Vuosi 2019 lähenee loppuaan ja nyt on hyvä hetki katsoa taaksepäin mitä kaikkea tänä vuonna onkaan saavutettu. Opiskelijaliikkeen edunvalvontaa, kuten edunvalvontaa ylipäätään kuvaa hyvin se, että muutokset eivät tapahdu yhdessä yössä. Oman työnsä hedelmän voi nähdä vasta vuosien päästä.

Tästä hyvä esimerkki on keväällä läpi mennyt YTHS-lakiuudistus. Opiskelijaliike on ajanut lakimuutosta jo vuosikymmeniä, ja vihdoin työ tuotti tulosta! Uusi laki astuu voimaan 1.1.2021, jolloin myös ammattikorkeakouluopiskelijat siirtyvät Ylioppilaiden Terveydenhuoltosäätiön piiriin, ja ovat oikeutettuja samoihin palveluihin kuin yliopistoissa opiskelevat. Toinen valtakunnallinen uudistus on uuden hallitusohjelman tuomat parannukset opiskelijoiden tilanteeseen; opintoraha sidottiin takaisin indeksiin, mikä tarkoittaa, että tuen määrä kasvaa samassa suhteessa kuin hintataso kasvaa. Lisäksi opintorahan huoltajakorotukseen saatiin korotus.

Mitä sitten Laureassa on tapahtunut? Keväällä uutisoimme siitä, kuinka Laureaan palkattiin toinen opintopsykologi vakituisesti. Laureamko on ollut lobbaamassa toista opintopsykologia vuosia, ja olemmekin erittäin iloisia siitä, että Laurea panostaa konkreettisesti opiskelijoiden hyvinvointiin. Viime vuonna Laurean menettelytapaohjetta muutettiin, ja Laureamko sai nelisenkymmentä opiskelijaedustajapaikkaa Laurean eri työ- ja kehittämisryhmiin tämän vuoden alusta. Opiskelijaedustus on myös tärkeä edunvalvonnan saavutus, sillä nyt opiskelijat ovat mukana tekemässä päätöksiä, jotka vaikuttavat suoraan heidän arkeensa.

Laurean tutkintosääntö uudistettiin tänä vuonna, ja saimme sinne läpi muun muassa tarkennuksia opintojaksojen toteutussuunnitelmiin ja arviointiin. Lohjan kampuksella opiskeleville saatiin myös mahdollisuus hakea HOASin asuntoja, joten nykyään kaikki Laurean opiskelijat saavat niitä hakea! Edunvalvontatyöskentely vaatii kärsivällisyyttä ja jonkin epäkohdan nostamista esiin yhä uudelleen ja uudelleen, jotta siihen saadaan muutosta. Asiat eivät muutu, ellei joku pidä niistä meteliä. Laurea on onneksi hyvin opiskelijamyönteinen korkeakoulu, ja opiskelijoilta tulleet palautteet ja kehitysehdotukset otetaan vakavissaan ja niitä kuunnellaan. Toivottavasti yhteistyö jatkuu samalla mallilla myös tulevaisuudessa.