Haetaan yhtä varsinaista jäsentä Laurea-ammattikorkeakoulun verkkolehden toimituskuntaan kaudelle
17.4.2018–30.6.2019. Hakuaika tehtävään on 21.3.–16.4.2018. Verkkolehden toimituskunnan jäsenen valitsee
Laureamkon hallitus kokouksessaan 17.4.2018 Tikkurilan kampuksella klo 15.

Verkkolehdessä tullaan julkaisemaan henkilöstön, opiskelijoiden ja sidosryhmien artikkeleita ja
blogitekstejä, joissa esitellään laaja-alaisesti kehittämistoimintaa, hankkeiden tuloksia sekä kuulumisia ja
kokemuksia koulutuskentältä. Toimituskunnan tehtävänä on arvioida saapuneet artikkelikäsikirjoitukset ja
antaa niistä palautetta kirjoittajalle hyvän kirjoittamisen ja julkaisukanavalle määriteltyjen kriteerien
perusteella. Toimituskunta sitoutuu antamaan kirjoittajalle palautteen ja arvion saapuneesta
käsikirjoituksesta noin viikon kuluessa. Kirjoittaja saa palautetta vähintään yhdeltä toimituskunnan
jäseneltä. Toimituskunnan tehtävänä on lisäksi vuosittain arvioida ja määrittää julkaisemisen kriteereitä ja
erityisteemoja. Toimituskunnan jäsenen työmäärä on saapuneista käsikirjoituksista riippuen noin 40 tuntia
vuodessa.

Hakijoilta toivotaan aktiivista työskentelyotetta sekä kiinnostusta julkaisutoimintaan ja sen edistämiseen.
Hakemuksesta tulee käydä ilmi hakijan oletettu valmistumisaika. Hakemukset on jätettävä 16.4.2018 kello
23.59 mennessä.

Hakemus täytetään Halloped.fi -palvelussa. Halloped.fi -palveluun kirjaudutaan sivuston oikeasta ylälaidasta
Haka kirjautumisjärjestelmän kautta Laurean tunnuksilla. Hakemuksen jättämistä varten pitää aina kirjautua
halloped.fi -sivustolle.