LAUREA‐AMMATTIKORKEAKOULUN OPISKELIJAKUNNAN EDUSTAJISTON VAALIT TOIMIKAUDELLE 2020

Laurea‐ammattikorkeakoulun opiskelijakunta järjestää edustajiston vaalit 30.10.–6.11.2019.

Vaaleissa valitaan 30 opiskelijakunnan jäsentä, 15 varsinaista jäsentä sekä 15 varajäsentä muodostamaan edustajisto vuodelle 2020. Vaalit suoritetaan sähköisellä äänestyksellä 30.10.–6.11.2019 välisenä aikana.

Ehdolle voivat asettua kaikki opiskelijakunnan jäsenet, jotka ovat maksaneet jäsenmaksunsa lukuvuodelle 2019-2020 tai syyslukukaudelle 2019 viimeistään 27.9.2019 klo 12.00. Ehdolle asettuvat muodostavat vaaliliittoja, joiden koko on 1–15 ehdokasta. Jokaiselle liitolle on nimettävä edustaja, joka voi myös olla vaaliliiton ulkopuolinen henkilö. Liiton edustaja täyttää vaaliliiton perustamisilmoituksen ja jokainen ehdokas täyttää ehdokaslomakkeen. Vaaliliitot voivat muodostaa vaalirenkaita, joiden koko on enintään 30 ehdokasta. Jokaiselle renkaalle on nimettävä edustaja, joka täyttää vaalirenkaan perustamisilmoituksen. Vaaliasiakirjat pitää olla toimitettuna opiskelijakunnan Laureamkon postilaatikkoon, joka sijaitsee Tikkurilan kampuksen 5. kerroksessa B-käytävällä, tai sähköpostin liitteenä osoitteeseen [email protected] 27.9.2019 klo 12.00 mennessä. Lomake on allekirjoitettava myös käytettäessä sähköpostia.

Vaaleissa äänioikeutettuja ovat kaikki opiskelijakunnan jäsenet, jotka ovat maksaneet jäsenmaksunsa viimeistään 18.10.2019 klo 12.00.

Äänioikeutensa voi tarkistaa kysymällä sitä keskusvaalilautakunnan puheenjohtajalta tai toiminnanjohtajalta. Oikaisuvaatimukset vaaliluetteloon on jätettävä keskusvaalilautakunnalle osoitteeseen [email protected] kirjallisesti 28.10.2019 klo 23.00 mennessä.

Kaikki vaaleja varten tarvittava materiaali on saatavilla pyydettäessä opiskelijakunnan toimistoilta sekä opiskelijakunnan internet‐sivuilta.

Vaaliterveisin,
Lauri Väisänen
puheenjohtaja
keskusvaalilautakunta
[email protected]