kuvan läde: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Istutuksia_Eduskuntatalon_edess%C3%A4.jpg

1) Toimeentuloon lieviä parannuksia

Vaikka hallitusohjelmassa onkin lupauksia opiskelijan toimeentulon kehittämiseen, on todella harmillista, että opintorahaan ei monien puolueiden lupauksista huolimatta saatu kipeästi kaivattua korotusta. Opintorahan huoltajakorotuksen nosto on kuitenkin erinomainen parannus monien perheellisten sosiaaliturvaan. Myös opintorahan palauttaminen indeksiin parantaa tilannetta pitkällä tähtäimellä, sillä se tarkoittaa, että tuki kasvaa automaattisesti hintatason noustessa.

Loput hallitusohjelman opiskelijan toimeentuloa koskevista linjauksista ovat tulkinnanvaraisempia. Varovaista toivoa herättävät lupaukset tarkastella opintotukea osana sosiaaliturvan kokonaisuudistusta, vaikka uudistuksesta ja sen laajuudesta ei vielä sen tarkempia tietoja ole. Ohjelmassa luvataan myös selvittää asumistuen ruokakuntakohtaisuuteen liittyviä tulkintaongelmia opiskelijoiden kohdalla, mikä on erittäin tärkeää kimppakämpissä asuville opiskelijoille.

2) Lisäsatsauksia koulutukseen

Hallitusohjelmassa luvataan korkeakouluille lisää perusrahoitusta! Tämä on erinomainen uutinen, vaikka merkittävämpi osa tästä rahoituksesta meneekin yliopistoille, eikä ammattikorkeakouluille. Samalla rahoitukseen palautetaan indeksi, mikä on varsinkin pitkällä tähtäimellä tärkeä parannus. Näistä lisäpanostuksista huolimatta korkeakoulutuksen rahoitus jää silti reilusti jälkeen 2010-luvun alun tasosta varsinkin, jos huomioidaan hallitusohjelmassa linjattu aloituspaikkojen lisääminen.

3) KV-opiskelijoiden asema paranee

Merkittävimmät helpotuksen kansainvälisten opiskelijoiden tilanteeseen koskettavat oleskelulupia. Opiskelijaliikkeen tavoitteiden mukaisesti kansainvälinen opiskelija tulee tulevaisuudessa saamaan oleskeluluvan koko opintojen ajaksi, mikä yksinkertaistaa systeemiä huomattavasti. Samalla oleskelulupa pidentyy kattamaan kaksi vuotta valmistumisen jälkeen, jotta opiskelijalla on niin halutessaan aikaa löytää itselleen töitä Suomesta.

Hallitusohjelmassa sanotaan, että EU-ja ETA-maiden ulkopuolisten opiskelijoiden lukukausimaksujen vaikutuksia selvitetään edelleen. Tämä oli vähän pettymys, sillä toivoimme tiukempaa kantaa lukukausimaksuja vastaan. Opiskelijaliikkeen tuleekin tulevina vuosina tehdä tiukasti töitä, jotta voidaan taata myös kansainvälisten opiskelijoiden yhdenvertainen kohtelu.

4) Koulutuksen saavutettavuuteen panostetaan

Uudessa hallitusohjelmassa korostetaan korkeakoulutuksen saavutettavuuden parantamista, mikä on ollut myös Laureamkon ja laajemmin opiskelijaliikkeen tavoitteissa pitkään. Pitää toivoa, että suunnitteilla oleva Korkeakoulutuksen saavutettavuusohjelma pystyy todella paikantamaan järjestelmässämme olevia haasteita ja löytämään niihin toteutuskelpoisia ratkaisuja.

Käytännön tasolla pyrkimys saavutettavuuden parantamiseen näkyy ohjelmassa mm. lupauksena säilyttää tutkintoon johtava koulutus maksuttomana. Tämä on tärkeä linjaus, sillä keskustelu lukukausimaksuista on ollut opiskelijoiden kannalta huolestuttavaa viime vuosina. Samalla uusi hallitus lupaa myös lisätä erilaisten valintaväylien määrää korkeakouluihin  ja kehittää elinikäistä oppimista siten, että kaikilla olisi siihen aidosti mahdollisuus.

Lue koko hallitusohjelma täältä: https://valtioneuvosto.fi/rinteen-hallitus/hallitusohjelma