Eilen 1. maaliskuuta astui voimaan tasa-arvoinen avioliittolaki. Tasa-arvoisen avioliittolain myötä samaa sukupuolta olevat puolisot voivat solmia avioliiton. Samalla avoliiton määritelmä muuttui.

Laki saattaa vaikuttaa joidenkin opiskelijoiden tukiin. Jatkossa samaa sukupuolta olevan avo- tai aviopuolison tulot voivat vaikuttaa toisen osapuolen etuuksien myöntämisperusteisiin tai määriin. Sosiaaliturvalakien muutokset tulivat myös voimaan eilen.

Jokaisen samaa sukupuolta olevan avoparin, joka saa Kelan etuuksia, tulee ilmoittaa avoliitostaan Kelaan, jotta tuet voidaan maksaa oikein. Etuuksia voidaan muutoin periä takaisin. Ilmoituksen voi hoitaa helpoiten Kelan sähköisessä asiointipalvelussa. Avioliitosta ei tarvitse ilmoittaa ja aiemmin rekisteröidyt parisuhteet jäävät voimaan, mutta uusia rekisteröityjä parisuhteita ei voida enää solmia.

Etuuksista ja tasa-arvoisesta avioliittolaista tarkemmin voi lukea Setan sivuilta.