RAFLARUMBA APPRO HAKEE PROJEKTIPÄÄLLIKKÖÄ

Haluatko ansaita natsat Suomen nopeimmin kasvavan appron järjestäjänä? Kiinnostaako vastuullinen tehtävä opiskelijakulttuurin kehittäjänä? Uskallatko kantaa vastuuta isoista projekteista ja hallitset niin yksityiskohdat kuin laajan skaalan? Mikäli vastasit edellä mainittuihin kysymyksiin “Totta hitossa!”, olet etsimämme tyyppi!

Pääkaupunkiseudulla nopeasti viime vuosina kasvanut, erityisesti amk-opiskelijoiden suosiossa oleva RaflaRumba Appro hakee ensimmäistä kertaa projektipäällikköä tapahtumaa toteuttamaan. Projektipäällikön vastuulla on vuoden 2017 tapahtuman toteuttaminen RaflaRumba Appron ohjausryhmän asettamien tavoitteiden puitteissa.

Projektipäällikön tehtävän menestyksekäs toteuttaminen edellyttää:

  • Kokemusta kokoluokaltaan vastaavien tapahtumien järjestämisestä
  • Projekti-, budjetointi- ja johtamiskokemusta
  • Opiskelija- ja ammattikorkeakoulukulttuurin vankkaa tuntemusta
  • Pääkaupunkiseudun ravintolamaailman tuntemusta
  • Kiinnostusta ja kokemusta tapahtumantuotannosta
  • Kykyä työskennellä suomeksi ja englanniksi
  • Markkinointi- ja viestintätaidot sekä graafinen osaaminen katsotaan eduksi

Projektipäällikön tehtävä on urakkaluonteinen ja soveltuu erityisen hyvin henkilölle, jolla on jo kokemusta tapahtumantuotannosta esimerkiksi opiskelijajärjestöissä ja taustalla soveltuvia korkeakouluopintoja. RaflaRumba Appro 2017 toteuttaminen on myös helposti opinnollistettavissa esimerkiksi opinnäytetyön, projektin tai työharjoittelun muodoissa.

Tehtävässään projektipäällikkö vastaa maaliskuun 2017 alussa järjestettävän RaflaRumba Appron projektitiimin rekrytoinnista ja johtamisesta, projekti- ja markkinointisuunnitelman sekä budjetin laatimisesta, sopimusneuvotteluista ravintoloiden kanssa, mahdollisten esiintyjien valinnasta ja tapahtuman jälkeen toteutuksen läpikäynnistä, analyysistä ja loppuraportin laadinnasta.

Projektipäällikkö raportoi työstään RaflaRumba Appron ohjausryhmälle.

Tehtävästä maksetaan urakkapalkkana 1000 euron kertakorvaus tapahtuman päätyttyä. Projektipäälliköllä on lisäksi mahdollisuus ansaita 7,5 % tapahtuman voitosta, mikäli ohjausryhmän asettamat tavoitteet täyttyvät.

Haku tehtävään aukeaa 4.10.2016 ja päättyy 14.10.2016 kello 15.00. Toimita vapaamuotoinen hakemus ja ansioluettelo sekä ennakkotehtävä osoitteeseen [email protected] hakuajan päättymiseen mennessä. Haastattelut toteutetaan maanantaina 24.10.2016 kello 14.00–21.00 välisenä aikana Laurea-ammattikorkeakoulun Tikkurilan kampuksella. Haastatteluun kutsuttaviin ollaan erikseen yhteydessä.

Ennakkotehtävä

RaflaRumba Appron ohjausryhmä asettaa ennakkotehtävän projektipäälliköksi hakeville. Ennakotehtävä palautetaan sähköpostilla osoitteeseen [email protected] työhakemuksen liitteenä pdf-muodossa.

Ennakkotehtävä:

Laadi 1-4 sivun pituinen projektikuvaus RaflaRumba Appro -tapahtumasta. Projektikuvaukseen on sisällytettävä tapahtuman yleinen kuvaus, toteuttamis- ja markkinointisuunnitelma, arvioitu budjetti sisältäen tulo- ja menoarviot ja esityksen projektitiimin kokoonpanosta (henkilömäärä, toimenkuvat ja vastuut)

Ohjausryhmä on asettanut vuoden 2017 RaflaRumba Appron kävijämäärätavoitteeksi vähintään 1 500 henkeä. Osallistumismaksu tapahtumaan on keskimäärin 12 euroa per henkilö.