Kurssin arvosanat ovat myöhässä, ruokalasta on loppunut jälleen salaatti ja opettajan kurssi oli niin loistava, että muidenkin kurssien tulisi olla samanlaisia. Mutta mihin oikein voin laittaa palautetta ja kehitysideoita kaikesta tästä?

Vastauksena kysymykseen on Vox Box! Vox Box on Laureamkon palautekanava, jonka jokainen opiskelija voi löytää Laureamkon nettisivuilta. Vox Boxin tarkoituksena on toimia helppona kanavana, johon voi jättää anonyyminä tai nimen kanssa palautetta ja kehitysehdotuksia, täysin vapaaehtoisesti. Netissä toimiva palautelomake mahdollistaa sen, että vaikka Porvoosta voi antaa palauteen käsiteltäväksi, Tikkurilassa toimiville Laureamkon henkilökunnalle, ilman turhia välikäsiä tai matkustamista. Kanavaa on hyvä käyttää myös tilanteissa, joissa ei ole varma kenelle palaute tai kehitysidea olisi hyvä antaa. Kaikki Vox Boxiin tulleet palautteet käsitellään ja toimitetaan eteenpäin asianosaisille.

Vox Boxin palautteet käsittelevät pääasiassa Laureamkon edunvalvonta tiimi, johon kuuluvat hallituksen jäseniä ja asiantuntijoita. Tänä vuonna edunvalvonta tiimiin hallituksesta kuuluvat Silja Nurmi, Taru Salovaara, Anton Laaksonen, Liisa Niinivirta ja asiantuntijoista Ainomaija Rajoo, sekä Mari Lehtoruusu. Päävastuu Vox Boxista on Ainomaijalla. Hän ohjaa palautteiden vastuut eteenpäin tapauskohtaisesti. Esimerkiksi tapahtumiin liittyvät palautteet ohjataan tapahtumavastaavalle ja kampuksia koskevat palautteet kampustiimeille.

Käytännössä Vox Boxiin tulleiden palautteiden käsittely tapahtuu, niin että opiskelija täyttää netistä löytyvän lomakkeen. Lomakkeen täytön jälkeen, palauteet ja kehitysehdotukset siirtyvät Laureamkon sisäiseen Excel-kaavioon. Tämän jälkeen palaute käsitellään ja ohjataan eteenpäin asianosaisille. Palautteen tai tilanteen ratkeamisen jälkeen, palautteenantajaan otetaan yhteyttä. Yhteydenotossa kerrotaan, miten tilanne ratkesi tai mitä hänen palautteensa pohjalta on tehty. Kaikkiin palautteenantajiin ei kuitenkaan oteta yhteyttä, sillä opiskelija saa itse valita haluaako hän yhteydenoton tilanteen ratkeamisen jälkeen. Myös anonyymina palautteen jättäminen on täysin sallittua.

Vox Box avattiin vuonna 2016 ja sinne on tullut kaikkiaan palautteita yli 200. Viime vuonna palautteita tuli 77 kappaletta ja tämän vuoden aikana jo 47 kappaletta. Eniten palautetta tulee koskien koulutusta ja opintoja. Tänä vuonna koulutusta koskevia palautteita on tullut 16 kappaletta. Noin 10 palautetta, eli toiseksi eniten, on tullut opiskelijakunnasta, jotka sisältävät myös kehuja ja kehitysideoita. Kolmanneksi eniten palautetta on kampuksista. Yleisiä palautteen aiheita ovat myös jäsenyyttä ja Slice-appia koskevat, sekä henkilökunnan käytökseen ja vuorovaikutukseen liittyviä. Yksittäisiä palautteita on tullut esimerkiksi Lohjan joukkoliikenteestä ja ruokaloiden hedelmistä. Palautteiden kirjo on siis laaja ja kaikki palautteet ovat arvokkaita, esimerkiksi Laureamkon toiminnan kehittämiseksi.

Lisäksi palautteita tulee sähköpostitse Laureamkolle. Kaikki palautteet käsitellään tasapuolisesti ja luottamuksellisesti, riippumatta siitä mitä kautta se on tullut. Jätäthän siis sinäkin palautetta ja kehitysideoita, jos tarve vaatii, niin saamme yhdessä kehitettyä korkeakoulun sekä meidän toimintaamme.