Laureamkon edustajistovaaleissa on ehdolla 19 ehdokasta kolmesta vaaliliitosta, joita ovat La’SOTE, Opiskelevat Kokoomuslaiset sekä TASE. Lue alta Opiskelevien Kokoomuslaisten esittely. Ja muista äänestää! Äänestysaika on 28.10.-4.11. Äänestyslinkki lähetetään äänioikeutetuille sähköpostilla äänestyksen alkaessa.

Opiskelevat Kokoomuslaiset ovat edistyksellinen, vastuuntuntoinen ja opiskelijalähtöinen lista. Meidän mielestä työnteosta ei tule rangaista, opintojen suorittamista tulee sujuvoittaa ja mielenterveyspalvelut tulee taata kaikille laadukkaasti ja nopeasti.

YTHS:llä tulee olla riittävä määrä lääkäreitä ja hoitajia, joilla turvataan tarvittavat resurttit nopeaan hoitoon pääsyn mahdollistamiseksi. AMK-opiskelijoiden mielenterveyspalveluiden saatavuus turvataan myös ennen YTHS:n piiriin siirtymistä. Yksikin mielenterveysongelmien ja avunsaannin hitauden syrjäyttämä opiskelija on valtava menetys yksilön itsensä lisäksi myös yhteiskunnalle.

Haluamme nostaa opiskelijoiden elintasoa nostamalla merkittävästi opintotuen tulorajoja. Tämä olisi selkeä viesti siitä, että työnteosta halutaan palkita – ei rangaista. Opiskelijalla on oltava mahdollisuus vaikuttaa tulotasoonsa tekemällä töitä opintojen ohella. Lisäksi työnteon avulla opiskelija pystyy luomaan verkostoja ja valmistautumaan työelämään siirtymiseen.

Haluamme yksilöllisempiä mahdollisuuksia opiskeluun, sillä jokainen opiskelija on erilainen. Ajasta ja paikasta riippumattoman opiskelun on oltava aito vaihtoehto. Opiskelijoiden on voitava yhdistää opiskeluun vaivattomasti työ, perhe ja harrastukset. Opintoja on voitava suunnitella ja toteuttaa joustavasti kunkin henkilökohtaisen elämäntilanteen mukaan.

Opiskelevien Kokoomuslaisten ehdokkaat:

#12 Sonia Kaspio
#13 Marko Taipale
#14 Nea Tarvainen
#15 Janne Wuorenheimo