Vaaliliitto La’SOTE on Laurean sosiaali- ja terveysalan opiskelijoista koostuva vaaliliitto. La’SOTE perustettiin vuoden 2018 Laureamkon edustajistovaaleihin, sillä halusimme viestittää sosiaali- ja terveysalojen opiskelijoille, että myös heillä on mahdollisuus lähteä mukaan vaikuttamistoimintaan. Olemme saaneet hyvän vastaanoton aiemmissa edustajistovaaleissa, joten halusimme jatkaa vaaliliiton toimintaa myös näissä vaaleissa. 

Vaikka ehdokkaamme koostuvat sosiaali- ja terveysalojen opiskelijoista, tarkoituksenamme ei ole ajaa vain näiden alojen opiskelijoiden etua, vaan haluamme olla rakentamassa kaikille opiskelijoille avointa ja turvallista opiskeluympäristöä ja -yhteisöä. 

Kotikampuksesta riippumatta kaikilla opiskelijoilla tulisi olla samanlaiset mahdollisuudet kehittää asiantuntijuuttaan, opiskella toimivissa ja terveellisissä tiloissa sekä halutessaan lähteä mukaan opiskelijakunnan toimintaan. Jotta nämä asiat toteutuvat, myös edustajiston tulisi koostua eri kampusten opiskelijoista. 

Laureamkon toiminnassa tulisi jatkossa kiinnittää entistä enemmän huomiota siihen, että opiskelijakunnan palvelut ovat kaikille opiskelijoille saavutettavia opiskelualasta, tutkintomuodosta, kampuksesta, asuinpaikasta tai muistakaan seikoista riippumatta. Myös eri tutkintomuotojen tasavertaisuutta tulisi jatkossakin kehittää, kun verkko- ja monimuototutkintojen määrä lisääntyy. Kuitenkin lähiopetuksen tärkeyttä sosiaali- ja terveysalan opinnoissa ei tulisi unohtaa ja niiden laadun tulee erinomaista. 

Lisätietoja vaaliliitostamme ja ehdokkaidemme esittelyt löydät Facebookista La’SOTEn omalta sivulta. 

La’SOTEn ehdokkaat: 
2. Janita Aaltonen
3. Katja Henriksson
4. Jenna Jourio
5. Iita Kalliokoski
6. Jutta Karvonen
7. Sanni Koivuluoma
8. Katja Menschakoff
9. Minny Meriläinen
10. Renja Tilander
11. Carita Törhönen

Äänestys alkaa 13.12.! La’SOTE kuuluu Resote-vaalirenkaaseen yhdessä LauReston kanssa. Kaikki vaaliliitot sekä ehdokkaat löydät vaaligalleriastamme täältä sekä Tuudosta kohdasta Edustajistovaalit 2021.