Aloitetaan siitä, mikä on edustajisto?

Lyhyesti sanottuna edustajisto on 15 varsinaisesta jäsenestä ja 15 varajäsenestä ideaalitilanteessa koostuva Laureamkon ylintä päätäntä valtaa käyttävä taho. Edustajiston jäsenet ovat kaikki Laurean opiskelijoita, ja edustavatkin näin ollen opiskelijoiden ääntä.  Edustajisto kokoustaa yleensä kerran kuussa, ja kokouksissa voidaan päättää suurista linjauksista, kuten esimerkiksi ohjesäännöistä tai säännöistä. Syyskokouksessaan edustajisto hyväksyy tulevan vuoden talousarvion ja toimintasuunnitelman.Kokousten lisäksi edustajistolle järjestetään iltakouluja, joissa tutustutaan kokousmateriaaleihin ennakkoon. Näiden lisäksi edustajistolle voidaan järjestää vapaa-ajan hengailuja. Lisäksi edustajistolle tarjotaan mahdollisuutta osallistua joihinkin Laureamkon järjestämiin tapahtumiin ilmaiseksi.

Tällä hetkellä vuoden 2023 edustajistoon haetaan 6:tta varsinaista jäsentä ja 15:sta varajäsentä. Ehdolle asettuminen on käynnissä 1.2.2023 kello 12 asti.Ehdokkailta kysytään vaaliliittoa, mutta ehdolle voi asettua myös ilman liittoa. Tässä tilanteessa ehdokkaan katsotaan muodostavan oma vaaliliittonsa.”

Lue Lisää!