HELGA, LAUREAMKO JA METKA ANTAVAT TUKENSA AMMATTIKORKEAKOULUJENSA YHTEISTYÖHANKKEELLE

Haaga-Helia, Laurea, ja Metropolia ammattikorkeakoulut tiivistävät yhteistyötään opetus- ja kulttuuriministeriön toimilupien myöntämisen yhteydessä antamien kehittämisvelvoitteiden pohjalta. Korkeakouluja on pyydetty selvittämään päällekkäisen koulutustarjonnan purkamista ja rakenteiden kehittämistä siten, että ammattikorkeakoulujen toimintaa voidaan koota nykyistä vahvempiin osaamiskeskittymiin. Pyyntöön on vastattu “Yhteistyön voimalla: 1+1+1=9” -hankkeella, jonka tavoitteena on tekoja, tuloksia ja vaikuttavuutta vähemmällä rakenteiden työstämisellä.
Haaga-Helian opiskelijakunta Helga, Laurea-ammattikorkeakoulun opiskelijakunta sekä Metropolia ammattikorkeakoulun opiskelijakunta METKA ovat seuranneet kaikkien kolmen korkeakoulun yhteistä 1+1+1=9 -hanketta tiiviisti. Uudistukset, joita korkeakoulujen yhteiseen tarjontaan ollaan tuomassa, on otettu pääosin positiivisesti vastaan opiskelijakunnissa. “On hienoa, että pääkaupunkiseudulla nähdään mahdollisuudet kolmen vahvasti profiloituneen korkeakoulun yhteistyölle,” kommentoi Helgan hallituksen puheenjohtaja Max Laihonen.
Hankkeen tulevissa vaiheissa opiskelijakunnat peräänkuuluttavat opiskelijaedustuksen tärkeyttä prosessissa. Päätökset koskevat korkeakoulujen kaikkia opiskelijoita, joten opiskelijoiden ääni pitää myös kuulua hankkeessa. “Vaikka hanke etenee nopealla vauhdilla, opiskelijalähtöisyys edellyttää opiskelijoiden näkökulmaa hankkeeseen,” muistuttaa Laureamkon hallituksen puheenjohtaja Juho Kärkkäinen. “Tiedotusta hankkeesta on parannettava tulevaisuudessa niin, että jokaisella opiskelijalla on mahdollisuus tutustua eri vaiheiden ja osien sisältöön.”
Hankkeen seitsemästä avauksesta erityisesti GreenCard ja TalentTrack keräsivät opiskelijakunnilta paljon kiitosta. GreenCardilla pyritään mahdollistamaan joustavat valinnat kaikkien kolmen korkeakoulun tarjonnasta esimerkiksi vaihtojakson muodossa. Tämä perinteisten korkeakoulujen välisten rajojen rikkominen tuo todella hyvän lisän ammattikorkeakoulujen tarjontaan, mahdollistaen myös poikkitieteelliset projekti- ja yhteistyökurssit yhdistäen kolmen korkeakoulun opiskelijoiden ja henkilöstön vahvuudet. TalentTrack puolestaan mahdollistaa sujuvamman siirtymisen valituilla aloilla maisteriopintoihin metropolialueella suoraan AMK-tutkinnon jälkeen. Opiskelijakunnat tervehtivät ilolla opiskelijan näkökulmasta hankalien ja epäoikeudenmukaisten siltaopintojen poistumisen mahdollisuutta.

 

“Koulujen tulee miettiä yhteistyön tiivistämistä myös digitalisaation näkökulmasta. Ainakin Metropolia on hahmotellut strategiaprosessinsa yhteydessä fyysiset kampukset yhdistävää virtuaalikampusta, joka mahdollistaa sujuvan etäopiskelun. Jotta opintoja olisi aidosti mahdollista valita kaikkien kolmen ammattikorkeakoulun tarjonnasta joustavasti, täytyy koulujen alkaa tehdä selvitystyötä yhteisen virtuaalikampuksen perustamisesta,” ehdottaa METKAn hallituksen puheenjohtaja Emmi Paajanen.

 

Tärkeänä kehityskohteena opiskelijakunnat pitävät työelämälähtöisyyden toteutumista. “Ammattikorkeakoululla on oltava tiivis suhde moderniin työelämään. Opiskelijat ovat tulleet kouluihin avatakseen ovet työelämään, eikä työelämäyhteys tällä hetkellä toimi parhaalla mahdollisella tavalla. Yhteistyöhankkeen yhden kärjen, Työelämälähtöisyys 9.0:n pitää näkyä vahvasti opiskelijalle asti, jotta pääsemme eroon vain kurssikuvauksissa selitetyistä yhteyksistä. Työelämälähtöisyyden lisäksi YrittäjyysSavotta on tärkeä osa hanketta. Moni opiskelija haaveilee tulevaisuudessa perustavansa oman yrityksen, joten YrittäjyysSavottaan sisältyy opiskelijakunnilla suuria odotuksia,” kannustaa Helgan hallituksen puheenjohtaja Max Laihonen.

 

Oikein toteutettuna hankkeen avaukset lisäävät opintojen valinnanvapautta sekä mahdollisuutta räätälöidä tutkinto opiskelijaa palvelevaksi, ja mahdollistavat joustavan opiskelun eri elämäntilanteissa. Opiskelijakunnat odottavat mielenkiinnolla hankkeen seuraavaa vaihetta, ja ovat mieluusti mukana valmistelutyössä.

 

Opiskelijakuntien hallitusten puheenjohtajat,

 

Max Laihonen

Haaga-Helia ammattikorkeakoulun opiskelijakunta Helga

 

Juho Kärkkäinen

Laurea-ammattikorkeakoulun opiskelijakunta
Emmi Paajanen

Metropolia ammattikorkeakoulun opiskelijakunta METKA

 

Lähteet: http://www.minedu.fi/OPM/Koulutus/ammattikorkeakoulutus/ammattikorkeakoulu_uudistus/toimiluvat/?lang=fi

http://www.metropolia.fi/fileadmin/user_upload/MetropoliaAMK/Yhteistyon_voimalla.pdf