LAUREA‐AMMATTIKORKEAKOULUN OPISKELIJAKUNNAN EDUSTAJISTON VAALIT TOIMIKAUDELLE 2022

Laurea‐ammattikorkeakoulun opiskelijakunta Laureamko järjestää edustajiston vaalit 13.-20.12.2021.

Vaaleissa valitaan 30 opiskelijakunnan jäsentä, 15 varsinaista jäsentä sekä 15 varajäsentä muodostamaan edustajisto vuodelle 2022. Edustajiston pääasiallinen toimintakieli on suomi, mutta tarvittaessa käytetään englantia. Vaalit suoritetaan sähköisellä äänestyksellä 13.-20.12.2021 välisenä aikana.

Ehdolle voivat asettua kaikki opiskelijakunnan jäsenet, jotka ovat maksaneet jäsenmaksunsa lukuvuodelle 2021-2022 tai syyslukukaudelle 2021 viimeistään 22.11.2021 klo 12.00 keskipäivällä. Ehdolle asettuvat muodostavat vaaliliittoja, joiden koko on 1–15 ehdokasta. Jokaiselle liitolle on nimettävä edustaja, joka voi myös olla vaaliliiton ulkopuolinen henkilö. Liiton edustaja täyttää vaaliliiton perustamisilmoituksen ja jokainen ehdokas täyttää ehdokaslomakkeen. Vaaliliitot voivat muodostaa vaalirenkaita, joiden koko on enintään 30 ehdokasta. Jokaiselle renkaalle on nimettävä edustaja, joka täyttää vaalirenkaan perustamisilmoituksen. Ehdokaslomakkeet ja perustamisilmoitukset täytetään sähköisellä lomakkeella viimeistään 22.11.2021 klo 12.00 keskipäivään mennessä. 

Vaaleissa äänioikeutettuja ovat kaikki opiskelijakunnan jäsenet, jotka ovat maksaneet jäsenmaksunsa viimeistään 04.12.2021 klo 9.00.

Vaaliluettelo on nähtävillä opiskelijakunnan toimistolla Laurea-ammattikorkeakoulun Tikkurilan kampuksen B507-tilassa 4.12.2021 alkaen aina vaalien päättymiseen asti. Oikaisuvaatimukset vaaliluetteloon on jätettävä keskusvaalilautakunnalle osoitteeseen [email protected] kirjallisesti 11.12.2021 klo 9.00 mennessä.

Kaikki vaaleja varten tarvittava materiaali on saatavilla pyydettäessä opiskelijakunnan toimistoilta, osoitteesta [email protected] sekä opiskelijakunnan internet‐sivuilta.

Vaaliterveisin

Liisa Minkkinen
puheenjohtaja
keskusvaalilautakunta
[email protected]
www.laureamko.fi