Opiskelijan tueksi

Tälle sivulle on kerätty tietoa ja hyödyllisiä linkkejä liittyen opiskelijan toimeentuloon, asumiseen, liikkumiseen ja hyvinvointiin. Tukea opintoihin liittyviin vaikeuksiin löydät opiskelijan oikeudet -sivulta.

Toimeentulo

Opiskelijan sosiaaliturva koostuu yleensä opintotuesta ja yleisestä asumistuesta. Opintotukeen kuuluu opintoraha, jonka lisäksi voit nostaa valtion takaamaa opintolainaa. Opiskelija voi tarpeen vaatiessa olla myös oikeutettu sairauspäivärahaan ja perustoimeentulotukeen. 

Kelan sivuilta löydät laajasti tietoa opiskelijoiden tuista.

 

Opintoraha

Itsenäisesti asuva täysi-ikäinen opiskelija saa opintorahaa 268,23 euroa per tukikuukausi. Opintoraha myönnetään hakemiskauden alusta, eikä sitä pysty hakea takautuvasti. Tavallisesti opintotukea saa 9 kuukautta vuodessa, mutta jos opiskelet kesällä, voit hakea opintotukea myös kesäkuukausille. Jos olet alaikäisen lapsen huoltaja, opintorahasi on hieman suurempi, 385,40 euroa. Lasten lukumäärä tai se, kenen luona lapsi asuu, ei vaikuta opintorahan määrään.

Opintorahasta pitää maksaa veroa. Aiemmin Kela teki opintorahasta automaattisen ennakonpidätyksen, mutta käytäntö muuttui vuoden 2019 alusta. Jos sinulla on opintorahan lisäksi muita tuloja, huomioi opintoraha verotuksessa. Tarkista siis, että opintoraha ja muut tulosi jäävät verokortissa ilmoitetun tulorajan alle tai tilaa tarvittaessa uusi verokortti.

 

Opintolaina

Opintolainan valtiontakaus on 650 euroa per tukikuukausi ja ulkomailla opiskellessa 800 euroa tukikuukautta kohti. Opintolainaa voi nostaa tukikuukausien mukaan, lähtökohtaisesti siis 9 kuukaudelta vuodessa. Jos saat opintotukea kesäksi, voit nostaa myös opintolainan.

Maksuhäiriömerkintä ei enää nykyisin estä lainatakauksen saamista, mutta pankki saattaa silti olla myöntämättä lainatakausta merkinnän takia.

Jos nostat opintolainaa korkeakoulututkinto-opintojesi aikana ja suoritat tutkinnon Kelan määrittämässä määräajassa, voit saada opintolainahyvityksen.

Aikuiskoulutustuki

Aikuiskoulutustukea voi hakea työntekijät ja yrittäjät ammatillista kehittymistä tukeviin opintoihin. Sen voi hakea yksiin tai useampiin opintoihin, kuitenkin yhteensä 15 tukikuukauden ajan. Tuen saamisessa on tietyt ehdot, jotka tulee täyttyä:

 • Olet ollut vähintään vuoden nykyisessä päätoimisessa työ- tai virkasuhteessasi tai yrittäjänä. Lisäksi sinun tulee olla ollut työelämässä yhteensä ainakin kahdeksan vuotta.
 • Olet jäämässä opintovapaalle tai yritystoimintasi tulot vähenevät (vähintään kolmannesosaan), verrattuna ennen opiskelun alkua valmistuneeseen verotukseen.
 • Olet Suomen sosiaaliturvan piirissä.
 • Sinulla ei ole päällekkäistä tukea tai avustusta, joka olisi esteenä tämän tuen saamiseen.

Jos saat aikuiskoulutustukea vähintään 8 viikon ajan, Kelalta voi myös hakea opintolainan valtiontakauksen. Maksuhäiriömerkintä ei nykyisin estä lainatakauksen saamista, mutta on pankkikohtaista myöntävätkö he sitä merkinnän perusteella.

Aikuiskoulutustuen sivuilta löydät lisää tietoa hakemisprosessista ja ehdoista.

Yleinen asumistuki 

Yleistä asumistukea voit hakea heti, kun olet saanut asunnon. Tuen määrässä huomioidaan, asuinkunta, tulot ja asunnon vuokra, mutta ei esimerkiksi opintojen etenemistä. Tuki voi olla korkeintaan 80 % asumismenoista. Asumistuki ei vaikuta opintotuen saamiseen, eikä sitä ei huomioida tulona opintotuessa.

Yleinen asumistuki on ruokakuntakohtainen eli ruokakunta hakee tukea kokonaisuutena ja tuki maksetaan hakemuksessa ilmoitetulle tilille. Ruokakunniksi lasketaan avo- ja avioparit, yhdessä asuvat lähisukulaiset,  sekä asukkaat, joilla on yhteinen vuokrasopimus tai joiden vuokrasopimuksessa on yhteisvastuulauseke. 

Asuminen

Yleisesti opiskelija-asunnot ovat vuokraltaan edullisin vaihtoehto. Erityisesti pääkaupunkiseudulta asunnon saaminen voi kuitenkin olla hankalaa asuntopulan vuoksi. Esimerkiksi Hoas pystyy tarjoamaan asunnon syksyisin vain noin viidesosalle asunnonhakijoista. Asunnonhaku kannattaa siis aloittaa reilusti ajoissa. 

Opiskelijat voivat usein hakea myös oman kotikaupunkinsa vuokra-asuntoja. Pienet asunnot ovat kysytyimpiä, mutta esimerkiksi opiskelijaperheille ja porukoille voi löytyä koteja isommista asunnoista. Kuntien vuokra-asunnoista löydät tietoa alla olevista linkeistä:

Helsinki

Espoo

Vantaa

Lohja

Porvoo

Hyvinkää

 

Mistä hakea opiskelija-asuntoa?

 

Pääkaupunkiseutu 

Pääkaupunkiseudulla ehdottomasti suurin opiskelija-asuntojen tarjoaja on HOAS. Kaikki Laurean opiskelijat kampuksesta riippumatta voivat hakea HOAS:n asuntoa osoitteessa https://www.hoas.fi/

Tämän lisäksi jotkin järjestöt tarjoavat opiskelija-asuntoja, mutta usein näissä hakuvaatimuksena on tietyssä korkeakoulussa opiskelu tai organisaation jäsenyys.

Porvoo

Porvoossa Laurean opiskelijat voivat hakea opiskelija-asuntoja Porvoon opiskelija-asunnot-sivuston kautta: http://www.porvoonopiskelija-asunnot.fi/

Hyvinkää

Hyvinkäällä opiskelijat voivat hakea asuntoja Hyvinkään Vuokra-asunnot Oy:n kautta

https://www.hyva.fi/kohteet/opiskelijoille.html

Lohja 

Tietoa opiskelija-asunnoista Lohjalla löydät ammattioppilaitos Luksian verkkosivuilta. Lohjan opiskelija-asunnoissa etusijalla ovat Luksian opiskelijat, mutta yleensä sellaisen voi saada myös Laurean opiskelijana: https://www.luksia.fi/opiskelijalle/asuminen/

Julkinen liikenne

Näistä alla olevista linkeistö, löydät kampuskuntien julkisen liikenteen verkkosivut:

Lohja

Hyvinkää

Porvoo

 

HSL

Kaikki Helsingissä, Espoossa, Vantaalla, Kauniaisissa, Keravalla, Kirkkonummella tai Sipoossa kirjoilla olevat opiskelijat saavat 40 % alennuksen HSL:n kausilipuista. Alennukset koskevat vain kausilippuja, arvo-, kerta- ja lisävyöhykelipuista ei saa alennusta. Matkakortin opiskelijastatuksen voit päivittää HSL:n palvelupisteessä ja alennuksen voit saada myös HSL-sovelluksella. 

Lisätietoa lipputyypeistä ja joukkoliikenteen vyöhykkeistä saat HSL:n sivuilta:https://www.hsl.fi/liput-ja-hinnat/alennusliput/opiskelijat

HSL reitit löydät reittioppaasta

 

Kaupunkipyörät

Helsingissä, Espoossa ja Vantaalla on käytössä edulliset kaupunkipyörät. Lisätietoja pyöräverkosta ja hinnaston löydät HSL:n verkkosivuilta: https://kaupunkipyorat.hsl.fi/fi

 

Muut liikenteen opiskelija-alennukset

Opiskelijana saat alennusta myös VR:n kaukoliikenteen, lähiliikenteen junissa ja Matkahuollon busseissa. Sinun tulee pystyä todistamaan olevasi opiskelija esimerkiksi opiskelijakortilla. 

 

Hyvinvointi

Mättääkö opiskelu, onko jaksaminen koetuksella tai onko elämässäsi huolia? Et ole yksin asioiden kanssa ja niin Laurea, Laureamko kuin muut organisaatiot tarjoavat apua. Alla listattu muutamia tahoja, joihin ottaa yhteyttä. 

 

YTHS

Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö YTHS tarjoaa terveydenhuoltolain mukaisete opiskeluterveydenhuollo palvelut perustutkintoa suorittaville korkeakouluopiskelijoille.

Opiskeluterveydenhuollon palveluihin kuuluu seuraavia kokonaisuuksia:

 • oppilaitoksen opiskeluympäristön terveellisyyden ja turvallisuuden sekä opiskeluyhteisön hyvinvoinnin edistäminen sekä seuranta
 • opiskelijoiden terveyden ja hyvinvoinnin sekä opiskelukyvyn seuraaminen ja edistäminen
 • terveystarkastukset yksilöllisen tarpeen mukaisesti
 • terveyden- ja sairaanhoitopalvelujen järjestäminen
 • mielenterveys- ja päihdetyö
 • seksuaaliterveyden edistäminen
 • suun terveydenhuolto (Suuhygienisti, hammaslääkäri, viisaudenhampaan poisto)
 • opiskelijan erityisen tuen tai tutkimusten tarpeen varhainen tunnistaminen sekä opiskelijan tukeminen ja tarvittaessa jatkotutkimuksiin tai -hoitoon ohjaaminen

Varaa aika YTHS:n chatissa tai soittamalla: https://www.yths.fi/asiointi/ajanvaraus/

 

Laurean hyvinvointi-, ohjaus- ja urapalvelut opiskelijoille

 

Opintopsykologit 

Opintopsykologipalvelun tavoitteena on tukea opiskelijan hyvinvointia, opiskelukykyä ja mielenterveyttä erilaisten elämään liittyvien haasteiden keskellä. Vastaanotolle voit tulla keskustelemaan elämäntilanteestasi sekä etsimään välineitä parempaan itsetuntemukseen ja ongelmien hallintaan.

 

Oppilaitospastorit

Oppilaitospastoreihin voit ottaa yhteyttä esimerkiksi jos haluat haluat jutella ihmissuhteistasi, jaksamisestasi, elämän suunnasta ja uskonnollisista tai hengellisistä pohdinnoistasi. Sinun ei tarvitse kuulua uskonnolliseen yhteisöön käyttääksesi oppilaitospastoreiden palveluita. Keskustelut ovat maksuttomia ja henkilökohtaisissa asioissasi pappeja sitoo ehdoton vaitiolovelvollisuus.

Oppilaitospastorit järjestävät monenlaista toimintaa mm. retriittejä ja parisuhdekursseja yhdessä hyvinvointityöryhmän ja opiskelijakunta Laureamkon kanssa. Tule aktiivisesti mukaan toimintaan.

Oppilaitospappien yhteystiedot löydät opiskelijaintrasta

 

Häirintäyhdyshenkilöt

Laureamkolla on kaksi häirintäyhdyshenkilöä. Häirintäyhdyshenkilö on tukihenkilö, jonka puoleen voit kääntyä, jos olet kokenut asiatonta kohtelua tai nähnyt häirintää. 

Häirintäyhdyshenkilö neuvoo ja tukee häirintätilanteiden selvittelyssä. Keskustelut ovat täysin luottamuksellisia. Laureamkon häirintäyhdyshenkilöt ovat työntekijöitämme, jotka ovat saaneet koulutusta häirintäyhdyshenkilönä toimimiseen. 

Lue lisää ja ota yhteyttä: https://laureamko.fi/yhteystiedot/hairintayhdyshenkilot/

 

Nyyti ry

Nyyti ry on opiskelijoiden mielenterveyttä ja opiskelukykyä edistävä valtakunnallinen yhdistys. Nyyti ry tarjoaa monipuolista tietoa ja toimintaa mielen hyvinvointiin ja opiskeluarjessa jaksamiseen liittyvissä asioissa. Nyytillä on esimerkiksi sääännöllisesti chattejä, joista voit löytää anonyymisti vertaistukea ja ammattilaisten vinkkejä. 

 

MIELI Suomen Mielenterveys ry

MIELI Suomen Mielenterveys ry:ltä saat monipuolista apua elämän kriiseissä. Akuuteissa tilanteissa auttaa kriisipuhelin, johon voit soittaa nimettömänä. Puhelimessa päivystävät mielenterveyden ammattilaiset sekä koulutetut vapaaehtoiset. Suomen Mielenterveysseuralla on myös erityisesti nuorille ja nuorille aikuisille suunnattuja vertaistukiryhmiä.

Suomen Mielenterveysseuran kriisipuhelin (09 2525 0111) päivystää joka päivä 24h.

 

Sekasin-chat

Sekasin-chat on MIELI Suomen Mielenterveys ry:n ylläpitämä chat, jossa voit keskustella nimettömästi mielenterveyden ammattilaisten sekä koulutettujen vapaaehtoisten kanssa. Chat on auki vuoden jokaisena päivänä, maanantaista perjantaihin klo 9–24 sekä lauantaisin ja sunnuntaisin klo 15–24. Chatissa voit puhua mistä tahansa mieltäsi painavasta aiheesta.

 

Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry 

EHYT on valtakunnallinen ehkäisevän päihde- ja pelihaittatyön asiantuntijajärjestö. EHYT ry:n yhtenä tavoitteena on ehkäistä opiskelijoiden päihdehaittoja KUPLA-hankkeesta syntyneessä KUPLA- toiminnassa. Toiminnan kautta löydät koulutuksia ja materiaaleja käyttöösi. EHYT ry tarjoaa myös matalan kynnyksen tukea, jos oma tai läheisen päihteiden käyttö huolestuttaa. 

Päihdeneuvonta palvelee ympäri vuorokauden (0800 900 45). Puhelut ovat ilmaisia, eikä sinun tarvitse kertoa nimeäsi.