Nostatko opintotukea? Huomaathan, että opintorahaan tulee muutos 1.1.2019 alkaen, kun opintorahan ennakonpidätys muuttuu. Opintoraha on veronalaista tuloa ja tähän asti kela on perinyt rahasta automaattisesti ennakonpidätyksen. Tammikuusta 2019 alkaen ennakonpidätystä ei vähennetä automaattisesti. Jatkossa onkin tärkeää, että opiskelija ottaa huomioon opintorahan muiden tulojen ennakonpidätyksessä. 

Kela on tähän mennessä vähentänyt opintorahasta 10 prosentin suuruisen ennakonpidätyksen, jos opintoraha on vähintään 170 euroa kuukaudessa. Ennakonpidätys on voitu tehdä myös opiskelijan Kelalle toimittaman muutosverokortin mukaisesti. Tammikuusta 2019 alkaen ennakonpidätystä opintorahasta ei enää tehdä. Jos opiskelija on jo aiemmin toimittanut Kelaan muutosverokortin vuodelle 2018, tammikuun ennakonpidätys tehdään vielä sen mukaan ja ennakonpidätys poistuu vasta helmikuusta alkaen.

Vaikka ennakonpidätystä ei enää tehdä automaattisesti, opiskelija voi kuitenkin ilmoittaa Kelalle haluamansa ennakonpidätysprosentin. Ilmoituksen voi tehdä puhelimitse, palvelupisteessä tai lähettämällä viestin Kelan asiointipalvelussa.

Opintorahavähennyksen ansiosta opintorahasta ei kuitenkaan mene veroa, jos opiskelijalla ei ole muita veronalaisia tuloja. Opiskelijan kannattaa tilata uusi verokortti palkkatuloja varten, jos tulojen yhteismäärä (opintoraha ja palkka) ylittää verokortin tulorajan. Verokortin voi tilata Verohallinnon OmaVero-verkkopalvelusta. Tilauksessa pitää ilmoittaa jo maksettujen opintorahojen, palkkojen ja muiden veronalaisten tulojen määrä ja niistä tehty ennakonpidätys sekä arvioida tulevat tulot.

Lisätietoja:
Opintorahan verotus: www.kela.fi/opintoraha-verotus
Kysy verkossa: kysykelasta.kela.fi
Opintotuki Facebookissa: www.facebook.com/opintotuki