Laureamkon edustajistovaaleissa on ehdolla 19 ehdokasta kolmesta vaaliliitosta, joita ovat La’SOTE, Opiskelevat Kokoomuslaiset sekä TASE. Lue alta La’SOTEn esittely ja tutustu sen Facebook-sivuihin. Ja muista äänestää! Äänestysaika on 28.10.-4.11. Äänestyslinkki lähetetään äänioikeutetuille sähköpostilla äänestyksen alkaessa.

Vaaliliitto La’SOTE on Laurean sosiaali- ja terveysalan opiskelijoista koostuva vaaliliitto. La’SOTE perustettiin vuoden 2018 Laureamkon edustajistovaaleihin, sillä halusimme viestittää sosiaali- ja terveysalojen opiskelijoille, että myös heillä on mahdollisuus lähteä mukaan vaikuttamistoimintaan. Saimme lämpimän vastaanoton viime vuoden edustajistovaaleissa, joten halusimme jatkaa vaaliliiton toimintaa myös näissä vaaleissa.

Vaikka ehdokkaamme koostuvat sosiaali- ja terveysalojen opiskelijoista, tarkoituksenamme ei ole ajaa vain näiden alojen opiskelijoiden etua, vaan haluamme olla rakentamassa kaikille opiskelijoille avointa ja turvallista opiskeluympäristöä ja -yhteisöä.

Kotikampuksesta riippumatta kaikilla opiskelijoilla tulisi olla samanlaiset mahdollisuudet kehittää asiantuntijuuttaan, opiskella toimivissa ja terveellisissä tiloissa sekä halutessaan lähteä mukaan opiskelijakunnan toimintaan. Jotta nämä asiat toteutuvat, myös edustajiston tulisi koostua eri kampusten opiskelijoista. Tämä tahtotila näkyy myös ehdokkaissamme – vaaliliitossamme on ehdokkaita kaikilta Laurean kampuksilta.

Laureamkon toiminnassa tulisi jatkossa kiinnittää entistä enemmän huomiota siihen, että opiskelijakunnan palvelut ovat kaikille opiskelijoille saavutettavia opiskelualasta, tutkintomuodosta, kampuksesta, asuinpaikasta tai muistakaan seikoista riippumatta. Myös eri tutkintomuotojen tasavertaisuutta tulisi jatkossakin kehittää, kun verkko- ja monimuototutkintojen määrä lisääntyy. Kuitenkin lähiopetuksen tärkeyttä sosiaali- ja terveysalan opinnoissa ei tulisi unohtaa.

Tavoitteenamme on lisätä edustajistopaikkoja nykyisestä viidestä ja tuoda kaikkien kampusten ääni kuuluviin. Lisätietoja vaaliliitostamme ja ehdokkaistamme löydät Facebookista La’SOTEn omalta sivulta.

La’SOTEn ehdokkaat:

#2 Janita Aaltonen
#3 Jenna Jourio
#4 Joonas Keränen
#5 Katja Menschakoff
#6 Heidi Miettinen
#7 Silja Nurmi
#8 Anni Parkkonen
#9 Petteri Saari
#10 Carita Törhönen
#11 Aino Vesterinen