tuutorointi

Tuutori on apu, turva ja fuksin paras ystävä. Sinulla Laurean opiskelijana on mahdollisuus päästä ohjaamaan aloittavia tutkinto- ja vaihto-opiskelijoita!

Tätä on olla Laureamkon tuutori

Tuutorit tunnistaa pinkistä paidasta, jota koristaa tuutori-logo, ja tottakai positiivisesta ja helposti lähestyttävästä asenteesta.

Tuutorin tehtäviin kuuluu muun muassa:

  • opiskelijoiden perehdyttäminen Laurean käytäntöihin,
  • opiskelijaelämään johdattaminen,
  • opiskelijoiden ryhmäyttäminen,
  • vaihto-opiskelijoiden saapumisjärjestelyissä auttaminen,
  • vaihto-opiskelijoiden kampusorientaatioden suunnittelu ja toteutus yhdessä kampuksen kv-koordinaattorin kanssa,
  • aktiviteettien ja tapahtumien, kuten Fuksiaisten, järjestäminen opiskelijoille yhdessä Laureamkon muiden toimijoiden kanssa.

 

Tuutoroinnin koulutusjako on käytännönläheistä valmistautumista tuutorointiin

Tuutorointi koostuu yhden lukukauden kestävästä koulutusjaksosta ja yhden lukukauden aikana suoritettavasta uusien opiskelijoiden ja vaihto-opiskelijoiden tuutoroinnista.

Koulutusjakso sisältää kampuskohtaisia koulutuskertoja, ryhmätapaamisia, erilaisia pieniä tehtäviä sekä kaikille yhteisen Laureamkon järjestämän tuutorileirin!

Koulutuksen aikana tuutorit valitsevat joukostaan vastuutuutorin, joka toimii oman kampuksen tuutorien toiminnan koordinaattorina ja yhdyshenkilönä Laureamkon tuutoritiimin kanssa, sekä järjestää ryhmätapaamisia oman kampuksensa tuutoreille. Tällä vastuutuutorilla on laaja käsitys kampuksella tapahtuvasta tuutoroinnista.

Tuutoreiden edellytetään pitävän kirjaa toiminnoistaan, tehtävistä ja kaikesta oppimisestaan kokoamalla portfoliota toimintansa aikana. Hyvin hoidetusta tuutoroinnista saadulla osaamisella voi hakea 5 opintopistettä. Nämä opintopisteet voit tehdä muiden valinnaisten opintojen lisäksi eivätkä nämä pisteet estä minkään muun valinnaisen opintojakson suorittamista.

Tuutorointiopintojakson osaamistavoitteet löydät täältä.

Miten haen tuutoriksi?

Laureamko järjestää tuutorihaun kaksi kertaa vuodessa, huhtikussa ja marraskuussa. Kaikki tuutoriksi hakeneet haastatellaan haun aikana tai sen päätyttyä.

Tuutoreiden komentteja

“Kaiken kaikkiaan tuutorointi oli mahtava kokemus, josta sain itselleni monta uutta ystävää niin tuutoreista kuin aloittaneista opiskelijoistakin.”
“Tuutorointi kasvatti omaa itseluottamustani esiintymisessä ja näytti minulle sen, ettei esillä oleminen ole pelottavaa ja uusia ystäviä saa tehtyä erittäinkin nopeasti kunhan vaan reippaasti lähtee tekemään asioita.”
“Tuutorina toimiminen oli itselleni mieluinen kokemus, ja sain sitä kautta paljon uusia ystäviä elämääni.”
“Kaiken kaikkiaan tuutorointi on ollut opettavaista, hauskaa ja ylittänyt täysin odotukset.”
“Tuutorointi antoi myös minulle lisää rohkeutta uskaltaa puhua enemmän englantia.”
“Tuutorointi on ollut tähänastisen koulu-uran huippuhetkiä!”
“Sain muiden alojen tuutoriopiskelijoista uusia kavereita sekä pääsin tutustumaan uusiin ihmisiin mistä pidin.”
“Tuutorointi kaiken kaikkiaan antoi minulle paljon ja olen kokemuksesta kiitollinen.”

 

Tarvitsetko lisätietoja?

Ota yhteyttä Tuutoritiimiin [email protected] tai tuutoroinnista vastaavaan asiantuntijaan Annikaan

Annika Sievinen
Asiantuntija | Ohjaus, toimijat ja kv-asiat