”Tuutorit ovat olleet mahtavia”

 

Haluan Laurean vararehtorina yhtyä tuohon Aino Harjulan opinnäytetyössä mainittuun Laurean opiskelijan sitaattiin. Haluan myös puolestani jatkaa sitaattia näin: ”ja tuutorit ovat Laurealle korvaamattoman tärkeitä!”

 

Miksi tuutorina toimivat opiskelijat ovat korkeakoululle elintärkeitä? Opiskelijoiden yhteisöllisyyden rakentumisen kannalta opintojen alku ratkaisee paljon. Opiskelijoiden kokema yhteisöllisyyden tunne vaikuttaa monella tapaa korkeakoulun toimintaan. Se luo innostavaa opiskeluilmapiiriä ja tukee näin oppimista, se auttaa opiskelijoita sitoutumaan opintoihinsa ja viemään ne loppuun asti, ja ennen kaikkea se parantaa opiskeluhyvinvointia, kun kukaan ei koe jäävänsä yksin. Moni Laureasta valmistunut alumni, joiden kanssa olen päässyt juttelemaan vuosien varrella, on maininnut, että yksi parhaimmista asioista, joita opiskeluajoista on jäänyt elämään vielä pitkään opintojen jälkeenkin, ovat opiskeluaikana syntyneet ihmissuhteet. Miten voisimme yhdessä varmistaa, että jokainen Laurean opiskelija kokisi olevansa osa opiskelijayhteisöä opintojensa alusta lähtien?

 

Tuutoreiden merkitys opintojen hyvän alun ja yhteisöllisyyden tunteen rakentumisen kannalta on erittäin suuri. Tuutoreiden vetämä yhteinen tekeminen ensimmäisillä viikoilla tukee vahvasti uusien opiskelijoiden tutustumista toisiinsa ja ryhmäytymistä. On tärkeää, kun vertainen kysyy, vastaa ja opastaa. Opastaminen Laurean käytäntöihin auttaa sukellusta laurealaiseksi ja tukee vahvasti myös opettajatuutoreiden toimintaa. Luonnollisesti yhteisöllisyyden tukeminen ei jää vain opintojen alkuun, vaan tuutorilla on olennainen merkitys läpi opintojen. Vaikka toki lopulta on tarkoitus, että opiskelijaryhmä oppii itseohjautuvaksi ja tuutori tekee näin itsensä ajan myötä tarpeettomaksi.

 

Tuutorina toimiminen ei ole vain antamista vaan ennen kaikkea tuutorina toimiva opiskelija saa itselleen ainutlaatuisen elämän- ja oppimisen kokemuksen. Tuutorina toimiminen kehittää työelämässäkin tärkeitä osaamisia (mm. vuorovaikutus-, yhteistyö- ja ryhmänohjaustaidot). Vaihtoon tulevien opiskelijoiden tuutorina saa mahdollisuuden kehittää myös kansainvälisyyden taitoja, vaikka ei itse pystyisi lähtemään ulkomaille vaihtoon. Tuutorointi vie opintoja eteenpäin eli siitä saa 5 opintopisteen opintosuorituksen, joka voi tarvittaessa ylittää tutkinnon laajuuden 210/240 opintopistettä. Ennen kaikkea tuutori pääsee helpolla tavalla tutustumaan uusiin ihmisiin ja kokemaan hauskoja hetkiä muiden opiskelijoiden kanssa.

 

Täysin verkossa opiskelevien opiskelijoiden tuutorointi digivälinein luo myös aivan uudenlaisia oppimiskokemuksia. Digituutoroinnin tueksi on rakennettu koko tuutorointikoulutus verkkoon, mikä mahdollistaa verkossa opiskelevien lähdön tuutoreiksi. Koen tämän erityisen tärkeäksi toiminnaksi verkossa opiskelevien yhteisöllisyyden kokemuksen tukemiseksi. Eli jos olet Laurean verkko-opiskelija, kannustan sinua lähtemään rohkeasti mukaan tähän pilottiin! Olisi arvokasta, jos saisimme ison joukon vertaisia verkkototeutuksissa aloittavien tuutoreiksi.

 

Nyt haetaan tuutoreita keväällä 2021 aloittaviin ryhmiin. Tuolloin aloittaa runsaasti uusia päivä-, monimuoto- ja verkkototeutusten ryhmiä, joihin kaikkiin tarvitaan innokkaita uusia tuutoreita. Tuutoriksi voi lähteä rohkeasti kuka vaan opiskelijakuntamme jäsenistä. Tuutorointitoiminta on hyvin tuettua ja Laureamko huolehtii kaikkien tuutoreiden koulutuksesta. Lisätietoja ja hakulomake löytyy: laureamko.fi/tuutorihaku

 

Minulle opiskelijayhteisön toimivuus on yksi tärkeimmistä tavoitteista työssäni. Siksi toivon, että yhä useampi teistä Laurean opiskelijoista innostuisi lähtemään mukaan tuutoritoimintaan! Mitä moninaisempi tuutorijoukko on, sitä enemmän opiskelijat ja koko Laurea hyötyy.

Yhteistyöterveisin, Katri Ojasalo, Laurean opetuksesta vastaava vararehtori