Laureassa selkeytetään opintoihin ilmoittautumista ja opintotarjonnan julkaisua vuoden 2019 alusta lähtien. Ensi vuoden alussa Laureassa otetaan käyttöön ympärivuotista opiskelua selkeämmin tukeva malli: Nykyisten ilmoittautumisajankohtien tilalle tulee viisi samanarvoista ilmoittautumisajankohtaa ja välitarjotin- ja kesäopinnot -nimikkeistä luovutaan. Kukin ilmoittautumisajoista on yhden viikon mittainen ja ilmoittautumiset vahvistetaan seuraavan viikon aikana.

Toinen uudistus koskee opintotarjontaa: vuoden 2019 opintotarjonta tulee näkyviin opiskelijoille jo ensimmäisen vuotta 2019 koskevan ilmoittautumisen yhteydessä marraskuussa 2018. Tällä tavoin opiskelija voi aidosti suunnitella tulevaa vuotta  ja tehdä päätöksiä ilmoittautumisesta sen mukaisesti. Projektiopintojen ja muiden ketteryyttä vaativien opintojen osalta pyritään julkaisemaan tiedot opiskelijoiden nähtäville aina heti kun mahdollista.

Uudistukset mahdollistavat opintojen täydentämisen aiempaa nopeammin kesken lukukauden ja samalla opintojen suunnittelu koko lukuvuodeksi helpottuu. Muutokset koskevat ainoastaan Laurean omaa tarjontaa. 3AMK opintotarjonnalla sekä campusonline.fi (ent. Kesälukukausi.fi) –tarjonnalla on omat, erilliset ilmoittautumisajankohtansa.

Uudistuksesta tullaan tiedottamaan lisää syksyn 2018 aikana eri kanavien kautta henkilöstölle ja opiskelijoille.

Syksyn 2018 Välitarjotin toteutuu kuten ennenkin Välitarjotin nimellä ja ilmoittautumisaikana 1-14.9.2018.