Itse aloitin Laureamkon tuutorina vuonna 2016, ymmärtämättä edes, että kyseessä on järjestö- ja vaikuttamistoiminta. Jännitin hurjasti olenkohan perheellisenä opiskelijana tuutoriksi sopiva ja riittäisikö oma aika? – Aika riitti ja olin tuutoriksi aivan hyvä. 

Innostuin vaikuttamisesta ensimmäisen kerran kunnolla Laureamkon kampustiimissä ollessani. Opiskelen sosionomiksi ja opintojen takia ole kiinnostunut ihmisten kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista. Pääsin Laureamkon kampustoimijana mukaan Laurean Tikkurilan kampuksen hyvinvointityöryhmään ja käsittelemämme asiat otettiin oikeasti huomioon koulun arjessa. Työryhmässä sain kokemuksen, että ympärillä olevaan ympäristöön voi vaikuttaa. Silloin keskusteltiin hiljaisista tiloista ja niiden tarpeesta kampuksilla, tälläinen onkin jo saatu ainakin Tikkurilan kampukselle ja tulevaisuudessa toivottavasti muillekkin kampuksille.  Kehitys kehittyy ja edunvalvonta tuottaa tulosta.

Tuutori ja kampustoiminta -vuoden jälkeen lähdin mukaan opiskelijatoimintaan tiiviimmin ja minut valittiin Laureamkon hallitukseen ja sen myötä Suomen opiskelijakuntien liitto SAMOK ry:n hallitukseen. SAMOK:ssa vaikuttamistyö oli pitkälti valtakunnalliseen koulutuksen kehittämiseen liittyvää ja itse pääsin vaikuttamaan esimerkiksi Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön (YTHS) laajennuksen lainsäädäntöön. Tästäkin on jo muutama vuosi aikaa, mutta vaikuttamistyö on usein hidasta. YTHS:n palvelut tulevat ammattikorkeakouluopiskelijoille käyttöön ensi vuoden alussa.

Asiat johtivat toisiinsa ja tällä hetkellä työskentelen STTK-Opiskelijoiden puheenjohtajana eli ammattiyhdistysliikkeessä. Ammattiyhdistysliike onkin mielestäni luonteva siirtymä opiskelijapolitiikasta eteenpäin. Opiskelijapolitiikassa vaikutetaan opiskelijoiden parempaan opiskeluaikaan, kun taas ammattiyhdistysliikkeessä pyritään vaikuttamaan työntekijöiden parempaan työelämään. Kannattaakin selvittää onko omassa liitossa opiskelijatoimintaa ja lähteä mukaan!

Opiskelija-aktiivi vuosina kiinnostuin myös poliittisesta vaikuttamisesta. Huomasin, että se on tehokas väylä vaikuttaa yhteiskuntaan ja omaan kaupunkiin. Valitsin sopivan puolueen omien arvojeni mukaan ja lähdin toimintaan mukaan. Usealla poliittisella puolueella on myös oma poliittinen opiskelijajärjestö. Välillä tuntuu, että opiskelijaliikkeessä monet pelkäävät ns. puoluepolitiikan sekoittumista opiskelijatoimintaan vaikka loppupeleissä suurin osa asioista mitä opiskelijaliikkeessä tehdään on politiikkaa. Mihin päätetään vaikuttaa, minkälaista opiskelijakulttuuria rakennamme tai mitä opiskelijoille viestitään? Jokainen päätös johtaa johonkin ja päätökset tekee esimerkiksi kaupunkipolitiikan suhteen poliittinen päättäjä. Politiikkaa ei siis kannata pelätä.

Opiskelijatoiminnassa erilaisten päätösten ja yleisesti monimuotoisuuden vuoksi on tärkeää, että mukana on ihmisiä erilaisilla taustoilla, erilaisilla arvoilla ja toiminnasta tehdään sellaista johon jokainen kiinnostuksen kohteista huolimatta pääsee mukaan. Tämä sama pätee myös puoluepolitiikkaan. Jos mietit lähtöä opiskelijatoimintaan, suosittelen. Opiskelijajärjestöihin mukaan lähteminen on elämäni ehdottomasti parhaimpia päätöksiä!

Kirjoittanut: Saana Simonen

Opiskelija-aktiivi Laureasta