Yksi opiskelijaliikkeen pitkäaikaisimmista tavoitteista saatiin läpi viime viikon perjantaina, kun eduskunta hyväksyi historiallisen YTHS-lain. Tällä hetkellä Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö tarjoaa opiskeluterveydenhuollon yliopisto-opiskelijoille, mutta lain ansiosta YTHS:n palvelut laajenevat koskemaan kaikkia korkeakouluopiskelijoita. Uudistuksen myötä korkeakouluopiskelijoiden yhdenvertaisuus lisääntyy, opiskeluterveydenhuollon lainsäädäntö selkeytyy ja palveluiden laatu paranee.

YTHS-laki astuu voimaan 1.1.2021, mikä tarkoittaa, että ammattikorkeakouluopiskelijat pääsevät YTHS:n palveluiden piiriin vuoden 2021 alusta lähtien. YTHS:n toimipaikkaverkosto tulee pohjautumaan oppilaitosten opiskelijamääriin. Tässä vaiheessa toimipaikkojen määrästä, koosta tai sijainnista on vielä hyvin niukasti tietoa tai suunnitelmia.

Mitä sitten käytännössä tapahtuu seuraavaksi? Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön toimitusjohtaja Katariina Poskiparta kertoi lain hyväksymisen jälkeen, että valmistautuminen kaksinkertaisen asiakasmäärän palvelemiseen käynnistyy välittömästi. Hänen mukaansa mm. palvelukanavia ja digitaalisia ratkaisuja on jo kehitetty osana normaalia kehittämistoimintaa, jotta kasvavaa ja monimuotoisempaa käyttäjäjoukkoa pystytään palvelemaan mahdollisimman hyvin. Vaikka laajenemiseen liittyy myös haasteita, Poskiparta näkee YTHS:llä olevan erinomaiset valmiudet laajentumiseen.

YTHS:n palvelutarjonta tulee jatkossakin olemaan samankaltainen kuin se on tällä hetkellä. YTHS tarjoaa tulevaisuudessa myös AMK-opiskelijoille perusterveydenhuollon tasoiset palvelut, mukaan lukien suun terveydenhuolto ja mielenterveyspalvelut. Ammattikorkeakouluissa opiskelevat ovat oletettavasti palveluiden käyttäjinä melko samanlaisia nuoria aikuisia kuin YTHS:n nykyisetkin asiakkaat. Huomion arvoista on kuitenkin se, että YTHS:llä on ymmärrystä ja erityisosaamista nuorten aikuisten ikävaiheeseen liittyvistä kehityksellisistä piirteistä ja niiden vaikutuksista sekä opiskelijoiden hyvinvointiin, että terveyspalvelujen käyttöön. Poskiparran mukaan on vaikea arvioida, onko joissain tietyissä palveluissa patoutunutta palveluntarvetta ja heijastuuko se palveluiden käyttöasteeseen.

Laureamko selvittää parhaillaan yhteistyössä muiden pääkaupunkiseudun opiskelija- ja ylioppilaskuntien kanssa, miten voimme parhaalla mahdollisella tavalla taata kaikille opiskelijoille palveluiden saatavuuden ja saavutettavuuden. Tämä on myös yksi YTHS:n tavoitteista. Lisäksi opiskelijakunnat kartoittavat omien korkeakoulujensa erityispiirteitä, kuten sosiaali- ja terveysalan opiskelijoiden rokotustarvetta tiettyinä kausina.

Vaikka työtä on vielä paljon tehtävänä, ja asiat eivät etene yhdessä yössä, olemme oikealla tiellä. Mikäli sinulle heräsi ajatuksia tai kysymyksiä aiheesta, laita rohkeasti viestiä taru(at)laureamko.fi.