tuutorointi

Tuutori on apu, turva ja fuksin paras ystävä. Sinulla Laurean opiskelijana on mahdollisuus päästä ohjaamaan aloittavia tutkinto- ja vaihto-opiskelijoita!

Tätä on olla Laureamkon tuutori

Tuutorit tunnistaa pinkistä paidasta, jota koristaa tuutori-logo, ja tottakai positiivisesta ja helposti lähestyttävästä asenteesta.

Tuutorin tehtäviin kuuluu muun muassa:

  • opiskelijoiden perehdyttäminen Laurean käytäntöihin,
  • opiskelijaelämään johdattaminen,
  • opiskelijoiden ryhmäyttäminen,
  • vaihto-opiskelijoiden saapumisjärjestelyissä auttaminen,
  • vaihto-opiskelijoiden kampusorientaatioden suunnittelu ja toteutus yhdessä kampuksen kv-koordinaattorin kanssa,
  • aktiviteettien ja tapahtumien, kuten Fuksiaisten, järjestäminen opiskelijoille yhdessä Laureamkon muiden toimijoiden kanssa.

 

Uutta Laureamkossa: digituutori mahdollistaa fuksien yhteisöllisyyden verkossa

Digituutorointi on verkkototeutuksessa aloittavien fuksien tuutorointia. Jos olet verkkototeutuksessa aloittanut opiskelija haluamme juuri sinut mukaan tuutoriksemme ohjaamaan fukseja sujuvaan laskeutumiseen verkko-opiskelun maailmaan.

Digituutoroinnin koulutusjakso on mahdollista tehdä kokonaisuudessa verkossa. Pakollisena läsnäolona ovat vain fuksien orientaatiot, mikäli nämä tapahtuvat kampuksella. Digituutorointiin osallistuvat voivat halutessaan osallistua myös kampuksella järjestettäviin koulutuskertoihin, ryhmätapaamisiin ja tuutorileirille, sekä Laureamkon opiskelijarientoihin kuten Fuksiaisiin ja vastaaviin.

 

Tuutoroinnin koulutusjako on käytännönläheistä valmistautumista tuutorointiin

Tuutorointi koostuu yhden lukukauden kestävästä koulutusjaksosta ja yhden lukukauden aikana suoritettavasta uusien opiskelijoiden ja vaihto-opiskelijoiden tuutoroinnista.

Koulutusjakso sisältää kampuskohtaisia koulutuskertoja, ryhmätapaamisia, erilaisia pieniä tehtäviä sekä kaikille yhteisen Laureamkon järjestämän tuutorileirin!

Koulutuksen aikana tuutorit valitsevat joukostaan vastuutuutorin, joka toimii oman kampuksen tuutorien toiminnan koordinaattorina ja yhdyshenkilönä Laureamkon tuutoritiimin kanssa, sekä järjestää ryhmätapaamisia oman kampuksensa tuutoreille. Tällä vastuutuutorilla on laaja käsitys kampuksella tapahtuvasta tuutoroinnista.

Tuutoreiden edellytetään pitävän kirjaa toiminnoistaan, tehtävistä ja kaikesta oppimisestaan kokoamalla portfoliota toimintansa aikana. Hyvin hoidetusta tuutoroinnista saadulla osaamisella voi hakea 5 opintopistettä. Nämä opintopisteet voit tehdä muiden valinnaisten opintojen lisäksi eivätkä nämä pisteet estä minkään muun valinnaisen opintojakson suorittamista.

Tuutorointiopintojakson osaamistavoitteet löydät täältä.

 

Miten haen tuutoriksi?

Laureamko järjestää tuutorihaun kaksi kertaa vuodessa, huhtikussa ja marraskuussa. Kaikki tuutoriksi hakeneet haastatellaan haun aikana tai sen päätyttyä.