LAUREA‐AMMATTIKORKEAKOULUN OPISKELIJAKUNNAN EDUSTAJISTON VAALIT TOIMIKAUDELLE 2019

Laurea‐ammattikorkeakoulun opiskelijakunta järjestää edustajiston vaalit 31.10.–7.11.2018.

Vaaleissa valitaan 30 opiskelijakunnan jäsentä, 15 varsinaista jäsentä sekä 15 varajäsentä muodostamaan edustajisto vuodelle 2018. Vaalit suoritetaan sähköisellä äänestyksellä 31.10.–7.11.2018 välisenä aikana.

Ehdolle voivat asettua kaikki opiskelijakunnan jäsenet, jotka ovat maksaneet jäsenmaksunsa lukuvuodelle 2018-2019 tai syyslukukaudelle 2018 viimeistään 28.9.2018 klo 12.00. Ehdolle asettuvat muodostavat vaaliliittoja, joiden koko on 1–15 ehdokasta. Jokaiselle liitolle on nimettävä edustaja, joka voi myös olla vaaliliiton ulkopuolinen henkilö. Liiton edustaja täyttää vaaliliiton perustamisilmoituksen ja jokainen ehdokas täyttää ehdokasilmoittautumisen. Vaaliliitot voivat muodostaa vaalirenkaita, joiden koko on enintään 30 ehdokasta. Jokaiselle renkaalle on nimettävä edustaja, joka täyttää vaalirenkaan perustamisilmoituksen. Vaaliasiakirjat pitää olla toimitettuna opiskelijakunnan Laureamkon postilaatikkoon, joka sijaitsee Tikkurilan kampuksen 5. kerroksessa B-käytävällä, tai sähköpostin liitteenä osoitteeseen [email protected] 28.9.2018 klo 12.00 mennessä. Lomake on allekirjoitettava myös käytettäessä sähköpostia.

Vaaleissa äänioikeutettuja ovat kaikki opiskelijakunnan jäsenet, jotka ovat maksaneet jäsenmaksunsa viimeistään 19.10.2018 klo 12.00.

Äänioikeutensa voi tarkistaa kysymällä sitä keskusvaalilautakunnan puheenjohtajalta tai toiminnanjohtajalta. Oikaisuvaatimukset vaaliluetteloon on jätettävä keskusvaalilautakunnalle osoitteeseen [email protected] kirjallisesti 28.10.2018 klo 23.00 mennessä.

Kaikki vaaleja varten tarvittava materiaali on saatavilla pyydettäessä opiskelijakunnan toimistoilta sekä opiskelijakunnan internet‐sivuilta.

Vaaliterveisin,

Jenni Hyvärinen

puheenjohtaja

keskusvaalilautakunta

[email protected]

www.laureamko.fi