Laureamko hakee opiskelijaedustajaa Laurea-ammattikorkeakoulu Oy:n hallitukseen. Kausi on kaksivuotinen vuoden 2021 yhtiökokouksesta vuoden 2023 yhtiökokoukseen. Yhtiökokous järjestetään keväisin. Paikkaa voi hakea kuka tahansa Laurea-ammattikorkeakoulun läsnä- tai poissaoleva opiskelija. Paikkaa voivat hakea myös opiskelijat, jotka valmistuvat kauden aikana. Hakuaika tehtävään on 16.3. – 13.4.2021.

Ammattikorkeakoulun hallituksen edustajana osallistut korkeakoulun vaikuttavimman toimielimen työskentelyyn tehden päätöksiä, jotka koskevat koko Laureaa ja kaikkia opiskelijoita. Hallitus päättää mm. strategiasta, talouden keskeisimmistä tavoitteista, toiminta- ja taloussuunnitelmista, talousarviosta, valistee ja erottaa rehtorin sekä hyväksyy johtosäännöt. Korkeakoulun hallituksessa on yhdeksän jäsentä ja se kokoustaa noin kerran kuukaudessa. Opiskelijaedustajien lisäksi hallituksessa ovat henkilökunnan ja Laurea- ammattikorkeakoulu Oy:n omistajien edustajat.

Hakukriteerit:

  • Hakijoilta ja valitulta toivotaan
    •  kykyä käsitellä laajoja asiakokonaisuuksia
    • hyviä kommunikointi- ja neuvottelutaitoja
    • kiinnostusta Laurean kehittämiseen sekä
    • halua opiskelijanäkökulman edistämiseen ja sitoutumista yhteistyöhön opiskelijakunta Laureamkon kanssa sekä tehtävään.

Valinnassa luetaan eduksi aiempi kokemus vastaavan kaltaisista tehtävistä. Lisäksi hakemuksesta tulee käydä ilmi hakijan oletettu valmistumisaika. Voit kuitenkin hakea paikkaa ja tulla valituksi, vaikka valmistuisit kauden aikana.

Edustajan valintaprosessia varten opiskelijakunnan edustajisto on perustanut erillisen valintatoimikunnan, joka käy läpi ehdokkaiden hakemukset sekä suorittaa ehdokkaille haastattelut, joiden perusteella valintatoimikunta antaa edustajistolle esityksen sopivasta ehdokkaasta edustajiston kevätkokouksessa huhtikuussa. Varaudu etähaastatteluun 15.4. tai 16.4. Edustaja valitaan opiskelijakunnan edustajiston kokouksessa 28.4.2021 ja valinnasta tiedotetaan hakijoita sähköpostitse kokousta seuraavana päivänä. Hakijoilla on lisäksi mahdollisuus tulla kokoukseen esittelemään itsensä ja vastaamaan edustajiston kysymyksiin. Mikäli hakija ei pääse paikanpäälle kokoukseen, on hänellä mahdollisuus olla yhteydessä kokoukseen joko etäyhteydellä tai lähettää erikseen oman esittelynsä esim. videolla tai tekstimuodossa. Poikkeustilanteissa tulee olla yhteydessä hyvissä ajoin etukäteen edustajiston puheenjohtajaan, Panu Nilsson [email protected]. Laurea-ammattikorkeakoulu Oy:n yhtiökokous vahvistaa valinnan kesäkuun kokouksessa.

Mikäli olet kiinnostunut toimimaan ammattikorkeakoulun hallituksen opsikelijaedustajana, jätä hakemus halloped.fi–palvelussa. Halloped.fi-palveluun kirjaudutaan sivuston oikeasta ylälaidasta Haka-kirjautumisjärjestelmän kautta Laurean tunnuksilla. Hakemuksen jättämistä varten pitää aina kirjautua halloped.fi-sivustolle.

Lisätietoja
Nikolas Bursiewicz, asiantuntija
044 287 7152, [email protected]