Opiskelijoiden etuuskokonaisuuteen tehtiin vuonna 2017 merkittäviä muutoksia, kun opintotukimenoja sopeutettiin ja opiskelijat siirrettiin yleisen asumistuen piiriin. Nyt hallitus siirtää opiskelijat takaisin opintotuen asumislisän piiriin. Päätös on leikkaus opiskelijoiden toimeentulosta ja näkyy varsinkin yksin asuvien tuloissa. Opiskelijoiden tilanne on jo nyt heikko, eikä tällainen voi enää jatkua!

Asumislisä on käytettävissä vain opintotukeen oikeuttavilta kuukausilta ja tämä lisää opiskelijoiden toimeentulon epävarmuutta. Tämä näkyy niin opiskelijoiden mielenterveydessä, kuin kasvaneen toimeentulotuen tarpeessa varsinkin kesäkuukausina. Siirto kiihdyttäisi myös opiskelijoiden nykyistä velkaantumista, sillä opiskelijat eivät ole oikeutettuja toimeentulotukeen ennen opintolainan nostamista.

Hallituksen edelliset leikkaukset kohdistuivat vahvasti nuoriin ja opiskelijoihin. On kohtuutonta, että opiskelijat joutuvat taas leikkausten kohteiksi. Maamme koulutustason nostaminen vaatii hyvinvoivia opiskelijoita, jotka voivat keskittyä opintoihin opiskeluaikana.

Jatkuva stressi toimeentulosta lisää opiskelijoiden kuormitusta ja vie pois opiskelijoiden keskittymiskykyä itse opiskelulta. Samanaikaisesti hallitus leikkaa sosiaali- ja terveyspalveluista 50 miljoonan sijaan 150 miljoonaa euroa mielenterveyskriisin keskellä. Emmekä näe, että leikkaukset mm. hoitotakuun pidentäminen neljästätoista (14) vuorokaudesta kolmeen (3) kuukauteen on järkevä ratkaisu pitkällä aikajänteellä.

Olemme syvästi huolissamme Suomen hallituksen asettamasta linjasta, jonka perusteella opiskelijoilta voi aina leikata. Opiskelijoiden tehtävä ei ole velkaantua loputtomiin! Tämän päivän opiskelijoilla tulisi olla valmistuessaan vähintäänkin yhtä hyvät mahdollisuudet edetä elämässä, kuin aiemmilla sukupolvilla. Velkakuoppaan joutuminen opiskeluaikoina riistää opiskelijoilta tämän mahdollisuuden. Toivomme Suomen hallituksen asettaman linja muuttuvan opiskelijoilta leikkaamisen sijaan investoimalla opiskelijoihin eli Suomen tulevaisuuteen!

Laurea-ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan puolesta,
Isabela Aflecht ja Joona Aalto

Hallituksen varapuheenjohtaja ja hallituksen jäsen