tuutorointi

Tuutori on apu, turva ja fuksin paras ystävä. Sinulla Laurean opiskelijana on mahdollisuus päästä ohjaamaan aloittavia tutkinto- ja vaihto-opiskelijoita!

Tätä on olla Laureamkon tuutori

Orientaatiopäivillä uusia opiskelijoita Laureaan ovat vastaanottamassa Laureamkon pinkkipaitaiset tuutorit. Mitä nämä tuutorit oikein tekevät ja miten sinä voit päästä tuutoriksi?

Tuutoreiden näkyvin tehtävä on olla mukana uusien opiskelijoiden orientaatiopäivillä. Siellä he huolehtivat uusien opiskelijoiden ryhmäytymisestä, esittelevät kampusta, opastavat järjestelmien käytössä ja ovat helpottamassa uusien opiskelijoiden jännitystä tarjoamalla matalan kynnyksen apua ja tukea vertaisena. Tuutorit ovat valmiita tarjoamaan apuaan ja jakamaan tietämystään uusille opiskelijoille myös orientaatiopäivien jälkeen. Tuutorit järjestävät erilaisia tapahtumia, joissa kampuksen opiskelijat pääsevät tutustumaan toisiinsa ja pitämään hauskaa. Tuutoreiden käsialaa ovat muun muassa Orientaatioviikkojen päätöstapahtumat. Laurean käytäntöjen lisäksi tuutorit johdattavat uudet opiskelijat opiskelijaelämän pariin. Tuutoreilta kuulet erilaisista tapahtumista ja heiltä voi myös kysellä vinkkejä vaikka haalarimerkkien ompeluun.

Tuutorina pääsee myös tutustumaan ihmisiin ympäri maailmaa. Laureaan saapuu joka lukukausi runsas joukko vaihto-opiskelijoita ja tuutorit pääsevät toivottamaan heidät tervetulleeksi Suomeen ja Laureaan. Vaihto-opiskelijoita tuutoroimalla pääsee vahvistamaan kielitaitoa ja kerryttämään arvokasta kansainvälisyysosaamista.

Tuutoreiden komentteja

“Kaiken kaikkiaan tuutorointi oli mahtava kokemus, josta sain itselleni monta uutta ystävää niin tuutoreista kuin aloittaneista opiskelijoistakin.”
“Tuutorointi kasvatti omaa itseluottamustani esiintymisessä ja näytti minulle sen, ettei esillä oleminen ole pelottavaa ja uusia ystäviä saa tehtyä erittäinkin nopeasti kunhan vaan reippaasti lähtee tekemään asioita.”
“Tuutorina toimiminen oli itselleni mieluinen kokemus, ja sain sitä kautta paljon uusia ystäviä elämääni.”
“Kaiken kaikkiaan tuutorointi on ollut opettavaista, hauskaa ja ylittänyt täysin odotukset.”
“Tuutorointi antoi myös minulle lisää rohkeutta uskaltaa puhua enemmän englantia.”
“Tuutorointi on ollut tähänastisen koulu-uran huippuhetkiä!”
“Sain muiden alojen tuutoriopiskelijoista uusia kavereita sekä pääsin tutustumaan uusiin ihmisiin mistä pidin.”
“Tuutorointi kaiken kaikkiaan antoi minulle paljon ja olen kokemuksesta kiitollinen.”

Miten haen tuutoriksi?

Seuraava tuutorihaku alkuvuodesta 2025. Tuutoriksi haetaan täyttämällä hakulomake Laureamkon nettisivuilla ja käymällä tuutorihaastattelussa. Tuutoriksi voivat hakea kaikki Laurean päivä-, monimuoto-, verkko-, polku- ja degree-opiskelijat. Tuutorihakijoiksi toivotaan kaiken ikäisiä opiskelijoita. Tuutoriksi voi hakea kaikilta koulutusaloilta ja kaikilta kampuksilta. Tuutorin tulee olla opiskelijakunnan jäsen koulutuksen ja tuutoroinnin ajan.

Tuutorien koulutus

Kaikki valitut tuutorit koulutetaan tehtävään. Tarvittavien taitojen ja tietojen opettelun lisäksi tuutorikoulutus keskittyy erityisesti tuutoriporukan ryhmäyttämiseen ja koulutuksesta pyritään tekemään mahdollisimman mieluisa tuutoreille. Koulutukseen sisältyy muutamia yhteisiä tapaamisia ja yön yli kestävä tuutorileiri. Koulutuksessa pääset tutustumaan tuutoreihin muilta aloilta ja myös kaikilta Laurean kuudelta kampukselta. Tuutorit pääsevät osallistumaan myös Laureamkon toimijoiden omiin virkistystapahtumiin, joten uusien ystävien saaminen koulutuksen aikana on erittäin todennäköistä!

Tuutorointi koostuu yhden lukukauden kestävästä koulutusjaksosta ja yhden lukukauden aikana suoritettavasta uusien opiskelijoiden ja vaihto-opiskelijoiden tuutoroinnista. Koulutuksen aikana tuutorit valitsevat joukostaan vastuutuutorin, joka toimii oman kampuksen tuutorien toiminnan koordinaattorina ja yhdyshenkilönä Laureamkon tuutoritiimin kanssa, sekä järjestää ryhmätapaamisia oman kampuksensa tuutoreille. Tällä vastuutuutorilla on laaja käsitys kampuksella tapahtuvasta tuutoroinnista.

Mitä tuutoroinnista hyötyy?

Tuutoroidessa oppii valtavasti taitoja, joista on myös työelämän kannalta hyötyä. Saat kokemusta ryhmän ohjaamisesta ja tapahtumien järjestämisestä, sekä esiintymisvarmuutesi paranee. Pääset verkostoitumaan ja tutustumaan laajaan joukkoon ihmisiä ja saat hyvän mielen muiden auttamisesta. Tuutorointiin käytettävä aika mukautuu tuutorin omien resurssien mukaisesti, joten tuutorointiin kuluvaa aikaa ei kannata pelätä.

Tuutoroinnista kerrytetyllä osaamisella voi myös hakea viittä opintopistettä. Opintopisteitä haetaan tekemällä portfolio siitä mitä on oppinut tuutoroinnin aikana. Nämä opintopisteet voit tehdä muiden valinnaisten opintojen lisäksi eivätkä nämä pisteet estä minkään muun valinnaisen opintojakson suorittamista. Tuutorointiopintojakson osaamistavoitteet löydät täältä.

 

 

Tarvitsetko lisätietoja?

Ota yhteyttä Tuutoritiimiin [email protected] tai tuutoroinnista vastaavaan asiantuntijaan Annikaan

Annika Sievinen
Yhteisöasiantuntija | Tuutorointi, kampustiimit, kansainvälisyystoiminta | Community specialist | Tutoring, campus teams, international activities