Laureamko on tänä keväänä ollut mukana lobbaamassa toista opintopsykologia Laureaan. Tähän asti Laureassa on työskennellyt yksi opintopsykologi, mutta opiskelijamäärään suhteutettuna Laurealla tulisi olla mieluiten kolme.

Opintopsykologin tehtävänä on tukea opiskelukyvyn säilyttämisessä ja auttaa opiskelijoita opiskeluun ja opintojen sujumiseen liittyvissä haasteissa. Hän tarjoaa lyhytkestoista, luottamuksellista ja maksutonta keskustelutukea. Taina Laine, joka on tämän kevään ajan toiminut Santtu Merjanahon sijaisena hänen ollessaan opintovapaalla, jatkaa syksyllä toisena opintopsykologina. Olemme Laureamkossa hyvin iloisia Laurean päätöksestä panostaa opiskelijoiden hyvinvointiin ja näin ollen mahdollistaa tuen useammalle sitä tarvitsevalle.