Yliopiston terveydenhuoltosäätiö (YTHS) on tutkinut opiskelijoiden hyvinvointia vuodesta 2000 lähtien neljän vuoden välein. Tutkimuksessa on kartoitettu laajasti opiskelijoiden terveydentilaa ja terveyskäyttäytymistä, sekä näihin liittyviä tekijöitä.

Viime vuoden tutkimuksen tulokset julkaistiin viime viikolla. Tutkimuksen mukaan opiskelijoiden mielenterveysongelmat ovat lisääntyneet ja joka kolmannes korkeakouluopiskelija kärsii psyykkisistä ongelmista. Syinä tähän voivat olla esimerkiksi opiskelijoiden toimeentulon haasteet ja opiskelutahdin nopeuttaminen.

Laureassa on tarjolla monia hyvinvointipalveluja opiskelijoille, joiden tarkoituksena on tukea ja edistää opiskelijoiden kokonaisvaltaista hyvinvointia, sekä ylläpitää opiskelukykyä. Laureasta löytyy terveydenhuolto, oppilaitospastoreita ja opintopsykologi. Näiden lisäksi toimii erityisopettaja ja hänen yhteystietonsa löydät Linkistä. Palvelut ovat maksuttomia ja ne on tarkoitettu jokaiselle Laurean opiskelijalle.