Kävimme juttelemassa ja haastattelemassa Laurean lehtori Minna Frediä työn opinnollistamisesta.

Fred opettaa Laurean Leppävaaran kampuksella Palveluinnovaatiot-opintojaksoa, joka on pakollinen kaikille Leppävaaran opiskelijoille. Palveluinnovaation opintojaksoa on toteutettu opinnollistamalla omaa työtä.

Työn opinnollistaminen on opiskelun muoto, jossa opiskelija opinnollistaa työnsä. Opiskelija tutustuu omaan opetussuunnitelmaansa ja miettii olisiko siellä opintokokonaisuutta tai -jaksoa, jonka kokonaisuuden voisi suorittaa työpaikallaan tai uudessa yrityksessä tai järjestössä. Työn opinnollistaminen eli tuttavallisemmin TOPI, sopii monen alan opiskelijoille. TOPIn kautta opintoja voi suorittaa myös vapaaehtoistyön ja harrastusten parissa.

Työn opinnollistamista pystyy tekemään jo valmiina olevaan työpaikkaan ja tehdä siellä esimerkiksi kehittämistyön. Työn opinnollistamisen voi tehdä myös omaan yritykseen.

Fred puhui myös siitä, että opiskelijakuntatoimintaa voisi hyvin opinnollistaa, jos vain löytää omiin opiskelijakuntatehtäviin sopivan kurssin, jossa opintojakson tavoitteet tulee täytettyä.

TOPI soveltuu parhaiten opiskelijoille, jotka ovat valmiita itsenäiseen työskentelyyn ja paremmin loppuvaiheen opiskelijoille, jolloin oppimis- ja reflektointitaidot ovat jo ehtineet kehittyä. TOPIn avulla kurssin suorittamiseen tarvitaan hyvää itsensä johtamista sekä ajanhallintataitoja, jotta projekti pysyy hallinnassa.

Jos mietit miten opinnollistaa työsi:

  1. Tutustu opetussuunnitelmaan ja pohdi, mitä sellaista osaamista opetussuunnitelma sisältää, jota voisit kehittää työssäsi.- Eli etsi opetussuunnitelmasta kurssi minkä haluaisit toteuttaa ja tutustu opintojakson tavoitteisiin.
  2. Käy alkukeskustelu työpaikallasi työtehtävistä ja työn opinnollistamisen tavoitteista.
  3. Ota yhteyttä opettajatuutoriisi tai moduulivastaavaan. Sovi moduulivastaavan kanssa aieneuvottelusta, jossa arvioitte yhdessä työn opinnollistamisen mahdollisuutta. Moduulivastaava ohjaa sinua työtehtäväpassin tekemiseen.
  4. Suunnittele osaamisesi kehittämistä täydentämällä työtehtäväpassi
  5. Sovi moduulivastaavan/opettajan kanssa neuvottelusta, jossa vahvistatte tehtäväpassin ja valmistelette arviointilomakkeen.
  6. Aloita opiskelu työtehtäväpassin mukaisesti ja dokumentoi osaamistasi.

 

 

 

 

 

TOPIn avulla voi esimerkiksi jonkinlaisen kehittämistyön jälkeen poikia pysyvä työpaikka ja urakehityksen kannalta se on loistava tapa suorittaa opintoja, koska silloin on konkreettista näyttöä siitä mitä on tehnyt.

Varsinainen osaamisen näyttö voidaan suorittaa monella eri tavalla; videolla, raportin muodossa, suullisella esityksellä tai jollain muulla tavoin. Näyttö ja tarvittavat osaamisen tunnustukset sovitaan kuitenkin aina etukäteen ohjaavan opettajan kanssa.

Opiskelijan täytyy kyetä itse arvioimaan omaa oppimistaan ja kehittymistään, sekä käsitteellistää oma työntekonsa teoria mukaan otettuna. Se on myös TOPI- prosessin etu, koska siinä opiskelija joutuu väistämättä sanoittamaan omaa osaamistaan ja pilkkoa sitä pienemmiksi kokonaisuuksiksi.

Työtä opinnollistaessa oppii myös muita työssä tarvittavia taitoja. Opiskelija pääsee konkreettisesti tekemään töitä, verkostoitumaan ja kehittämään muita metataitojaan; itsensä johtamista, aikataulutusta ja oman osaamisen tunnistamista. Pohdimme myös yhdessä että miksi työn opinnollistamista ei voisi suorittaa myös pareittain, jos sopiva kurssi siihen löytyy.

Jos tuntuu että tämä voisi olla sinun tapasi oppia ja suorittaa opintoja, ota yhteyttä omaan opettajatuutoriisi ja kysy häneltä lisää.

Laurean sivuilta löydät lisätietoa työn opinnollistamisesta ja video työn opinnollistamisesta löytyy täältä.