TIEDOTE                                                                                                Julkaisuvapaa 20.10.2017

 

Pääkaupunkiseudun opiskelijakunnat ovat aloittaneet tänä vuonna yhteisen Opku6-projektin, jossa kehitetään jäsenille suunnattuja palveluita. Osana projektia opiskelijakunnat siirtyvät käyttämään yhteistä jäsenrekisteriä. Opku6-opiskelijakunnat ovat valinneet jäsenrekisterikseen Lundalogikin Lime CRM -järjestelmän.

 

Projektin ohjausryhmän puheenjohtajana toimiva Helgan toiminnanjohtaja Jani Mäntysaari uskoo yhteisen jäsenrekisterin mahdollistavan jotain uudenlaista:

  • Asetimme jo varhaisessa vaiheessa projektia yksissä tuumin tavoitteeksi, että mikäli yhteistä jäsenrekisterihankintaa lähdetään tekemään, tulee sen olla CRM-tyyppinen ratkaisu. Tämä muuttaa jo lähtökohtaisesti ajattelumallia sekä menettelytapoja jäsenrekisterin suhteen. Hyödyntämällä saatavissa olevaa dataa oikein, pystymme tuottamaan lisäarvoa opiskelijoille ja tarjoamaan yksilöllisempää, räätälöityä palvelua. Lisäksi yhteinen rekisteri voisi mahdollistaa näkymien kautta, opiskelijan suostumuksella, palvelun millä tahansa kuuden opiskelijakunnan toimipisteellä – riippumatta siitä, minkä näistä opiskelijakunnista jäsen hän on.

 

Projektin konsultti Petri Toikkanen näkee yhteisen jäsenrekisterin merkittävänä askeleena:

  • Yhteinen jäsenrekisteri ja sitä kautta mahdollistuva yhteinen asiakastieto on aivan poikkeuksellinen juttu, jos ajatellaan opiskelijaliikettä ja ylipäänsä suomalaisia järjestöjä. Tässä tehdään pioneerityötä.  Yhteinen järjestelmä mahdollistaa sellaisia palveluita ja sellaista kehitystyötä, mitä ei voida saada aikaiseksi, jos kaikilla on oma järjestelmänsä.

 

Maajohtaja Stefan Saxberg Lundalogikilta toteaa, heidän olevan innolla mukana yhteistyössä:  

  • Olemme innolla mukana kehittämässä Opku6-projektin järjestelmää ja tätä kautta tukemassa opiskelijaliikkeiden toimintaa. Lundalogikilla on Pohjoismaissa 27 vuoden kokemus asiakkuudenhallintaratkaisuista enimmäkseen yritysmaailman puolella. Meistä onkin erityisen hienoa nähdä kuinka oppilaitokset osaavat hyödyntää samoja digitaalisia ratkaisuja omassa toiminnassaan. Opku6-projektin kohdalla parannamme palvelukokonaisuutta yhdistämällä dataa eri lähteistä kokonaisvaltaisen jäsenprofiilin luomiseksi.

 

Lisätietoja:

Opku6-projektin ohjausryhmän puheenjohtaja ja Helgan toiminnanjohtaja Jani Mäntysaari ([email protected] tai 045 850 4280)

Opku6-projektin konsultti Petri Toikkanen ([email protected] tai 040 839 7841)

 

Opku6 opiskelijakuntia ovat:

Arcada studerandekår – ASK

Diakonia-ammattikorkeakoulun opiskelijakunta O’Diako

Haaga-Helian opiskelijakunta Helga

Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta HUMAKO

Laurea-ammattikorkeakoulun opiskelijakunta

Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijakunta METKA