiuksia Laureassa. Ryhmä jalkauttaa käytäntöön toimenpiteitä, jotka kehittävät yrittäjyyttä Laurea-tasolla.

Opiskelijaedustaja: Panu Nilsson, panu.nilsson@laureamko.fi

Yhdessä yhteisöksi -hankkeen johtoryhmä

Yhdessä yhteisöksi -hanke on Nyyti ry:n koordinoima kolmivuotinen hanke. Hankkeessa vahvistetaan opiskelijoiden yhteisöön ja ryhmiin kuulumisen kokemusta. Hankkeessa yhtenä pilottioppilaitoksena on Laurea-ammattikorkeakoulu, joissa järjestään ideointityöpajoja ja testataan näissä syntyneitä ideoita käytännössä.

Opiskelijaedustaja: Liisa Niinivirta, liisa.niinivirta@laureamko.fi

SotePeda 24/7

SotePeda 24/7 -hankkeessa on toimijoina 22 ammattikorkeakoulua ja 2 yliopistoa. Hankkeen tarkoituksena on lisätä sosiaali- ja terveydenhuollon digitaalisen palvelurakenteen käyttämis, johtamis- ja kehittämisosaamista sekä luoda monialaista oppimista tukevia ympäristöjä. Hankkeessa muun muassa tuotetaan pedagogisia malleja ja oppimisympäristö, määritellään tiedolla johtamista ja palvelumuotoilua osana sosiaali- ja terveysalan sektoria. Hankkeen ohjausryhmän tehtävänä on:

  1. Laurea-ammattikorkeakoulun koordinoiman hankekokonaisuuden seuranta ja ohjaus.
  2. Hankkeen mahdollisten muutostarpeiden ja ongelmakohtien tunnistaminen sekä tarvittavien korjaavien toimenpiteiden osoittaminen hankkeen toteuttajaorganisaatioille
  3. Tarvittaessa tehtävät ehdotukset projektisuunnitelman muuttamisesta
  4. Hankkeen tuloksellisuuden ja vaikuttavuuden varmistaminen sekä tulosten hyödyntäminen
  5. Hankkeesta ja sen tuloksista tiedottaminen omalta osaltaan.
    Opiskelijaedustaja: Henrik Räbina, hVarajäsen: Hanna Hukari, hanna.hukari@student.laurea.fi