Noin 34 800 opiskelijaa on alkuvuodesta saanut Kelalta takaisinperintäehdotuksen vuonna 2016 myönnetystä opintotuesta. Päätösehdotus on lähetetty niille, joiden tulot olivat Verohallinnolta saatujen tietojen mukaan suuremmat kuin opintotukilain mukainen vuosituloraja.

Kelan lähettämä takaisinperintäehdotus on ehdotus, sillä Kelalla ei ole tietoa siitä, mikä osa tuloista on saatu opiskeluaikana ja mikä muuna aikana. Opiskeluajan ulkopuolella saadut tulot voivat pienentää maksettua määrää. Esimerkiksi, jos vuositulorajan ylitys johtuu valmistumisen jälkeisistä tuloista, voi jopa olla ettei maksettavaa tule lainkaan. Opiskelija voi tehdä päätöksestä uudelleenkäsittelypyynnön.

Uudelleenkäsittelypyyntö on tehtävä Kelalle 22.3.2018 mennessä. Käsittelypyynnössä opiskelijan tulee selvittää opintonsa ja sen, milloin tulot on saatu. Valmistumisen lisäksi selvitys on tarpeen silloin, jos opiskelija on vuoden 2016 aikana aloittanut opintonsa tai käyttänyt enimmäistukiaikansa loppuun. Edellisissä tulovalvonnoissa opintonsa aloittaneita tai valmistuneita on ollut noin neljäsosa takaisinperintäehdotuksen saaneista.

Päätösehdotuksessa on ohjeet siitä, miten opiskelija voi tehdä uudelleenkäsittelypyynnön tai sopia maksujärjestelyistä.

Opiskelijan tulee itse huolehtia siitä, että hänen vuositulonsa eivät ylitä tulorajaa. Opintotuen voi perua, palauttaa ja lakkauttaa Kelan asiointipalvelussa osoitteessa www.kela.fi/asiointi. Asiointipalveluun kirjaudutaan omilla verkkopankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella. Jos opiskelija ei peru tai palauta opintotukea, liikaa maksettu tuki peritään takaisin korotettuna 7,5 %:lla.

Lisätietoja Kelan sivuilta: http://www.kela.fi/opintotuki-omat-tulot