Laureamkon edustajistovaaleissa on ehdolla 19 ehdokasta kolmesta vaaliliitosta, joita ovat La’SOTE, Opiskelevat Kokoomuslaiset sekä TASE. Lue alta TASEn esittely ja tutustu sen Facebook-sivuihin. Ja muista äänestää! Äänestysaika on 28.10.-4.11. Äänestyslinkki lähetetään äänioikeutetuille sähköpostilla äänestyksen alkaessa.

Vaaliliitto TASE on tuore, syksyllä 2020 perustettu liitto Laureamkon edustajiston vaaleihin. TASE edustaa erityisesti tradenomiopiskelijoita kaikilla Laurean kampuksilla. TASEn vahvuus tradenomien edustajana löytyy edustajiensa itsensä toimista sekä ympärillä olevista verkostoista: Taustalla on aktiiveja mm. Laurean liiketalouden kehittämisryhmissä, Laureamkon toiminnassa kuin LATOn (Laurean Tradenomiopiskelijat ry) hallituksessa. TASE on poliittisesti sitoutumaton.TASE ajaa erityisesti tradenomialojen etuja: Mm. viestinnän tehostamista, terveyttä ja hyvinvointia sekä opiskelijajäsenyyden hyötyjen optimointia.

TASE – Tradenomi Sinun edunvalvojanasi.

TASEn ehdokkaat:

#16 Panu Nilsson
#17 Anselmi Nousiainen
#18 Janne Lohilahti
#19 Christian Still
#20 Vili Vehkaoja