Haetaan tutkintolautakuntaan yhtä varsinaista ja yhtä varajäsentä. Hakuaika tehtävään on 5.10. – 24.10.2018. Opiskelijajäsenten toimikausi tutkintolautakunnassa on yksi vuosi. Toimikausi alkaa 1.1.2019 ja päättyy 31.12.2019. Laureamkon edustajisto valitsee edustajat kokouksessaan 30.10.2018.

Tutkintolautakunnan tehtävänä on käsitellä opintosuoritusten oikaisuvaatimukset. Opiskelijaedustajien tehtävänä on tuoda opiskelijoiden ääni kuuluviin päätöksenteossa. Tutkintolautakunnan nimittää Laurean hallitus. Puheenjohtajana toimii rehtorin nimittämä henkilö, jonka on oltava lehtori tai yliopettaja ja jäseninä yksi opetushenkilöstöön kuuluva ja yksi opiskelija. Tutkintolautakunnan tehtävistä, asettamisesta ja jäsenistä määrää ammattikorkeakoululain 19 pykälä.

Tutkintolautakunnan varsinaiseksi jäseneksi ja varajäseneksi voivat hakea kaikki Laurea ammattikorkeakoulun tutkinto-opiskelijat. Hakemuksesta tulee käydä ilmi hakijan oletettu valmistumisaika. Lisäksi toivomme hakijoilta kiinnostusta opiskelijoiden oikeusturvaan ja korkeakoulutuksen kehittämiseen. Opiskelijaedustaja saa tukea tehtävään Laurea-ammattikorkeakoulun opiskelijakunta Laureamkolta.

Mikäli olet kiinnostunut toimimaan tutkintolautakunnan jäsenenä tai varajäsenenä, jätä hakemus halloped.fi–palvelussa. Halloped.fi-palveluun kirjaudutaan sivuston oikeasta ylälaidasta Haka kirjautumisjärjestelmän kautta Laurean tunnuksilla. Hakemuksen jättämistä varten pitää aina kirjautua halloped.fi-sivustolle.

 

Lisätietoja

Ainomaija Rajoo

044 287 7154, [email protected]