Syksy alkaa olla jo pitkällä ja vuosi lähestyä loppuaan. Järjestöissä vuoden loppuminen tarkoittaa seuraavan vuoden suunnittelua ja tämän viikon tiistaina pidettiinkin Laureamkon edustajiston syyskokous. Edustajisto on opiskelijakunnan ylin päättävä elin, jonka tehtäviin kuuluu mm. opiskelijakunnan toimintasuunnitelmasta ja talousarviosta päättäminen, jotka ovat tärkeimmät toimintaa ohjaavat dokumentit.

Syyskokouksessa tehtiin paljon isoja opiskelijakunnan tulevaisuuteen vaikuttavia päätöksiä, joista suurimmat liittyvät Laureamkon talouteen. Ensi vuonna Laureamko tulee panostamaan mm. jatkuvaan toimintaansa, koronan jälkeiseen elämään sekä edunvalvonnan, jäsenyyksien, verkkoyhteisön ja aktiivitoiminnan kehittämiseen. Lisäksi iso teema ensi vuonna tulee olemaan opiskelijakunnan talouden vahvistaminen.

Edustajisto on viime viikkojen aikana käynyt runsaasti keskustelua Laureamkon taloudellisesta tilanteeta ja nyt edustajisto velvoittikin ensi vuoden toimijat laatimaan opiskelijakunnalle pitkän aikavälin taloussuunnitelman talouden tasapainottamiseksi. Lisäksi edustajisto päätti pienentää ja osittain poistaa ensi vuoden toimijoiden palkkiot osana talouden tasapainotusta. Lisäksi päivitettiin myös taloudenhoidon ohjesääntöä joiltakin osin.

Edustajisto kävi läpi myös kampustiimien ensi vuoden suunnitelmat, tämän vuoden projektiraportit, hallituksen kuulumiset sekä valitsi opiskelijakunnan ensi vuoden tilin- ja toiminnantarkastajat.

Iso kiitos koko tämän vuoden edustajistolle, hallitukselle, opiskelijakunnan työntekijöille sekä kaikille muille Laureamkon aktiiveille siitä työstä mitä tänä vuonna on tehty kaikkien Laurean opiskelijoiden ja opiskelijakunnan eteen! Vuosi on ollut haastava ja vaikeitakin päätöksiä on jouduttu tekemään, mutta suunta on ylöspäin ja Laureamko jatkaa toimintaansa vahvana kaikkien Laurean opiskelijoiden yhteisönä.

Silja Nurmi,
Opiskelijakunta Laureamkon edustajiston puheenjohtaja 2021