Perinteisesti Laureamkon vuosijuhlilla jaetaan erinäisiä palkintoja ja stipendejä ansioituneille henkilöille. Tänä vuonna vuosijuhlilla 8.12. näiden lisäksi jaettiin ensimmäistä kertaa ansiomerkkejä. Laurean opettajat ry:n stipendin saajia on voinut ehdottaa kaikki Laurean toimijat sekä Vuoden Laureamkolaisesta oli avoin ehdotusmahdollisuus.

 

Onnea tunnustusten saajille!

 

Rehtorin stipendi:
Roope Kuivalainen
”Roope on tehnyt pitkän uran Laureamkossa ja kehittänyt Laureamkon toimintaa sekä Laurean sisällä että ulkopuolella. Edustajiston puheenjohtajana 2018 Roope on kehittänyt edustajiston toimintaa monipuolisesti sekä lisännyt edustajiston näkyvyyttä jäsenistölle. ”

 

Poikkitieteellinen pursiseura ry:n LOB-stipendi:
Sami Immonen
”Hyvän yhteishengen luoja, opiskelijakunnan ilosanoman välittäjä ja toiminnan kehittäjä paikallisella tasolla. Sami on luonut kannustavaa ilmapiiriä opiskelijakulttuurista sekä ollut mukana monessa tapahtumassa mahtavalla asenteella. Ryhmähengen ja yhteisöllisyyden tärkeys paistaa Samista.”

 

Laurean Opettajat ry:n stipendi:
Laura Seppänen
”Mainostanut Laureaa hyväksi opiskelupaikaksi, omaa kuuntelun taidon ja osaa kannustaa opiskelukollegoitaan hyvällä tavalla opinnoissa. Jonkun ehdottajan mielestä aktiivisin ja positiivisin Laurealainen. Sitoo erilaisia sidosryhmiä ja hakee aitoa työelämälähtöisyyttä.”
Milla Sorri
”Millan kanssa on ilo työskennellä projekteissa jonkun ehdottajan mielestä. Milla hallitsee koulun ja työelämän yhteistyössä tavoitteellisesti.” 
Phillip Nduka
”Edustaa esimerkillistä Laurealaista opiskelijaa. Lisää Laurean ja erityisesti Degree Programme of Nursingin positiivista näkyvyyttä. On aktiivinen Laurea-yhteisön jäsen.”

 

Ansiomerkit:
Susanna Issakainen
Päivi Korhonen
Susanna Niinistö-Sivuranta
Laureamkon perustajajäsenet: Tomi Streng, Akipekka Suoranta, Jarmo Lähde, Tuomas Jääskeläinen, Mika Nyqård, Toni Nykänen, Mari Hartikainen, Tiina Korhonen, Minja Aho, Ilari Kinnunen, Suvi-Tuulikki Suominen
”Ansiomerkki voidaan jakaa henkilölle, joka on omalla aktiivisella toiminnallaan
edistänyt opiskelijakunnan toimintaa ja tuonut sen tehtävää tutuksi opiskelijoille ja
yhteistyötahoille”

 

Vuoden Laurealainen:
Seija Paasovaara
”Seija on tehnyt pitkän ja opiskelijamyönteisen uran Laureassa. Hän on aidosti kiinnostunut opiskelijoista. Lämminhenkisyys, oikeudenmukaisuus sekä ystävällisyys opiskelijoita kohtaan näkyvät hänessä päivittäin. Seija on ollut innokkaasti kehittämässä opiskelijakunta Laureamkoa ja tukemassa toimintaa.”

 

Vuoden tuutori:
Annika Sievinen
”Annika on ollut aktiivisesti viemässä tuutorointia eteenpäin sekä esimerkillään luonut hyvää ilmapiiriä muun muassa tuutorihaun aikana. Hän on ollut läsnä uusien opiskelijoiden arjessa ensimmäisestä päivästä asti ja tukenut heitä niin opiskelijaelämässä kuin opinnoissa. Annika luo positiivista tekemisen meininkiä tuutoreiden joukkoon.”

 

Vuoden kampustiimi:
Lohja
Lohjan kampustiimi välittää aidosti opiskelijoista ja kampustoimijat antavat kaikkensa toiminnan edistämisen hyväksi. Vuonna 2018 Lohjan kampustiimi on kehittänyt toimintaansa lähemmäs opiskelijoita myös tulevaisuutta ajatellen. Lohjan kampustiimi uskoo yhteiseen hyvään ja luo kannustavaa ilmapiiriä ympärilleen.”

 

Vuoden Laureamkolainen:
Johanna Pohjanmeri
”Johanna on Hyvinkään kampustiimin puheenjohtajana nostanut Laureamkon toiminnan kampuksella uudelle tasolle. Johanna innostaa ja kannustaa muita positiivisella asenteella. Panostus kampustiimin toimintaan ja vilpitön halu auttaa muita näkyy hänen toiminnassaan.”