”Syrjinnästä vapaa alue -kampanja on kaikenlaisen syrjinnän, kiusaamisen ja häirinnän vastainen tiedotuskampanja, jonka avulla organisaatiot ja työyhteisöt tuovat julki sitoutumisensa syrjimättömyyden periaatteeseen. Syrjinnästä vapaaksi alueeksi julistautuminen merkitsee syrjinnän vastustamista, siihen puuttumista sekä ihmisten yhdenvertaisuuden tunnustamista.” (Yhdenvertaisuus.fi)

Laureamko on opiskelijakuntana tunnustautunut Syrjinnästä vapaaksi alueeksi jo aikaisemmin ja Syrjinnästä vapaa alue -kylttejä onkin saattanut bongailla aikasemmin osilta kampustoimistoiltamme.

Nyt olemme saaneet myös kaikille toimistoillemme näkyviin Syrjinnästä vapaa alue -kyltit, viimeistään ensiviikkoon mennessä.

Syrjinnästä vapaaksi alueeksi julistautuminen on myös merkki kaikille siitä, että organisaatiomme toivottaa kaikki ihmiset tervetulleeksi mukaan toimintaamme riippumatta sukupuolesta, iästä, etnisestä taustasta, uskonnosta tai vakaumuksesta, mielipiteestä, terveydentilasta, vammaisuudesta, seksuaalisesta suuntautumisesta tai muusta henkilöön liittyvästä syystä.

Myös Laurealta löytyy yhdenvertaisuus ohjelma ja sen mukaan toimimme myös Laureamkossa. Laurean opiskelijoiden yhdenvertaisuus ohjelma löytyy Link:stä ja se on päivitetty viimeksi 6/2016.

Yhdenvertaisuusohjelman lähtökohtana on jokaisen laurealaisen yhdenvertaisuus ja tasa-arvo. Yhdenvertaisuus onkin ihmisen on perusoikeus ja yhdenvertaisuuslain mukaan ketään ei saa syrjiä.

Syrjinnällä tarkoitetaan sitä; että jotakuta kohdellaan epäsuotuisammin kuin jotakuta muuta, tai sitä että säännös, peruste tai käytäntö, saattaa jonkun erityisen epäedulliseen asemaan muihin nähden. Häirinnällä tarkoitetaan henkilön tai ihmisryhmän arvon ja koskemattomuuden tarkoituksellista tai tosiallista loukkaamista siten, että luodaan uhkaava, vihamielinen, halventava, nöyryyttävä tai hyökkäävä ilmapiiri.
Laureamkolla on myös häirintäyhdyshenkilöt joihin voi olla yhteydessä luottamuksellisesti jos on kokenut tulleensa häirityksi. Tarkemmat häirintäyhdyshenkilöiden yhteystiedot löydät tästä.
Yhdenvertaisuuteen voi tutustua tarkemmin myös osoitteessa:
http://www.yhdenvertaisuus.fi/