LAUREA‐AMMATTIKORKEAKOULUN OPISKELIJAKUNNAN EDUSTAJISTON VAALIT TOIMIKAUDELLE 2021

Laurea‐ammattikorkeakoulun opiskelijakunta järjestää edustajiston vaalit 28.10.-4.11.2020.

Vaaleissa valitaan 30 opiskelijakunnan jäsentä, 15 varsinaista jäsentä sekä 15 varajäsentä muodostamaan edustajisto vuodelle 2021. Edustajiston pääasiallinen toimintakieli on suomi, mutta tarvittaessa käytetään englantia. Vaalit suoritetaan sähköisellä äänestyksellä 28.10.-4.11.2020 välisenä aikana.

Ehdolle voivat asettua kaikki opiskelijakunnan jäsenet, jotka ovat maksaneet jäsenmaksunsa lukuvuodelle 2020-2021 tai syyslukukaudelle 2020 viimeistään 30.9.2020 klo 12.00 keskipäivällä. Ehdolle asettuvat muodostavat vaaliliittoja, joiden koko on 1–15 ehdokasta. Jokaiselle liitolle on nimettävä edustaja, joka voi myös olla vaaliliiton ulkopuolinen henkilö. Liiton edustaja täyttää vaaliliiton perustamisilmoituksen ja jokainen ehdokas täyttää ehdokaslomakkeen. Vaaliliitot voivat muodostaa vaalirenkaita, joiden koko on enintään 30 ehdokasta. Jokaiselle renkaalle on nimettävä edustaja, joka täyttää vaalirenkaan perustamisilmoituksen. Ehdokaslomakkeet ja perustamisilmoitukset täytetään sähköisellä lomakkeella viimeistään 30.9.2020 klo 12.00 keskipäivään mennessä.

Vaaleissa äänioikeutettuja ovat kaikki opiskelijakunnan jäsenet, jotka ovat maksaneet jäsenmaksunsa viimeistään 16.10.2020 klo 12.00 keskipäivällä.

Äänioikeutensa voi tarkistaa kysymällä sitä keskusvaalilautakunnan puheenjohtajalta tai Laureamkon toiminnanjohtajalta. Oikaisuvaatimukset vaaliluetteloon on jätettävä keskusvaalilautakunnalle osoitteeseen [email protected] kirjallisesti 25.10.2020 klo 12.00 keskipäivään mennessä.

Kaikki vaaleja varten tarvittava materiaali on saatavilla pyydettäessä opiskelijakunnan toimistoilta, osoitteesta [email protected] sekä opiskelijakunnan internet‐sivuilta.

Vaaliterveisin,

Anton Laaksonen
puheenjohtaja
keskusvaalilautakunta
[email protected]
www.laureamko.fi