Laurea-ammattikorkeakoulun opiskelijakunta Laureamko ja World Student Capital -verkosto ovat pettyneitä HSL:n hallituksen tänään tekemään päätökseen, joka laskee opiskelija-alennuksen suuruutta ja poistaa sen kokonaan kertalipuista.

Helsingin seudun liikenteen (HSL) hallitus päätti tänään 30.10. kokouksessaan avata joukkoliikenteen opiskelija-alennuksen kaikille päätoimisille perustutkinto-opiskelijoille, opiskelijoiden ikään katsomatta. Samalla kuitenkin opiskelijan alennusprosenttia matkakortille ostettavasta kausilipusta lasketaan 50:stä 45:een ja opiskelija-alennus rajataan vain kausilippuihin. Pääkaupunkiseudun ylioppilas- ja opiskelijakuntien yhteinen World Student Capital -verkosto (WSC) on tyytymätön päätökseen laskea alennusprosenttia ja rajata kertaliput alennuksen ulkopuolelle.

”Tavoittelimme 50 %:n alennuksen säilyttämistä kaikissa lipputyypeissä. HSL on mielestämme yliarvioinut ikärajattoman alennuksen kustannuksia”, sanoo WSC-verkoston puheenjohtaja Otto Rosenlund.

Aiemmin suurin osa 30 vuotta täyttäneistä opiskelijoista on jäänyt ilman joukkoliikenteen opiskelija-alennusta, koska alennuksen ehtona on ollut oikeus opintotukeen. Myönteistä nyt tehdyssä päätöksessä on se, että 30 vuotta täyttäneet opiskelijat saavat tulevaisuudessa alennuksen samoin ehdoin kuin nuoremmat opiskelijat. Tämä on ollut opiskelijajärjestöjen pidempiaikainen tavoite, minkä toteutumisesta iloitaan, vaikka muu osa päätöksestä on pettymys. Ikäsyrjinnän poistaminen opiskelija-alennuksesta voi johtaa uusien ryhmien tulemiseen joukkoliikenteen käyttäjiksi, mikä vahvistaa joukkoliikenteen kannattavuutta.

”On hienoa, että opiskelijoiden yhdenvertaisuutta räikeästi rikkonut ikäraja poistuu. Tätä vasten tarkasteltuna päätös rajata kertaliput ulos opiskelija-alennuksen piiristä tyrmistyttää. Päätös kannustaa yksityisautoilun käyttöön sen sijaan, että se tukisi joustavaa liikkumista Laurean kampusten tai opiskelijan kodin ja harjoittelupaikan välillä”, kommentoi Laurea-ammattikorkeakoulun opiskelijakunta Laureamkon hallituksen puheenjohtaja Lauri Väisänen.

Laurea-ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan ja WSC-verkoston mukaan HSL:n tulee nyt seurata päätöksen vaikutuksia opiskelija-alennuksen kustannuskertymään ja palauttaa mahdollinen alijäämä aiempaan kustannustasoon nähden opiskelija-alennukseen joko alennusprosentin nostona tai palauttamalla kertaliput alennuksen piiriin.

Uudet alennusperusteet astuvat voimaan vyöhykeuudistuksen yhteydessä vuoden 2019 keväällä.

 

Otto Rosenlund
World Student Capital -verkoston puheenjohtaja

Lauri Väisänen
Laurea-ammattikorkeakoulun opiskelijakunta Laureamkon hallituksen puheenjohtaja

 

Lisätietoja:
Asiantuntija (edunvalvonta) Ainomaija Rajoo, [email protected], 044 287 7154