Osallistuitko RaflaRumba Approille?

Vastaa palautekyselyyn ja auta meitä kehittämään tapahtumaa.
Kyselyyn vastanneiden ja sähköpostinsa jättäneiden kesken arvotaan pieni palkinto! Kyselyn vastauksia käytetään myös pohjana tulevalle opinnäytetyölle.