Laurea Oy:n hallitus on kokouksessaan 22.11. päättänyt, että korkeakoulun talousarvio vuodelle 2022 tulisi laatia 2 miljoonaa euroa alijäämäiseksi. Laureamko on tyytyväinen hallituksen päätökseen ja toivoo, että korkeakoulun opetus- ja tukipalveluiden resurssit voidaan pitää ensi vuonna samantasoisina kuin vuonna 2021.

Laurean valtionrahoitus vähenee vuonna 2022 ammattikorkeakoulujen rahoitusmalliin sisäänrakennetun tutkintojen hinnoittelumallin vuoksi. Talousarvion valmistelussa oli vaihtoehtona kompensoida rahoituksen laskua korkeakoulun kerryttämistä varoista tai sopeuttaa toimintaa leikkaamalla ensisijaisesti henkilöstöresursseista mutta myös muusta toiminnasta. Laurea Oy:n hallitus on päättänyt, että korkeakoulun talousarvio laaditaan 2 miljoonaa euroa alijäämäiseksi. Tämä mahdollistaisi merkittävimpien henkilöstöresursseihin kohdistuvien sopeuttamistoimien perumisen. Korkeakoulu tulee joka tapauksessa tehostamaan koulutustoimintaa varmistaakseen tulevien vuosien tulostavoitteisiin pääsemisen.

“Opiskelijat kiittävät hallitusta päätöksestään! Näillä rahallisilla panostuksilla voidaan vastata ensi vuoden haasteisiin ja toivon mukaan kehittyä korkeakouluksi, jossa opiskelijoiden tuki ja hyvinvointi on entistä enemmän toiminnan keskiössä. “ iloitsee Laureamkon hallituksen puheenjohtaja Carita Törhönen.

Laurean hallitus hyväksyy lopullisen talousarvioesityksen kokouksessaan joulukuussa. Hallituksen tämänpäiväinen päätös määrittää talousarvioesityksen laadintaperusteet. Laureamko on käynyt aktiivista keskustelua Laurean hallituksen kanssa viimeisten viikkojen aikana, jotta päätöksenteossa huomioitaisiin myös opiskelijoiden näkökulma. Laureamko kiittää hallitusta hyvästä yhteistyöstä ja korkeakouluyhteisön hyvinvoinnin huomioivasta päätöksestä!

 

Lisätiedot:

Carita Törhönen, Hallituksen puheenjohtaja, Laureamko
044 287 7151
[email protected]

Janne Silajärvi, Toiminnanjohtaja, Laureamko
044 313 0112
[email protected]