tuutorointi

Tuutori on apu, turva ja fuksin paras ystävä. Sinulla Laurean opiskelijana on mahdollisuus päästä ohjaamaan aloittavia tutkinto- ja vaihto-opiskelijoita!

Tätä on olla Laureamkon tuutori

Tuutorit tunnistaa pinkistä paidasta, jota koristaa tuutori-logo, ja tottakai positiivisesta ja helposti lähestyttävästä asenteesta.

Tuutorin tehtäviin kuuluu muun muassa:

  • opiskelijoiden perehdyttäminen Laurean käytäntöihin,
  • opiskelijaelämään johdattaminen,
  • opiskelijoiden ryhmäyttäminen,
  • vaihto-opiskelijoiden saapumisjärjestelyissä auttaminen,
  • vaihto-opiskelijoiden kampusorientaatioden suunnittelu ja toteutus yhdessä kampuksen kv-koordinaattorin kanssa,
  • aktiviteettien ja tapahtumien, kuten Fuksiaisten, järjestäminen opiskelijoille yhdessä Laureamkon muiden toimijoiden kanssa.

 

Uutta Laureamkossa: digituutori mahdollistaa fuksien yhteisöllisyyden verkossa

Digituutorointi on verkkototeutuksessa aloittavien fuksien tuutorointia. Jos olet verkkototeutuksessa aloittanut opiskelija haluamme juuri sinut mukaan tuutoriksemme ohjaamaan fukseja sujuvaan laskeutumiseen verkko-opiskelun maailmaan.

Digituutoroinnilla on oma opintojaksototeutus, joka suoritetaan täysin verkossa. Pakollisena läsnäolona ovat vain fuksien orientaatiot. Digituutorointiin osallistuvat voivat halutessaan osallistua myös kampuksella järjestettäviin kontakteihin ja tuutorileirille, sekä Laureamkon opiskelijarientoihin kuten Fuksiaisiin ja vastaaviin.

 

Tuutoroinnin opintojakso on käytännönläheistä koulutusta

Tuutorointiopintojakso koostuu yhden lukukauden kestävästä koulutusjaksosta ja yhden lukukauden aikana suoritettavasta uusien opiskelijoiden ja vaihto-opiskelijoiden tuutoroinnista.

Koulutusjakso sisältää kampuskohtaisia kontaktitapaamisia, erilaisia tehtäviä sekä kaikille yhteisen Laureamkon järjestämän tuutorileirin!

Koulutuksen aikana tuutorit valitsevat joukostaan vastaavan, joka toimii oman kampuksen tuutorien toiminnan koordinaattorina ja yhdyshenkilönä Laureamkon tuutoritiimin kanssa. Tällä vastuutuutorilla on laaja käsitys kampuksella tapahtuvasta tuutoroinnista.

Tuutoreiden edellytetään pitävän kirjaa toiminnoistaan, tehtävistä ja kaikesta oppimisestaan kokoamalla portfoliota toimintansa aikana. Hyvin hoidetusta tuutoroinnista saa viisi opintopistettä. Nämä opintopisteet voit tehdä muiden valinnaisten opintojen lisäksi eivätkä nämä pisteet estä minkään muun valinnaisen opintojakson suorittamista.

Tuutorointiopintojakson osaamistavoitteet löydät täältä.

 

Miten haen tuutoriksi?

Laureamko järjestää tuutorihaun kaksi kertaa vuodessa, maaliskuussa ja lokakuussa. Kaikki tuutoriksi hakeneet haastatellaan haun päätyttyä.

 

Bill Ojwaka
Hallituksen jäsen | Palvelutiimi: Ohjaus ja tuutorit sekä fuksiaiset ja vappu
Annika Sievinen
Asiantuntija | Ohjaus, toimijat ja kv-asiat