Sairaanhoitajakoulutuksen kehittämisryhmän opiskelijaedustaja Carita Törhönen kirjoitti blogin ryhmän kuulumisista.


Laurean sairaanhoitajakoulutuksen kehittämisryhmä tapasi jälleen. Tälläkin kertaa agendalla oli varsin mielenkiintoisia aiheita ja keskusteluja, joten halusin tärkeimmistä teillekin kertoa laajemmin.

Nostin omalla opiskelijaedustan puheenvuorollani esiin kuulemiani opiskelijoiden palautteita liittyen lääkehoidon ja lääkelaskujen opetukseen. Keskustelimme avoimesti siitä, että opiskelijat kokevat 1. moduulin lääkelaskennan opetuksen olevan riittämätön myöhemmissä moduuleissa. Opetus, jonka opiskelijat saavat ei vastaa sitä mitä heiltä vaaditaan. Lääkelaskenta on todella tärkeä osa sairaanhoitajan osaamista, joten sen opetusta tulisi lisätä myös muihin moduuleihin. Laurea on saatujen palautteiden pohjalta luonut lääkelaskennan tukipajat, joihin kaikki opiskelijat voivat tarpeen mukaan osallistua. Tukipajassa saa lääkelaskennan lisäopetusta ja harjoittelua yhdessä lehtorin kanssa. Koronatilanteen vuoksi osa tukipajoista on siirretty myöhemmin pidettäväksi ja osa verkkoon. Onko tukipaja käytänteistä ja ajankohtia kuitenkaan markkinoitu riittävästi? Opiskelijoita on puhututtanut myös kampusten väliset eroavaisuudet liittyen opetukseen ja käytäntöihin, josta johtuen opiskelijat kokevat eriarvoisuutta. Aiheesta riitti keskustelua pitkään ja sitä jatketaan seuraavissa tapaamisissa. Laurean lääkehoidon kehittämisryhmä käsittelee esiin nostetut aiheet ja pohtivat ratkaisuja kehittämiseen.

Pitkään on riittänyt keskustelua siitä, että miksei työharjoittelua voi suorittaa palkallisena, mikäli tarjoutuisi mahdollisuus. Pian se on mahdollista! Palkallinen harjoittelu on jatkossa laaditun ohjeen myötä samassa linjassa kuin muut harjoittelut. Tällä hetkellä ohjeistukseen tehdään viimeisiä silauksia, tavoitteena on saada uusi ohjeistus pian käyttöön. Ohjeistus julkaistaan LINKissä, eli ole kuulolla!

Loppu kevennyksenä keskustelimme VR-lasien käyttökokemuksista opetuksessa. Tarkoituksena on lisätä VR- lasien hyödyntämistä opetuksessa ja kehittää virtuaalitodellisuutta entisestään. Testiryhmien opiskelijoilta on saatu hyvää palautetta uudesta opiskelumuodosta. VR- laseille on muun muassa luotu erilaisia pulmahuoneita. Pulmahuone voi olla esimerkiksi muistisairaan vanhuksen kotona, jossa opiskelijan tulee käydä kotikäynnillä ja toimia tilanteen mukaan. Erilaisia pulmahuoneita luodaan ja kehitetään! Katsotaan mihin pääsemmekään virtuaaliopetuksen tiimoilta.

Kirjoittanut: Carita Törhönen, Laurean Sairaanhoitajakoulutuksen kehittämisryhmän opiskelijaedustaja ja hallituksen 2020 jäsen