Laureamko on osa World Student Capital yhteistyöverkostoa muiden pääkaupunkiseuden opiskelija- ja ylioppilaskuntantien kanssa. Nyt World Student Capital (WSC) on lähettänyt avoimen kirjeen Uudenmaan kansanedustajille yleisen asumistukeen kaavaillusta osa-asunnonnormista. ”Osa-asunnon normi on peruttava”, WSC linjaa. Kirje löytyy kokonaisuudessaan WSC:n verkkosivuilta sekä tästä:

 

Hyvä kansanedustaja,

Hallituksen esitys laiksi yleisestä asumistuesta annetun lain muuttamisesta on tulossa eduskunnan käsittelyyn. Esityksessä ehdotetaan yleiseen asumistukeen palautettavaksi niin sanottu osa-asunnon normi, joka asettaa erillisen rajan enimmäisasumismenoille asunnon osaa tai alle 20 neliön yksiötä vuokrattaessa. Lisäksi voimassa olevat enimmäisasumismenot sidottaisiin vuokraindeksin sijasta elinkustannusindeksiin ja enimmäisasumismenoja korotettaisiin elinkustannusindeksin muutosta vastaavaksi vuoden 2019 alusta, eli vuonna 2018 sovelletaan vielä vuoden 2017 enimmäisasumismenoja.

Me allekirjoittaneet opiskelijajärjestöt haluamme nostaa esiin osa-asunnon normin negatiiviset vaikutukset opiskelijoiden toimeentuloon ja asumiseen. Osa-asunnon normi leikkaa esitetyssä muodossaan asunnon osaa vuokraavan tuensaajan enimmäisasumismenoa 80 prosenttiin alueen enimmäisasumismenosta. Normi vaikuttaa asumistuen saajiin, jotka vuokraavat tai alivuokraavat asunnon osaa, kuten solu- ja kimppa-asuntoa. Tämän lisäksi hallituksen esityksessä esitetään normin ulottamista myös alle 20 neliön asuntoihin.

Hallituksen esityksen mukaan normi vaikuttaa noin 12 000 nykyiseen asumistuen saajaan. Heistä merkittävä osa on opiskelijoita, jotka selvityksen mukaan asuvat muita väestöryhmiä useammin kimppa- ja soluasunnoissa tai opiskelija-asuntoja tuottavien yhteisöjen tarjoamissa alle 20 neliön asunnoissa. Näin ollen leikkaus kohdistuu erityisesti opiskelijoihin.

Osa-asunnon normi heikentäisi edullisimpien asumismuotojen suosiota opiskelijoiden keskuudessa. Yleisen asumistuen ruokakunta- ja avoliittotulkintojen vuoksi yhteisasuminen aiheuttaa opiskelijoissa huolta jo entuudestaan. Yhteisasumisen väheneminen ajaisi opiskelijoita asumaan yhä enemmän kalliimpiin yksiöihin ja pieniin kaksioihin, mikä lisää asumismenokustannuksia. Tämä käyttäytymisvaikutus tunnustetaan hallituksen esityksessä todelliseksi.

Hallituksen esityksen mukaan osa-asunnon normin oletetaan tuovan valtiolle noin neljän miljoonan euron vuosittaiset säästöt. Emme usko arvioon, vaan epäilemme opiskelijoiden käyttäytymismuutosten vuoksi vaikutusten olevan jopa asumistukimenoja lisääviä. Kimppa-asumisen vaikeuttaminen ja yksiöiden kysynnän lisääminen eivät ole kannattavia ratkaisuja tästäkään näkökulmasta.

Toivomme suuresti, että osa-asunnon normi poistetaan lakiesityksestä. Säästövaikutuksiltaan huomattavasti merkittävämmät muutokset, indeksin vaihto ja jäädytys vuodelle 2018, ovat mielestämme paremmin perusteltuja ja näillä keinoin saavutetaan todennäköisesti enemmän tavoiteltuja säästöjä. Toki näemme, että kestävä ratkaisu kasvaviin asumistukimenoihin ei ole asumistuen leikkaus, vaan riittävä, kysyntään vastaava asuntotuotanto etenkin pääkaupunkiseudulla.

Osa-asunnon normin käyttöönotto sen sijaan kannustaa opiskelijoita asumisratkaisuihin, jotka paitsi tekevät tyhjäksi normille asetetut säästötavoitteet, myös asettavat lisäpaineita pääkaupunkiseudun opiskelija-asuntotilanteelle.

Jäämme odottamaan mielipidettänne osa-asunnon normista.

Lakiluonnos löytyy täältä: http://stm.fi/…/HE+lai…/93d90177-e422-4927-9edd-010d976ab038

Ystävällisin terveisin

World Student Capital -verkosto (WSC)

World Student Capital -verkosto edustaa noin 100 000 pääkaupunkiseudun opiskelijaa ja sen muodostavat:

Aalto-yliopiston ylioppilaskunta
Haaga-Helian opiskelijakunta HELGA
Helsingin yliopiston ylioppilaskunta
Laurea-ammattikorkeakoulun opiskelijakunta
Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijakunta
Svenska Handelshögskolans Studentkår
Taideyliopiston ylioppilaskunta
Arcada studerandekår – ASK

Diakonia-ammattikorkeakoulun opiskelijakunta O’Diako

Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta HUMAKO