Vaalirike
Tämä on julkinen varoitus ehdokkaalle Eemil Katavisto vaaliohjesäntöjen toistamiseen rikkomisesta. Henkilö on vaalien aikana rikkonut vaaliohjesääntöä reagoimalla negatiivisella tavalla sosiaalisessa mediassa. Tässä viittamme kommentointia Laureamkon Facebook -postaukseen ständikiertueelta. Kaikissa vaalirike epäilyissä tulee asiasta ilmoittaa keskusvaalilautakunnalle.
Vaaliohjesäännön tarkennuksen jälkeen Katavisto markkinoi itseään kielletyissä ryhmissä. Tarkennettu vaaliohjesääntö toteaa: “Laureamkon Facebook-sivujen alle tehdyissä ryhmissä, kuten Lennin jengi, Laureamkon aktiivit, Tuutoriryhmässä myös tuutoreiden tekemät ryhmät fukseille kuuluvat tähän. Näissä voitte mainostaa yleisesti että vaalit tulee, äänestäkää!”.

Tämä on varoitus, mutta seuraavasta keskusvaalilautakunta joutuu eväämään henkilöltä ehdokkaaksi asettumisen.