Laurea-ammattikorkeakoulussa siirrytään uuteen malliin opintopisteiden myöntämisessä opiskelija- aktiivina toimimisesta. Aiemmin käytössä ollut opintopisteiden puolto –järjestelmä poistuu käytöstä. Uuden mallin mukaan todetaan, että opiskelijatoiminnassa syntyy osaamista, joka tunnistetaan ja tunnustetaan osaksi opiskelijoiden tutkintoa. Opiskelijatoimintaan osallistuvilla on mahdollisuus suorittaa 5 op – 45 op opetussuunnitelman mukaista täydentävää osaamista. Opiskelijatoiminnan osaamisen kerryttämiseen sovelletaan hankitun osaamisen tunnistamisen prosessia. Käytössä on kolme opiskelija- aktiivimoduulia: Yhteiskunnallinen vaikuttaja, Tulevaisuuden johtaminen sekä Ohjaus ja osaamisvalmennus. Osaamisen tunnistaminen tehdään näyttöryhmän toimesta portfolion avulla ja opintopisteitä voi hakea kolme kertaa vuodessa. Osaamista tunnustetaan myös takautuvasti, eli myös ennen vuotta 2016 hankittu osaaminen voidaan opinnollistaa! Tarkempi prosessi varmistuu vuoden 2016 tammikuussa, jolloin myös asiasta tiedotetaan laajemmin. Jos opiskelija haluaa hakea opintopisteitä ”vanhalla mallilla”, tulee hänen toimittaa hakemuksensa ja tuntilistansa opiskelijakunnan hallituksen puheenjohtaja Anni Suvisuolle ([email protected]) viimeistään tiistaina 15.12. kello 16. Käytöstä poistettu ohjesääntö ja siihen liittyvä lomake löytyvät alta.