Vaaliliitto Sinipuna on demariopiskelijoista ja kokoomusopiskelijoista muodostuva vaaliliitto. Meille on tärkeää, että kaikilla on mahdollisuus laadukkaaseen koulutukseen, toimiviin palveluihin ja riittävään toimeentuloon, mutta ei muiden ihmisten tai ympäristön kustannuksella. Kannamme erityistä huolta opiskelijoiden jaksamisesta ja hyvinvoinnista.

Pandemia-ajasta toipumisessa vuonna 2022 erityisen tärkeää Laureamkossa on panostaa korona-ajan jälkihuoltoon. Erityisesti korona-aikana aloittaneet opiskelijat tulee ottaa huomioon, kun palataan normaaliin ja Laureamkon tapahtumia ja muuta toimintaa markkinoidaan. Pysyäkseen toimintakykyisenä
Laureamko tarvitsee panostuksia tuoreempien opiskelijoiden sitouttamisessa opiskelijayhteisöön.

Etätapahtumilla sitoutuminen opiskelijayhteisöön ei ole toiminut samalla tavalla kuin lähitapahtumissa tai pahimmassa tapauksessa edes etätapahtumista ei ole saatu tietoa, jotta opiskelijat olisivat voineet tapahtumiin osallistua. Tämä on asia, joka tulee korjata ensi tilassa, jotta turvataan niin Laureamkon
tulevaisuus tuoreempienkin opiskelijoiden löytäessä mukaan Laureamkon toimintaan kuin myös opiskelijoiden jaksaminen Laureamkon tarjotessa mielekkäitä tapahtumia, joissa opiskelijat voivat rentoutua opiskelukiireidensä keskellä.

Vaaliliitto Sinipuna tarjoaa jokaiselle jotakin; listaltamme löytyy pari oikeustradenomiopiskelijaa, sairaanhoitajaopiskelija sekä sosionomiopiskelija. Tarjolla on siis monipuolinen joukko edustamaan juuri sinun ääntäsi edustajistossa.

Sinipuna – Sinun äänesi edarissa

Sinipunan ehdokkaat:
20. Heidi Miettinen
21. Silja Nurmi
22. Camilla Relander
23. Nea Tarvainen

Äänestys alkaa 13.12.! Kaikki vaaliliitot sekä ehdokkaat löydät vaaligalleriastamme täältä sekä Tuudosta kohdasta Edustajistovaalit 2021.